Synonymer

psykisk: mental

Definition

psykisk
som har att göra med själen eller själslivet

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "psykisk"

 

"psykisk" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 56

psykisk {adjektiv}

psykisk {adj.} (även: själslig, mental)

mental {adj.}

Förslaget att lansera ett Europeiskt år för psykisk hälsa är också värdefullt.

The proposal for the creation of a European Year of Mental Health is also important.

Vi måste fokusera lika mycket på psykisk hälsa som vi gör på fysisk hälsa.

We need to focus as much on mental health issues as we do on physical health.

Följderna blir fysisk och psykisk misshandel, sexuellt utnyttjande, mord.

What follows is physical and mental mistreatment, sexual exploitation, homicide.

Föräldrarnas och familjens stöd till barnet är en god grund för god psykisk hälsa.

Support for a child from parents and the family creates a basis for good mental health.

Psykisk hälsa och välbefinnande är en stor utmaning i det århundrade vi nu lever i.

Mental health and wellbeing are a major challenge during this century we are living in.

psykisk {adj.} (även: psykologisk)

Psykisk stress står nu för tio procent av alla sjukdagar i Europas ekonomi.

Psychological stress now accounts for 10% of all days of absence in the European economy.

Här behöver vi effektiv psykisk omvårdnad och snabba hjälpinsatser.

We need, here, effective psychological care and speed in giving help.

Det handlar om påtvingad skuldkänsla, moralisk inkvisition och ständig psykisk påverkan.

This approach involves forced guilt, moral inquisition and permanent psychological conditioning.

När det gäller psykisk hälsa kan vi se en dramatisk ökning av antalet psykiskt sjuka i EU.

When dealing with mental health, we note a dramatic increase in psychological illnesses in the Union.

De utsätts för en enorm psykisk påfrestning, vilket i sig är en omänsklig och förnedrande behandling.

They are being subjected to huge psychological strain, which is inhumane and degrading treatment in itself.

psykisk (själslig) {adj.}

psychic {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "psykisk":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "psykisk" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "psykisk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Många blir avtrubbade på grund av det dagliga fysiska och psykiska våldet.

Physical and emotional violence, day in and day out, hardens many to all normal feeling.

För det andra har vi det faktum att den psykiska ohälsan tyvärr stigmatiseras i våra samhällen.

It does not appear to be so common in everyday life, because most people choose to hide it away.

Vi anser att fokus bör läggas på att ge alla personer i nyckelposition utbildning i psykisk hälsa.

We call for emphasis to be placed on the training of everyone in key positions.

Kommissionen genomför faktiskt den enda provinsomfattande systematiska bedömningen av psykiska skador.

Indeed the Commission is conducting the only province-wide methodological assessment of physical damage.

Att fysisk och psykisk hälsa hänger ihop med omgivningen och livssituationen är numera allmänt accepterat.

Inflammation is a complex host reaction to foreign substances or cell and tissue injury.

Det beräknas att ungefär 100 miljoner EU-medborgare kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid.

On the main substance of the report, I only wish to re-emphasise a couple of points.

Det beräknas att ungefär 100 miljoner EU-medborgare kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid.

It is estimated that approximately 100 million EU citizens will be affected by it during their lifetime.

Den härskande klassen vill att de skall vara olagliga så att de kan hålla dem som fysisk och psykisk gisslan.

In other words, people who have been in Greece for 10, 20 or 30 years will still be illegal.

Det finns också mycket kvar att göra för att undanröja hälsorisker, såväl fysiska som psykiska.

Furthermore, there remains much to do in order to eliminate risks to health, both of a physical and chemical origin.

Skolor och arbetsplatser har ett större inflytande på det psykiska välbefinnandet än själva hälso- och sjukvårdssektorn.

Involving all relevant sectors in the effort to provide better public health is an important aspect of the new strategy.

Dessa åtgärder är extra betydelsefulla eftersom goda arbetsförhållanden påverkar den psykiska hälsan på ett positivt sätt.

In countries with a high unemployment rate, this problem particularly affects disabled people.

Människor med fysiska och psykiska funktionshinder tillhör vårt samhälle i lika hög grad som människor utan funktionshinder.

People with physical and sensory disabilities are just as much a part of our society as able-bodied people.

Ett välfärdssamhälle med gemensamma normer och sammanhållning bygger ju främst på medborgarnas fysiska och psykiska hälsa.

It gives us information about the particular behaviour which women have as patients and users of certain drugs and therapies.

Detta parlament utövar psykisk terror och trakasserier mot ett litet medlemsland, nämligen Danmark och de danska medlemmarna.

This Parliament is physically terrorising and persecuting a small Member State, namely Denmark, together with the Danish MEPs.

Det är viktigt med hänsyn till att psykiska och neurologiska tillstånd är orsaken till 28 procent av kroniska funktionshinder.

It is important because psychiatric and neurological conditions cause 28 % of lives with disability.

Fenomenets omfattning i dag innebär dock att vi inte kan bortse från farorna med psykiska störningar.

Let us support the family, therefore, and if that is one of the intentions of the report, that is a step in the right direction.

Sorgligt nog har dessa framsteg inte i någon större utsträckning kommit människor som lider av psykisk ohälsa till del.

Mr President, Commissioner, I have worked for many years on issues of concern to people with disabilities and those who serve them.

Varför behandlas personer som lider av psykisk ohälsa annorlunda i förhållande till personer som har hjärtbesvär, aids eller cancer?

Europe is facing major threats to public health: cancer, heart and vascular diseases, diabetes, asthma...

Nu är det dags att sluta förneka och skambelägga den psykiska ohälsan och att ta itu med den på ett öppet, rationellt och effektivt sätt.

It is estimated that approximately 100 million EU citizens will be affected by it during their lifetime.

Effekterna är förödande för den fysiska och psykiska hälsan för de män eller kvinnor - för det är oftast kvinnor - som utsätts för detta.

As the rapporteur has emphasised, these practices are due to " the growing number of short-term contracts and insecurity of employment. "
 

Definition av ordet psykisk på svenska

psy´kisk {adj.}[psykiskt]
Orled: psyk-isk
som har att göra med själen eller själslivet : hans bräckliga psykiska balans; psykisk sjukdom; isolering under längre tid innebär psykisk påfrestning
Hist.: sedan 1813; av grek. psykhikos med samma bet.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.