Svensk-engelsk översättning av "lärorik"

SV lärorik Engelsk översättning

lärorik {adj.}

SV lärorik
play_circle_outline
{adjektiv}

lärorik (även: pedagogisk, pedagogiska, bildande, utbildnings-)
Det här är inte mitt ansvarsområde och för mig har debatten inte bara varit intressant utan även mycket lärorik.
I am not responsible for this portfolio and for me the debate was certainly not only interesting but very educational.
lärorik (även: informativ)
Det är på nytt ett exempel på att en sådan diskussion med parlamentet kan vara mycket lärorik för oss, och att vi där får viktiga nya impulser.
This is another example of the fact that such a discussion with Parliament can also be very informative for us and we gain important new ideas from them.
Så här i efterhand kan man säga att en sådan undersökning är mycket lärorik.
Such an examination, with the benefit of hindsight, is very instructive.
Jag har emellertid funnit att processen är oerhört lärorik.
However, I have discovered the process to be extremely instructive.
Den erfarenhet som vi får är också dyrköpt, men mycket lärorik.
The experience we are gaining is too expensive, but is very instructive.
lärorik (även: givande, lönande, eftersträvansvärd)
För att göra VFU:n ännu mer lärorik skulle hon vilja ha närmare kontakt med handledaren.
To make the VFU even more worthwhile, she’d like to have closer contact with her supervisor.
lärorik

Användningsexempel för "lärorik" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDel B i betänkandet ger en lärorik bakgrund och ett gott stöd för förslaget till resolution.
The background information provided in part B is illuminating and offers a sound basis for the proposal for a resolution.
SwedishHela processen med utarbetandet av leksaksdirektivet har varit lärorik, både för mig själv och för mina kolleger som är här i kväll.
The whole process of preparing the Toys Directive has been enlightening, both for me and also for my colleagues present here this evening.
SwedishLåt oss i det avseendet inte bestrida en bra sak idag: resultatet av förlikningen, som ni helt utmärkt offentliggjorde den 27 mars, fru talman, är en fantastisk lärorik erfarenhet.
In this regard, let us not deny ourselves a good thing today: the outcome of the conciliation, which you publicised brilliantly on 27 March, Madam President, is a tremendous learning experience.