bab.la Language World Cup 2015

LV
VS
FR
Es tevi mīlu Je t'aime

Rösta på ditt favoritspråk!

Svensk-engelsk översättning av "linje"

 

"linje" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 1145

linje {substantiv}

linje {utr.} (även: gränslinje, fåra, spår, rad)

line {substantiv}

Vi beklagar djupt den linje som Hernandez Mollar och hans kolleger har lagt fram.

We deplore the line that Mr Hernandez Mollar and his colleague have put forward.

Han har skrivit ett mycket vasst betänkande som intar en stenhård linje mot Iran.

Mr Belder has written a very pointed report that takes a stone-hard line on Iran.

Det här är PPE: s linje; i övrigt kommer vi i allt väsentligt att ge vårt stöd.

That is the line the EPP takes; otherwise we will support most of the amendments.

Beslutet ligger i linje med fördragets intentioner och med budgetförordningen.

This is in line with the intentions of the Treaty and the Financial Regulation.

Det är också i linje med de förvaltningsreformer som redan väl har kommit igång.

It is also in line with the administrative reforms which have already started.

linje (t.ex. i handen) {utr.} (även: gränslinje, fåra, spår, rad)

line {substantiv}

linje (seismograf) {substantiv}

trace (seismograph) {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "linje":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "linje" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "linje" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Den kan förses med en annan bakgrund än arbetsområdet och ramas in av en linje.

They can be separated from the working area by either a background or a border.

I linje med EU:s politik hoppas jag att detta skede inte gör barnet överviktigt.

In keeping with EU policy, I do hope this stage does not make the child obese.

Jag tyckte att de innehöll många saker som är i linje med vad vi tänker och gör.

I found in them a lot of things that resonate with what we are thinking and doing.

Det ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit.

Indeed, it is quite in keeping with the positions this House has always adopted.

Förenklingsprogrammet för livsmedels- och foderlagstiftning följer samma linje.

The simplification programme for food and feed legislation is along the same lines.

Det står dock klart att svaret måste ligga i linje med den europeiska identiteten.

However, it is clear that the response must be coherent with the European identity.

Vissa kanske invänder att denna linje är oförenlig med reglerna i fördraget.

Some might object that this approach is incompatible with the rules of the Treaty.

De omfattar viktiga punkter som ligger i linje med det som vi strävar mot i EU.

They contain essential elements towards which we in the European Union are striving.

Om vi är vaksamma och fortsätter på samma linje kan vi återvinna folkets förtroende.

If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.

När det gäller toppmötet i Köpenhamn stöder jag helt José Manuel Barrosos linje.

Concerning the Copenhagen Summit, I fully endorse the position stated by Mr Barroso.

I linje med detta menar jag att rådets gemensamma ståndpunkt är en bra ståndpunkt.

In this respect I believe that the Council's common position is a good one.

Denna linje återspeglas på ett lyckat sätt även i det betänkande som nu behandlas.

This approach is successfully reflected in the report now under discussion.

Denna linje innebär att den rättsliga säkerheten kan förbättras för alla berörda.

This approach means that legal certainty can be improved for all concerned.

Förslaget följer verkligen denna linje och jag har därför röstat för betänkandet.

The draft certainly moves along these lines and I have therefore voted in its favour.

Herr ordförande! Jag konstaterar att parlamentet i dag fortsätter enligt denna linje.

Mr President, I note that Parliament is continuing along those same lines today.

Emellertid fortsätter vi på den linje som Europaparlamentet har lagt fram.

Nevertheless, we are going along with the reasoning put forward by Parliament.

—Leder dessa långa förseningar till att antalet resenärer minskar på denna linje?

—Are the serious delays on this route causing a fall in passenger numbers?

Kompromissändringsförslagen är helt i linje med våra syften under första behandlingen.

These compromise amendments entirely correspond to our objectives at first reading.

Om vi fortsätter på rådets linje kommer parlamentet att berövas all lagstiftande makt.

If we take the Council's route, Parliament will be deprived of all legislative power.

Andra europeiska flygbolag gör också avsevärda vinster på sina transatlantiska linjer.

Other EU airlines also make a substantial profit from their transatlantic routes.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: filmdragerad, tunt axelband, ärm med slits, blodplättar, delbetalning

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.