Svensk-engelsk översättning av "samhällsordning"

SV samhällsordning Engelsk översättning

SV samhällsordning
play_circle_outline
{utrum}

samhällsordning
Så vill vi se den europeiska modellen som en samhällsordning för social marknadsekonomi.
We see the European model as a social order for the social market economy.
Brottsligheten i storstäderna är ett verkligt problem, eftersom det bildar basen för den organiserade brottsligheten som är ett gränsöverskridande hot mot vår samhällsordning.
Crime in our cities is a real problem, as it is based on organised crime, which threatens cross-border social order.
Att sträcka sig så långt som att betrakta dem som protesterar mot en enligt dem orättfärdig samhällsordning som terrorister är självfallet inte rimligt.
It is clearly inappropriate to go so far as to view those who protest against what they consider to be an unjust social order as terrorists.

Användningsexempel för "samhällsordning" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSå vill vi se den europeiska modellen som en samhällsordning för social marknadsekonomi.
We see the European model as a social order for the social market economy.
SwedishDiskriminering av kvinnor är ett faktum som tyvärr är inherent i vår samhällsordning som sådan.
Discrimination against women is a fact which, unfortunately, is inherent in our social fabric as such.
SwedishDiskriminering av kvinnor är ett faktum som tyvärr är inherent i vår samhällsordning som sådan.
This is why there is still a need to give the equal treatment principle a firm basis in law across the board.
SwedishBrottsligheten i storstäderna är ett verkligt problem, eftersom det bildar basen för den organiserade brottsligheten som är ett gränsöverskridande hot mot vår samhällsordning.
Crime in our cities is a real problem, as it is based on organised crime, which threatens cross-border social order.
SwedishAtt sträcka sig så långt som att betrakta dem som protesterar mot en enligt dem orättfärdig samhällsordning som terrorister är självfallet inte rimligt.
It is clearly inappropriate to go so far as to view those who protest against what they consider to be an unjust social order as terrorists.
Swedish, där man för att samarbeta med Kuba kräver politiska förändringar av landets samhällsordning.
The motion abides by the 'common position' of the European Union, which makes cooperation with Cuba dependent on changes to the country's political system.
Swedish, där man för att samarbeta med Kuba kräver politiska förändringar av landets samhällsordning.
The motion abides by the 'common position ' of the European Union, which makes cooperation with Cuba dependent on changes to the country's political system.