Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "ordspråk"

 

"ordspråk" engelsk översättning

Resultat: 1-23 av 33

ordspråk {substantiv}

ordspråk {neut.} (även: yttrande)

saying {substantiv}

Herr ordförande, ärade kolleger! Det finns ett ordspråk som lyder " kunskap är makt" .

Mr President, ladies and gentlemen, there is a saying that goes: 'knowledge is power'.

Med hänvisning till vad han beskrev som ett allmänt grekiskt ordspråk skrev Plinius .

Referring to what he described as a common Greek saying, Pliny wrote, ''.

Man kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.

You cannot push on a cord; you have to pull it, as the Finnish saying goes.

Men det finns ett bra ryskt ordspråk som lyder: ”Gud räddar dem som räddar sig själva.”

However, there is a good Russian proverb saying that God saves those who save themselves.

Herr talman! Det finns ett ordspråk som lyder ungefär: den sista biten är tyngst.

Mr President, there is a saying in Dutch which means that the last mile is the longest one.

ordspråk (gammalt talesätt; tänkespråk) {substantiv}

proverb {substantiv}

Ett svenskt ordspråk säger att? den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.

A Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot '.

Ett svenskt ordspråk säger att ?den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.

A Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.

(ET) Fru talman! Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.

(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.

Det är i nöden man känner sina vänner; så lyder ett gammalt ordspråk på många språk.

A friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.

Men enligt ett utmärkt ordspråk är det bättre att förebygga än att bota.

However, according to an excellent proverb, prevention is better than cure.

ordspråk {neut.}

adage {substantiv}

I viss utsträckning gäller våra tyska vänners ordspråk einmal ist keinmal [en gång är ingen gång] här.

To some extent, the adage of our German friends, einmal ist keinmal, applies here.

De har även ett 3000 år gammalt ordspråk, som jag anser vara det bästa diet-rådet någonsin.

They also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.

Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.

Once again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ordspråk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag avslutar med ett gammalt grekiskt ordspråk: tiden väntar inte på någon.

I should like to finish with an ancient Greek motto: time waits for no man.

Det finns ett gammalt ordspråk som lyder: ” Ge en man en fisk och han är mätt för dagen.

In the past, Ethiopia has suffered coups and been ravaged by drought and war in Uganda.

Men i Tyskland har vi ett ordspråk med innebörden att ” goda föresatser inte alltid gör gott ”.

Local political interests are being played out in the shadow of the terrible tsunami tragedy.

I Sarajevo blev Europeiska unionens ineffektivitet till ett ordspråk.

The European Union's inefficiency became legendary in Sarajevo.

Detta ordspråk gäller dessvärre inte för alltför många europeiska företag.

Unfortunately, there are far too many European companies to which this expression does not apply.

I våra trakter finns det också ett ordspråk som lyder ” den som betalar spelmannen anger tonen ”.

The pressure for budgetary cuts from most Member States is strong and often legitimate.

Med hänvisning till vad han beskrev som ett allmänt grekiskt ordspråk skrev Plinius.

But before I go any further, let me return to Pliny the Elder.

Det får mig också att tänka på ordspråket ” Den som är mätt förstår inte den som är hungrig ”.

I have a feeling that those who now criticise the process in Iraq have never even been near a war.

” Bättre förebygga än att bota ” är ett populärt ordspråk.

   ‘ Prevention is better than cure ’ is a popular idiom.

Det finns ett gammalt italienskt ordspråk som säger ” ju mer bråttom man har desto långsammare går det ”.

I wholeheartedly agree with the evaluation put forward by Mrs Hazan in her report.

   ”Bättre förebygga än att bota” är ett populärt ordspråk.

   ‘Prevention is better than cure’ is a popular idiom.

Det finns ett lustigt ungerskt ordspråk om att ” kasta ut barnet med badvattnet ”.

It provides for a transitional period of eight years, which will be sufficient to achieve the quality standards.

Jag skulle med ett tyskt ordspråk vilja säga: Att fråga om inträde är inte svårt, att vara och bli medlem däremot.

Applying to join is not hard, but becoming and being a member is on the other hand very difficult.

Herr ordförande! Det finns, fru kommissionär, ett ordspråk som lyder: Mellan tal och handling ligger ofta ett helt hav.

Mr President, may I remind the Commissioner that, according to one of our sayings, words and deeds are often oceans apart.

Man kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.

Similarly, the incredible rate at which emissions are increasing in China and India must be cut within the framework of the UN.

Detta är vad man enligt ett tyskt ordspråk brukar kalla att kasta bort barnet samtidigt som man tömmer vattnet i badkaret.

To use a German expression which can be translated into Spanish, this would amount to throwing the baby out with the bathwater.

Till slut skulle jag vilja hänvisa till ett polskt ordspråk: ” Om du inte vet hur du skall uppföra dig, uppför dig så bra du kan. ”

After the irregularities of the first round Europe thumped the table, but failed to utter even a murmur of protest.

En bra förebild är bra att följa, heter det i ett känt nederländskt ordspråk.

There is a well-known Dutch expression 'Goed voorbeeld doet goed volgen' [Example is better than precept] which captures the above.

Herr Galeote! Jag kommer att landsmän emellan förklara vad jag anser om er attityd med två genuint spanska ordspråk.

However, Mr Galeote, from one Spaniard to another, I will define what I think of your attitude by means of two traditional sayings.

Det är ett gammalt ordspråk.

It's an old expression.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "ordspråk" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: nålhammare, nålhammare, upprepa monotont, näs, näs

Snarlika ord

Mer i det tysk-svenska lexikonet.