Svensk-engelsk översättning av "registrerad"

SV registrerad Engelsk översättning

registrerad {adj.}

SV registrerad
volume_up
{adjektiv}

registrerad (även: registrerat, bokförd)
Den föreslagna produktdefinitionen kan jämföras med en registrerad ursprungsbeteckning.
The product definition proposed is comparable with that of a registered designation of origin.
Om databasen är registrerad är kommandot förbockat.
If the database has been registered, a tick mark will be assigned to this command.
Vi vill få den registrerad och sedan kunna gå härifrån.
We would like this to be registered and then we would like to be able to leave.

Användningsexempel för "registrerad" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJag har alltså ingen tilläggsfråga, jag vill bara få min protest registrerad.
So I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
SwedishNEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.
NO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.
SwedishJag har en hög registrerad närvaro och är därför höjd över alla misstankar.
I have a high attendance record and am therefore above suspicion.
SwedishNEJ – Du får inte ha din bil registrerad i Frankrike om du inte tänker lämna Belgien igen inom sex månader.
NO — You can't, unless you plan to leave Belgium within 6 months of arriving.
SwedishJag önskar vara noterad vid omröstningen, och därför vill jag bli registrerad innan omröstningen äger rum.
I wish to be known at the vote and so therefore I wish to be recorded before the vote takes place.
SwedishÄr det möjligt att få min närvaro här igår registrerad?
Would it be possible to record my presence here yesterday?
SwedishHär kan du skriva en kommentar till en registrerad ändring.
This is where you enter a comment on a change made.
SwedishJag skulle vilja få min närvaro i kammaren registrerad.
I would like my presence in the Chamber recorded.
SwedishDet är normalt sett inte tillåtet att ha sin bil registrerad i ett land där man har en andrabostad eller fritidsbostad.
You are not usually allowed to register your car in a country where you have a secondary residence or holiday house.
SwedishOavsett var du bor i EU ska din bil vara registrerad i det land där du vanligtvis bor eller där du är bosatt.
Wherever you live in the EU, you must register your car in the country where you normally live or have your permanent residence.
SwedishJag har där blivit registrerad som "herr".
SwedishKan jag få den registrerad?
SwedishMin närvaro är inte registrerad trots att jag, som ni vet, var här eftersom jag satt i presidiet med er i två timmar.
Mr President, my attendance is not recorded even though, as you know, I was here because I sat in the Bureau with you for two hours.
SwedishEtt exempel: datumformatskoden E, EE, R eller RR ställer om kalendern till den första icke-gregorianska kalendern som är registrerad för den aktuella språkvarianten.
The date format code, E, EE, R or RR switches the calendar to the first non-Gregorian calendar that is entered in the current locale setting.
SwedishVissa överföringar kan till exempel vara nödvändiga för att fullgöra ett avtal med en registrerad person, med andra ord ett avtal om att flyga passageraren till Förenta staterna.
For example, certain transfers may be necessary in order to fulfil a contract with a data subject - in other words the contract to fly the passenger to the United States.
SwedishDen 13 februari röstade vi fram en resolution i Europaparlamentet genom namnomröstning och där finns ledamot Nassauer registrerad som en av dem som röstade för nämnda resolution.
Now, on 13 February, the European Parliament voted on a resolution that was subject to a vote by roll-call, and it appears that Mr Nassauer is recorded as having voted in favour of this resolution.