Sammanfattning

ljuger {verb}
lies

ljuga {verb}
to lie

utförlig information

Synonymer

ljuga: bluffa · mened · tala osanning

Definition

ljuga
medvetet framföra osanning vanl. för att vinna ngn fördel

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "ljuger"

 

"ljuger" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 84

ljuger {verb}

ljuger {vb} (även: ligger)

lies {vb}

Sparka nästa person som ljuger, i stället för att sparka dem som sätter stopp.

Sack the next person who lies, instead of sacking whistleblowers.

Jag känner mig förolämpad av det sätt på vilket ni, herr kommissionsledamot, kommer hit och ljuger!

I am offended by the way in which the Commissioner comes here and lies to us!

Slutligen vill jag säga att ingenting ljuger som dålig statistik.

Finally, let me say that nothing lies like bad statistics.

Det är skälet till att de ljuger som de gör.

That is why they tell the lies that they tell.

Jag tycker emellertid inte om att de ljuger.

I do not agree however that they should tell lies in doing so.

ljuga {verb}

ljuga [ljög|har ljugit] {vb} (även: bedra, lägga, bo, ligga över)

jag ljuger (Presens)

I lie (Present)

du ljuger (Presens)

you lie (Present)

han/hon/den/det ljuger (Presens)

he/she/it lies (Present)

vi ljuger (Presens)

we lie (Present)

ni ljuger (Presens)

you lie (Present)

de ljuger (Presens)

they lie (Present)

jag ljuger (Presens)

I am lying (Present continuous)

du ljuger (Presens)

you are lying (Present continuous)

han/hon/den/det ljuger (Presens)

he/she/it is lying (Present continuous)

vi ljuger (Presens)

we are lying (Present continuous)

ni ljuger (Presens)

you are lying (Present continuous)

de ljuger (Presens)

they are lying (Present continuous)
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "ljuga":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ljuger" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

När jag säger att inflationen är mycket begränsad brukar svaret bli att jag ljuger.

When I say: ‘Inflation has been very limited’, the response is ‘you are lying’.

Studier visar, att under en dag ljuger folk för dig någonstans mellan 10 och 200 gånger.

On a given day, studies show that you may be lied to anywhere from 10 to 200 times.

Vi ljuger för oss själva och vi vidtar inte de åtgärder som skulle kunna rädda vårt liv.

We lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.

Och för många av oss, ljuger vår lycka verkligen i botten av pyramiden.

And for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.

På måndagen är han avskedad och kommissionen ljuger direkt om orsaken.

On Monday he was sacked, and the Commission lied directly about the reason.

Enrique Barón Crespo har helt rätt och ljuger inte när han säger att detta hände.

Mr Barón is completely right, and he is not lying when he says that this is what happened.

Men vet ni vad, de förvandlar sina överkroppar till is när de ljuger.

Well guess what, they're known to freeze their upper bodies when they're lying.

Kanske var det inte sant, men det finns ett tonfall som inte ljuger.

Perhaps this was not true but there is a tone of voice that does not lie.

Vill vi ha regeringar som ljuger om sina budgetar eller underskott?

Do we want governments that lie about their budgets or their deficits?

(skratt) De ljuger, de fuskar, de blir distraherade och de skapar riktigt lama konstruktioner.

(Laughter) They lie, they cheat, they get distracted and they produce really lame structures.

Unionsmedborgarna vet att krisen är allvarlig, för man ljuger inte för folket ostraffat.

Our citizens know - because we cannot lie to people with impunity - that the crisis is serious.

Det föreligger två oförenliga ståndpunkter. Endera parten ljuger.

There are two conflicting positions: one of the parties is lying.

Om folk säger något som inte passar oss säger vi att de ljuger.

If people tell us something that does not suit us, we say they are lying.

Visa mig någon kille som aldrig sakt skitsnack, Så ljuger han!

Show me a man that's never said shit, I'll show you someone full of shit!

Ni är ingen nationalist och jag vet också att ni inte ljuger.

You are not a nationalist and I also know that you are not lying.

Man ljuger för oss om den bindande natur som ska känneteckna stadgan om de grundläggande rättigheterna.

We are being lied to about the binding nature of the Charter of Fundamental Rights.

Så per definition, ljuger han och borde diskvalificeras.

So by definition, he's lying and should be disqualified.

Vi har pratat lite om hur man talar med någon som ljuger

Now we've talked a little bit about how to talk to someone who's lying and how to spot a lie.

Är parlamentet en salong där man både talar och ljuger?

Will our Parliament become a place where we just chat and lie?

Du menar, att om du åndå ljuger spelar det ingen roll.

You mean to say, when you're lying already, it doesn't make any difference anyway.
 

Definition av ordet ljuga på svenska

lju`ga {verb}[ljög ljugit ljugen ljugna, pres. ljuger]
Orled: ljug-er
Subst.: ljugande; lögn
medvetet framföra osanning vanl. för att vinna ngn fördel : han ljög om sina inkomster; ljuga ihop en historia
Bet. nyanser:
a)ibl. försvagat (medvetet) vilseleda: konsten att ljuga med statistik
b)refl.: ljuga sig till en förmån
c)om annat än person ge en felaktig uppfattning: kameran ljuger inte; siffrorna ljuger
Konstr.: ljuga (om ngt), ljuga (ihop el. bort) ngt
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. liugha; gemens. germ. ord
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.