Svensk-engelsk översättning av "lön"

SV lön Engelsk översättning

lön {utr.}
lön {plur.}

SV lön
volume_up
{utrum}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

lön (även: betalning, avlöning, löning)
volume_up
pay {substantiv}
1 - En parlamentarikers lön skall inte överskrida en yrkesarbetares lön.
1 - that the pay of a Member of Parliament should be no higher than that of a qualified worker;
Färre sociala rättigheter och lägre lön är grundvillkoren för lokaliseringsbeslut.
Fewer social rights and less pay is the basic criterion for location decisions.
Begreppet " lön" bör fortsätta att definieras i medlemsstaternas nationella lagstiftning.
The term "pay" should continue to be defined in the national law of the Member States.
lön (även: avdrag, tilldelning, anslag, rabatt)
volume_up
allowance {substantiv}
Eller att tjänstemännen i parlamentet måste få högre lön för att de arbetar hårdare?
Or that the officeholders in this Parliament need an increase in their allowances because they work harder?
I stället säger vi att vi endast kan ändra på systemet för reseersättningar om vi kan höja lönerna för ledamöterna i Europaparlamentet.
Instead, we say that we are only going to change the travel allowance system if we can increase MEPs'salaries.
I stället säger vi att vi endast kan ändra på systemet för reseersättningar om vi kan höja lönerna för ledamöterna i Europaparlamentet.
Instead, we say that we are only going to change the travel allowance system if we can increase MEPs' salaries.
lön (även: straff, amortering, betalning, inbetalning)
volume_up
payment {substantiv}
Jag stöder därför att full lön ska betalas under mammaledigheten.
Therefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.
Det verkliga problemet är det faktum att man inte betalar ut pensioner och att soldater, läkare och lärare inte erhåller sin lön.
The real problem is non-payment of pensions, of soldiers, doctors and teachers.
Tre män, tre grekiska anställda, fick till slut sin lön utbetald men inte förrän efter tre veckors hungerstrejk.
Three men, three Greek employees, finally obtained payment of their wages, but only after three weeks of hunger strike.
lön (även: belöning, ersättning, arvode, gottgörelse)
volume_up
remuneration {substantiv}
1951 fick vi Internationella arbetsorganisationens överenskommelse om lika lön.
The ILO's Equal Remuneration Convention has existed since 1951.
Genomsnittet i de nuvarande femton medlemsstaterna är en samhälleligt godtagbar lön.
The average of the 15 current Member States is a socially acceptable level of remuneration.
Men en definition av denna typ utan beaktande av begreppet lön?
Such a definition without the concept of remuneration?
lön (även: belöning, ersättning, hittelön)
volume_up
reward {substantiv}
Det är groteskt att vi endast ger dem en usel lön, när vi rikligt belönar våra egna sockerproducenter och vår egen sockerindustri.
It is grotesque that we only give them a pittance, when we richly reward our own sugar producers and sugar industry.
Det torde vara tillräckligt för att deras formgivningsinvesteringar skall löna sig och för att bevara ett starkt incitament till nyskapande.
That should be sufficient to reward their investment in design and to maintain a strong incentive to innovate.
Deras roll i samhället får inte alltid tillräckligt erkännande, i synnerhet i en tid då lönen för ens mödor i allmänhet mäts i pengar.
Their role in society is not always sufficiently recognized, in particular at a time when reward for work is generally measured in terms of money.
lön (även: ersättning, hyra, förhyrning, hyrning)
volume_up
hire {substantiv}
På detta sätt betalar man mindre skatt, man slipper följa många olika regler och man kan anställa besättningar med löner på utvecklingsländernas nivå.
As a result, they pay lower taxes, need not comply with many rules and can hire crews at developing-world salaries.
lön (även: belöning, skatt, fynd, pris)
volume_up
prize {substantiv}
lön (även: ersättning, vedergällning, återbetalning, återgäldande)
volume_up
repayment {substantiv}
De många år som krävs innan investeringar i ren teknik lönar sig hindrar dock investerarna, särskilt i geografiska områden som bedöms vara förknippade med hög risk.
However, the many years required for the repayment of investments in clean technologies hinder investors, especially in geographical regions deemed to be high-risk.
Arbetstagare behöver ett visst skydd för obetalda löner och borgenärerna behöver en förnuftig lösning som kommer att ge dem största möjliga skuldåterbetalning under givna förhållanden.
Employees need some protection for accrued salaries and creditors need a sensible solution which will give them the best possible repayments of debts under the circumstances.

2. näringsliv

lön
volume_up
salary {substantiv} [näring.]
Grundläggande fråga: förutsätter en gemensam stadga en gemensam lön?
The basic question is this: does a single statute necessarily mean a single salary?
Det är viktigt att ha ett ordentligt ersättningssystem och en gemensam lön.
It is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.
Jag stöder därför att full lön ska betalas under mammaledigheten.
Therefore, I support the payment of salary in full for the duration of the maternity leave.
lön
volume_up
wage {substantiv} [näring.]
Dessa människor kan ligga på en minimilönenivå, men det är inte nödvändigtvis en lön som man kan leva av.
Those people may be on a minimum wage, but it is not necessarily a liveable wage.
Européerna behöver inte stöd utan verkliga arbeten med en anständig lön.
It is not assistance that Europeans need, but real jobs that pay a decent wage.
De bör skyddas mot oberättigade uppsägningar och deras tidigare lön bör garanteras.
Women must be protected against any wrongful dismissal and their former wage must be guaranteed.

Synonymer (svenska) till "lön":

lön

Användningsexempel för "lön" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishEn språklärare i Estland kan tiodubbla sin lön genom att arbeta i Bryssel.
An Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.
SwedishJag kommer från ett parlament där jag fick en viss lön; jag hade aldrig fått mer betalt.
I come from a parliament in which they gave me the ticket, I had never earned more.
SwedishMan säger: relatera lönen till en domares eller kommissionärs lön.
There is the idea of linking MEPs'salaries to those of judges or Commissioners.
SwedishSkogsarbetarnas lön, som uppgår till 6 900 franc, är chockerande låg.
The forestry workers'salary is shamefully low - a mere 6900 francs.
SwedishDå måste vi faktiskt få lön för mödan med avseende på Montis förslag och kommissionens initiativ.
And then the Monti proposal and the Commission initiative will surely butter our parsnips.
SwedishSiffrorna talar för sig själva: 15 procent lägre lön för samma arbete.
The numbers speak for themselves: 15% less for the same work.
SwedishEftersom han var anställd av den rumänska staten, beskattades hans lön i Rumänien.
Because he had become an employee of the Romanian government, his income from this job was taxed in Romania.
SwedishJag tycker att det är rätt, eftersom det till en del kompenserar den lägre lön kvinnorna har när de arbetar.
I should therefore like this to happen in all fifteen states in the European Union.
SwedishDet är också viktigt att skapa arbeten, arbeten med rimlig lön, för att motverka problemet med korruption.
I have spent a lot of time working in the Balkans and continue to do so.
SwedishDet är vi också, eftersom vi båda får en viss procent på din lön.
As are we, since we both get a percentage of your payday.
SwedishVi började med jordbruksfrågan för en nog så lång tid sedan och steg för steg får vi lön för mödan.
We started with the issue of agriculture some time ago, and gradually we are getting value for money.
SwedishDe måste få samma möjligheter och samma ansvar som män och de måste få ” lika lön för lika arbete ”.
To conclude, Mr President, in society women must not have more problems than men, but the same problems.
SwedishDet har gett både mig och mina många kolleger lön för mödan.
It has repaid not only me but also my many colleagues.
SwedishTvärtom sliter de kinesiska arbetstagarna hårt under fruktansvärda förhållanden och får praktiskt taget ingen lön.
On the contrary, in fact – workers toil under horrendous conditions and are practically unpaid.
SwedishMannen vars arbete var så viktigt att han skulle få högre lön än president Barack Obama.
SwedishDet var nämligen inte godtagbart att arbetstagarna i Tyskland fick upp till 40 procent mindre lön än de fast anställda.
It was unacceptable for workers in Germany to be earning up to 40% less than the permanent staff.
SwedishDet var nämligen inte godtagbart att arbetstagarna i Tyskland fick upp till 40 procent mindre lön än de fast anställda.
It was unacceptable for workers in Germany to be earning up to 40 % less than the permanent staff.
SwedishJag anser att den lön som fastställts är alltför hög, men det var det pris vi fick betala för att alls få till stånd en kompromiss.
This is a sensible compromise for which everyone has had to go right to the pain barrier.
SwedishJag säger det som jurist, som juridisk expert: det är otänkbart att en ledamot framställer sig som en anställd som får en lön.
It seems odd, therefore, that, in certain countries, MEPs refer to themselves as ‘ honourable’.
SwedishDu får ersättning för kost och logi men ingen lön.
Activities are unpaid, but all costs are covered.