bab.la Language World Cup 2015

DA
VS
KL
Jeg elsker dig Asavakkit

Rösta på ditt favoritspråk!

Svensk-engelsk översättning av "ligger"

 

"ligger" engelsk översättning

Resultat: 1-32 av 8881

ligger {verb}

ligger {vb} (även: ljuger)

lies {vb}

En del av ansvaret ligger hos EU, men den andra delen ligger hos medlemsstaterna.

Part of the responsibility lies on the EU, but the other part on Member States.

I dag ligger problemet utanför Europa och det påverkar oss alla mer eller mindre.

Today the problem lies outside Europe but it is affecting us all, to some extent.

Lösningen ligger i att uppnå förhållanden med världsfred, jämlikhet och välstånd.

The solution lies in achieving conditions of world peace, equality and prosperity.

Det är där problemet ligger: medlemsstaterna genomför inte riktlinjerna riktigt.

The problem lies there: Member States are not implementing the guidelines properly.

Vi anser att detta ligger utanför parlamentets befogenheter att uttala sig om.

We are of the opinion that this lies outside Parliament's competence to comment on.

ligger {vb}

lays (third pers. sing. simple present) {vb}

Det ligger i dess händer. Landets politiska ledarskap vill det, och Oostlanders betänkande anger förutsättningarna, för att undvika misstolkningar.

It is in its hands, its political leadership wants it and the Oostlander report lays down the preconditions for avoiding misunderstandings.

ligga {verb}

ligga [låg|har legat] {vb} (även: ställa upp, resa sig upp, stå, mäta)

jag ligger (Presens)

I stand (Present)

du ligger (Presens)

you stand (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it stands (Present)

vi ligger (Presens)

we stand (Present)

ni ligger (Presens)

you stand (Present)

de ligger (Presens)

they stand (Present)

jag ligger (Presens)

I am standing (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are standing (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is standing (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are standing (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are standing (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are standing (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: bedra, lägga, bo, ligga över)

jag ligger (Presens)

I lie (Present)

du ligger (Presens)

you lie (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it lies (Present)

vi ligger (Presens)

we lie (Present)

ni ligger (Presens)

you lie (Present)

de ligger (Presens)

they lie (Present)

jag ligger (Presens)

I am lying (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are lying (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is lying (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are lying (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are lying (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are lying (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: verka, söka, se, likna)

jag ligger (Presens)

I look (Present)

du ligger (Presens)

you look (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it looks (Present)

vi ligger (Presens)

we look (Present)

ni ligger (Presens)

you look (Present)

de ligger (Presens)

they look (Present)

jag ligger (Presens)

I am looking (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are looking (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is looking (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are looking (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are looking (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are looking (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: sätta sig, sitta barnvakt, sammanträda, stå)

to sit [sat|sat] {vb}

jag ligger (Presens)

I sit (Present)

du ligger (Presens)

you sit (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it sits (Present)

vi ligger (Presens)

we sit (Present)

ni ligger (Presens)

you sit (Present)

de ligger (Presens)

they sit (Present)

jag ligger (Presens)

I am sitting (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are sitting (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is sitting (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are sitting (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are sitting (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are sitting (Present continuous)

ligga [låg|har legat] {vb} (även: sätta på, knulla, gänga, göka)

to screw (fuck) {vb} [vulg.]

ligga [låg|har legat] {vb} (även: avfatta, guska)

jag ligger (Presens)

I couch (Present)

du ligger (Presens)

you couch (Present)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it couches (Present)

vi ligger (Presens)

we couch (Present)

ni ligger (Presens)

you couch (Present)

de ligger (Presens)

they couch (Present)

jag ligger (Presens)

I am couching (Present continuous)

du ligger (Presens)

you are couching (Present continuous)

han/hon/den/det ligger (Presens)

he/she/it is couching (Present continuous)

vi ligger (Presens)

we are couching (Present continuous)

ni ligger (Presens)

you are couching (Present continuous)

de ligger (Presens)

they are couching (Present continuous)

ligg {substantiv}

ligg {neut.} [vulg.]

lay {substantiv} [vulg.]

Ligg lågt ett tag, du är säkert efterlyst för mord.

Lay low for a while, because you're probably wanted for murder.

Om vi nu säger nej till denna utvidgning, ligger skulden helt obegripligt på parlamentet.

If we now refuse this extension, the blame will mistakenly be laid at Parliament's door.

Jag bör tillägga att när det gäller absoluta belopp ligger Spanien först.

In general, I feel that the priorities laid down in the Commission’ s document are sensible.

De ligger mer i linje med vad protokollet föreskriver, och går på vissa områden ännu längre.

They are more in line with what is laid down in the protocol and, in certain areas, go still further.

Vi vill också att detta slås fast i arbetsordningen, så att det framgår tydligt vem ansvaret ligger hos.

We would also like to see this laid down in the Rules of Procedure so that it is clear who is responsible.

ligg {neut.} [vard.] (även: knull)

bang {substantiv} [vard.]

Ett stadigt ligg.

That steady bang, huh?

ligg {neut.} (även: knull)

screw (fuck) {substantiv} [vulg.]

ligg {neut.} [vard.] (även: knull, samlag)

fuck {substantiv} [vulg.]

Nu ligger du taskigt till, Hamlet.

You're fucked up now, Hamlet.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "ligga":

Synonymer (svenska) till "ligg":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "ligger" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ligger" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Och slutligen, herr ordförande, konkurrenskraften ligger inte i likformigheten.

Lastly, Mr President, the strength of competitiveness does not lie in sameness.

Världen, och i synnerhet Afrika, ligger verkligen långt efter på dessa områden.

The world, particularly Africa, is still lagging behind in a spectacular fashion.

När det gäller handeln med tjänster ligger kommissionens förslag nu på ert bord.

As regards the service industry, the Commission's proposals are now on the table.

Låt mig slå fast att det danska undantaget från EMU ligger fast till 100 procent.

Let me state clearly that Danish reservations concerning EMU remain 100 % solid.

Även denna fråga ligger fortfarande på bordet, och vi skulle vilja se den löst.

That question, too, is still on the table, and we would like to see it resolved.

Alla stora banker som vi sätter in våra pengar på ligger på det norra halvklotet.

All the big banks to which we entrust our money are in the northern hemisphere.

Och ändå ligger det i högsta grad i vårt intresse att västra Balkan stabiliseras.

And yet it is in our fundamental interest to stabilise the western Balkan region.

Den fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.

The baton in the fight against the international parastate is now in their hands.

Det ligger i Ukrainas eget intresse - inte bara för att glädja världssamfundet.

It is in Ukraine's own interest - not just to please the international community.

Man kritiserar mycket mindre det som händer i det land som ligger alldeles intill.

There is far less denunciation of things which happen in the neighbouring country.

Som närma granne ligger det i Slovakiens intresse att det går bra för Ukraina.

As an immediate neighbour, Slovakia has a vested interest in Ukraine’ s success.

Jag vill ta upp de problem som fortfarande ligger i skyhöga travar på vårt bord.

I would like to raise the problems which are still piled up high on our desks.

Europeiska kommissionen erkänner oron som ligger till grund för denna ändring.

The Commission appreciates the anxieties which have given rise to this amendment.

Vad oss anbelangar så ligger de fortfarande främst hos de nationella staterna.

And as far as we are concerned, these are still mainly within the national state.

Förslaget är inte omodernt, och det ligger inget annat förslag på rådets bord.

That proposal is not obsolete and there is no other proposal on the Council table.

Eftersom betänkandet ligger i linje med dessa påpekanden kommer jag att rösta för.

Since the report is in line with these comments, I shall vote in favour of it.

Under tiden vet vi också från händelser i Belgien vem som egentligen ligger bakom.

In the meantime we also know from incidents in Belgium who is really behind this.

Men lagt kort ligger, och det är dags för kommissionen att hantera detta kort.

But the card has been played, and now it is up to the Commission to make a move.

De sade att sociala frågor inte ligger inom den ursprungliga ramen för programmet.

They said that social issues are not within the original remit of the programme.

I över 70 av världens länder ligger medelinkomsten i dag lägre än för 20 år sedan.

The average income in more than 70 countries is lower than it was 20 years ago.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: filmdragerad, tunt axelband, ärm med slits, blodplättar, delbetalning

Snarlika ord

ligament · ligatur · ligaturtråd · ligera · ligg · ligga · liggande · liggare · liggbås · liggedag · ligger · liggsår · liggsjuk · liggstol · liggunderlag · ligist · ligistfasoner · lignin · lignit · liguster · lik

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.