Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "registrerad"

 

"registrerad" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 90

registrerad {adjektiv}

registrerad {adj.} (även: registrerat, bokförd)

registered {adj.}

Normalt ska du teckna en försäkring i det land där bilen är registrerad.

Normally you should buy insurance in the country where the car is registered.

Den föreslagna produktdefinitionen kan jämföras med en registrerad ursprungsbeteckning.

The product definition proposed is comparable with that of a registered designation of origin.

Jag vill påminna om att Erika var registrerad i La Valette.

Let me remind you that the Erika was registered in Valletta.

Det är alltid bra att kontrollera var säljaren är registrerad.

It's always good to check where the seller is registered.

Vi vill få den registrerad och sedan kunna gå härifrån.

We would like this to be registered and then we would like to be able to leave.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "registrerad" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag har alltså ingen tilläggsfråga, jag vill bara få min protest registrerad.

So I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.

Google har meddelat att man inte kan ta hänsyn till icke-registrerade varumärken.

Google said that it could not take any account of an unregistered brand name.

Du styr visningen av de registrerade ändringarna i dokumentet med menykommandot Visa.

With the command Display you can control the display of the recorded changes.

Mottagarna och domänerna nedan är inte registrerade för att läsa e-posti HTML-format.

The recipients and domains below are not listed as being able to readHTML messages.

NEJ – Du får bara ha din bil registrerad i det land där du har din fasta bostad.

NO — You can only register your car in the country where you are permanently resident.

Och de som hade fingrarna på knappen upptäckte att rösten inte registrerades.

And people who had their fingers on the button discovered that it was not registering.

Mottagarna och domänerna nedan är inte registrerade för att läsa e-post i HTML-format.

The recipients and domains below are not listed as being able to read HTML messages.

Här definierar du om registrerade ändringar i dokumentet ska framhävas.

This is where you determine how captured changes in the document are highlighted.

De registrerade uppgifterna avviker med i genomsnitt ett gram från tillverkarens uppgifter.

The recorded data generally vary by the order of one gram from manufacturers’ data.

När du registrerade dig för Gmail länkades din nya Gmail-inloggning till ditt Google-konto.

When you signed up for Gmail, you linked your new Gmail login to your Google Account.

De registrerade värdena formateras på motsvarande sätt när du öppnar dialogrutan nästa gång.

The entered values are formatted accordingly the next time the dialog is called up.

Här skyddar du registrerade ändringar genom att ange ett lösenord.

This is where you password protect the changes that have been recorded.

Om ordet är känt i rättstavningskontrollen visas de registrerade avstavningsställena även där.

If the spellcheck recognizes the word, the hyphens entered there will be displayed as well.

Jag har en hög registrerad närvaro och är därför höjd över alla misstankar.

I have a high attendance record and am therefore above suspicion.

Men på fredagen var jag inte korrigerad i listan över registrerade röster.

But on Friday it was not corrected in the list of recorded votes.

De fyra varmaste registrerade åren var 1998, 2002, 2003 och 2004.

The four hottest years on record were 1998, 2002, 2003 and 2004.

Först söks alltid de registrerade användarordlistorna igenom.

The system always searches first through the selected user-defined dictionaries.

För tio år sedan fanns det 183 registrerade fall av hiv / aids där, idag, år 2004, finns det 68 000.

However, over and above the economic aspect, HIV/ AIDS is also a problem with respect to human rights.

Här ställer du in visningen av de registrerade ändringarna.

Define the settings for displaying recorded changes here.

Trots det låga antalet registrerade produkter har vissa producenter visat intresse för denna förordning.

Let me turn now to the other proposal, which concerns traditional specialities guaranteed.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.