Svensk-engelsk översättning av "reklamation"

SV reklamation Engelsk översättning

reklamation {utr.}

SV reklamation
play_circle_outline
{utrum}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

reklamation (även: anmärkning, klagomål, åkomma, klagan)
Vi har givit köparen/konsumenten skälig tillgång till möjligheter till avhjälpande, reklamation och information i ärendet.
We have given the buyer/consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
Vi har givit köparen / konsumenten skälig tillgång till möjligheter till avhjälpande, reklamation och information i ärendet.
We have given the buyer/ consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
En årlig rapport om klagomål och reklamationer från användarna av finansiella tjänster kan tillsammans med bättre utbildning vara ett användbart instrument.
An annual report of complaints and claims by the users of financial services could be a useful instrument alongside better education.

2. näringsliv

reklamation (även: fordran, yrkande, anfordran, anspråk)
play_circle_outline
claim {substantiv} [näring.]
Det är viktigt att lära av andras erfarenheter och en reklamation ska alltid vara kopplad till den faktiska skada som konsumenten har lidit.
It is important to learn from the experiences of others: claims for damages must be related to the actual harm suffered.
En årlig rapport om klagomål och reklamationer från användarna av finansiella tjänster kan tillsammans med bättre utbildning vara ett användbart instrument.
An annual report of complaints and claims by the users of financial services could be a useful instrument alongside better education.
reklamation
play_circle_outline
complaint {substantiv} [näring.]
Vi har givit köparen/konsumenten skälig tillgång till möjligheter till avhjälpande, reklamation och information i ärendet.
We have given the buyer/consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
Vi har givit köparen / konsumenten skälig tillgång till möjligheter till avhjälpande, reklamation och information i ärendet.
We have given the buyer/ consumer appropriate access to the means of redress, of complaint and of information in this matter.
En årlig rapport om klagomål och reklamationer från användarna av finansiella tjänster kan tillsammans med bättre utbildning vara ett användbart instrument.
An annual report of complaints and claims by the users of financial services could be a useful instrument alongside better education.

Synonymer (svenska) till "reklamation":

reklamation
Swedish