Sammanfattning

ordspråk {substantiv}
saying · proverb · adage

utförlig information

Definition

ordspråk
kärnfullt, stående uttryck (ofta) för ngn levnadsvisdom e.d.

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "ordspråk"

 

"ordspråk" engelsk översättning

Resultat: 1-23 av 23

ordspråk {substantiv}

ordspråk {neut.} (även: yttrande)

saying {substantiv}

Man kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.

You cannot push on a cord; you have to pull it, as the Finnish saying goes.

Men det finns ett bra ryskt ordspråk som lyder: ”Gud räddar dem som räddar sig själva.”

However, there is a good Russian proverb saying that God saves those who save themselves.

Herr talman! Det finns ett ordspråk som lyder ungefär: den sista biten är tyngst.

Mr President, there is a saying in Dutch which means that the last mile is the longest one.

I Slovakien finns ett ordspråk som lyder ”den som inte lyssnar på råd kan inte bli hjälpt”.

In Slovakia we have a saying that 'he who accepts no advice cannot be helped'.

Det finns ett ordspråk i mitt land – en vän i nöd är en verklig vän.

There is a saying in my country – a friend in need is a friend indeed.

ordspråk (gammalt talesätt; tänkespråk) {neut.}

proverb {substantiv}

Ett svenskt ordspråk säger att ?den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.

A Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.

(ET) Fru talman! Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.

(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.

Det är i nöden man känner sina vänner; så lyder ett gammalt ordspråk på många språk.

A friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.

Men enligt ett utmärkt ordspråk är det bättre att förebygga än att bota.

However, according to an excellent proverb, prevention is better than cure.

Ingetdera kommer att bli lätt, men det finns ett bra ordspråk i Kina: .

None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .

ordspråk {neut.}

adage {substantiv}

De har även ett 3000 år gammalt ordspråk, som jag anser vara det bästa diet-rådet någonsin.

They also have a 3,000-year-old adage, which I think is the greatest sort of diet suggestion ever invented.

Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.

Once again, the Council has illustrated a political adage from Corrèze: promises only bind those who believe in them.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ordspråk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag avslutar med ett gammalt grekiskt ordspråk: tiden väntar inte på någon.

I should like to finish with an ancient Greek motto: time waits for no man.

I Sarajevo blev Europeiska unionens ineffektivitet till ett ordspråk.

The European Union's inefficiency became legendary in Sarajevo.

Med hänvisning till vad han beskrev som ett allmänt grekiskt ordspråk skrev Plinius.

But before I go any further, let me return to Pliny the Elder.

Det får mig också att tänka på ordspråket ” Den som är mätt förstår inte den som är hungrig ”.

I have a feeling that those who now criticise the process in Iraq have never even been near a war.

   ”Bättre förebygga än att bota” är ett populärt ordspråk.

   ‘Prevention is better than cure’ is a popular idiom.

Herr ordförande! Det finns, fru kommissionär, ett ordspråk som lyder: Mellan tal och handling ligger ofta ett helt hav.

Mr President, may I remind the Commissioner that, according to one of our sayings, words and deeds are often oceans apart.

Man kan inte knuffa på ett rep, utan man måste dra i det säger ett finländskt ordspråk.

Similarly, the incredible rate at which emissions are increasing in China and India must be cut within the framework of the UN.

Till slut skulle jag vilja hänvisa till ett polskt ordspråk: ” Om du inte vet hur du skall uppföra dig, uppför dig så bra du kan. ”

After the irregularities of the first round Europe thumped the table, but failed to utter even a murmur of protest.

En bra förebild är bra att följa, heter det i ett känt nederländskt ordspråk.

There is a well-known Dutch expression 'Goed voorbeeld doet goed volgen' [Example is better than precept] which captures the above.

Herr Galeote! Jag kommer att landsmän emellan förklara vad jag anser om er attityd med två genuint spanska ordspråk.

However, Mr Galeote, from one Spaniard to another, I will define what I think of your attitude by means of two traditional sayings.

Det är ett gammalt ordspråk.

It's an old expression.

Ett mycket berömt kinesiskt ordspråk, skrev hon, hon menade: eftersom vi gick in i Irak, ska vi stanna tills allt är löst - kanske i 100 år.

And that means because we went into Iraq, we should stay there until things were solved. ~~~ You know, maybe even 100 years.

Det är ett danskt ordspråk - jag hoppas det går att översätta - som säger: Bättre sent än aldrig.

It says: 'people who ride oxen get there too'. By this, I mean that what we are in the process of doing will still turn out well in the end.

Det ligger stor visdom i detta ordspråk och därför måste vi stödja alla ansträngningar som görs för att skydda samhällets och individernas hälsa.

It is a chemical usher that leeches these other poisons into the water and then transfers them to body tissue and bone.

Det finns ett tyskt ordspråk som passar in på situationen i EU när det gäller särläkemedlen, nämligen: Det som tar lång tid, blir bra i slutändan.

It goes as follows: if you go on long enough, it will be alright in the end.

Till att börja med kan jag inte låta bli att komma med ett ordspråk. ?Pessimister har oftast rätt, men det är optimisterna vi har att tacka för framstegen.?

Pessimists are usually right, but progress is made thanks to optimists.

Återigen har rådet illustrerat ett politiskt ordspråk från Corrèze: löften binder endast dem som tror på dem.

Having said that, it is with real bitterness that I now address you following this summit and its result regarding, in particular, the financial perspectives.

   Herr talman! EU har verkligen inte gott rykte bland de människor som bor här; det har blivit ett ordspråk att ”allt som är dåligt kommer från Bryssel”.

   Mr President, Europe really does not have a good reputation among the people who live in it; it has become proverbial that ‘everything bad comes from Brussels’.

Men eftersom alla vägar bär till Rom enligt ordspråket, har parlamentet inbegripit ännu fler nya infallsvinklar och vi bör försöka att se över dem allihop minst en gång.

Even so, as there are, proverbially, many roads that lead to Rome, this House has included even more new approaches, and we should try to take a good look at all of them at least once.

Det finns ett ordspråk att de döda talar inte och jag är säker på att de inte äter fisk, men jag gör det, och jag ser framåt mot att detta betänkande genomförs.

I too would like to compliment Mr Hudghton on his report and to endorse his additions to the original proposal in relation both to the matter of compensation and encouragement of vaccine development.
 

Definition av ordet ordspråk på svenska

o`rdspråk {subst.}[ordspråket, plur. ordspråk, best. plur. ordspråken]
Orled: ord--språk-et
kärnfullt, stående uttryck (ofta) för ngn levnadsvisdom e.d. : ordspråkssamling; vanliga ordspråk som "En olycka kommer sällan ensam"
Hist.: sedan 1526
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det tysk-svenska lexikonet.