×Menade du kör, köra?

Sammanfattning

kor {substantiv}
choir · chancel

kor- {adjektiv}
choral

utförlig information

Definition

kor
utrymmet mellan altarrummet och långskeppet i en kyrka

Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "kor-"

Menade du kör, köra?
 

"kor-" engelsk översättning

Resultat: 1-29 av 650

kor {substantiv}

kor (i kyrka) {neut.} (även: kör, körstämma, altardel, sångkör)

choir {substantiv}

Det är viktigt att vetenskapen är en kör med så många intressanta röster som möjligt.

Science should be a choir, with as many interesting voices as possible".

Vi hade en orkester, vi hade Europahymnen, vi hade en kör, och vi började också med hymnen i dag.

We had an orchestra, we had the anthem, we had a choir; we started today, did we not, with the anthem.

Jag skulle vilja stämma in i denna nästan enhälliga kör, men jag måste medge att jag är villrådig.

I would like to be able to add my voice to this almost unanimous choir, but I must admit to being perplexed.

Jag dedicerar hans ord till den kör som sjunger globaliseringens lov och i dag sjunger samma sång i Europaparlamentet.

I dedicate his words to the choir singing the praises of globalisation, singing the same song today in the European Parliament.

Det var inte en virtuell kör.

It wasn't a virtual choir.

kor (i kyrka) {neut.} [arkit.]

chancel (in a church) {substantiv} [arkit.]

kor- {adjektiv}

kor- {adj.} (även: sång-)

choral {adj.}
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "kor-" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "kor-" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Kor håller på att bli en bristvara i norra Kenya på grund av klimatförändringen.

Cows are becoming a rare commodity in northern Kenya because of climate change.

Å andra sidan betalar icke-brittiska åkare ingenting när de kör i Storbritannien.

On the other hand non-British hauliers pay nothing when travelling in Britain.

Det finns emellertid en fara för att denna konferens kör fast i andra frågor.

The UN conference is, however, in danger of grinding to a halt over other issues.

Kor bör äta gräs och det är också det bästa sättet att undvika denna situation.

Cows should eat grass and this is the best way of preventing what is occurring now.

Så hur kan vi rädda nästa person som kör en traktor med en olämplig utrustning?

So how can we save the next person that drives a tractor with mismatched equipment?

Så jag började undra vad som händer om vi utmanade några av dessa heliga kor.

So I started to wonder what would happen if we challenged some of these sacred cows.

Kor och får, som i vanliga fall endast äter vegetabilisk föda, görs till kannibaler.

Cows and sheep that normally only eat vegetable feed are turned into cannibals.

Få fram en lista om deras nya medarbetare...... och kör en bakgrunds kontroll på dem.

Then find a Iist of their new employees...... and run backgrounds through the grid.

Kor blev kannibaler, och man tog ingen hänsyn till djurens arttillhörighet.

Cows became cannibals and the animals' nature was no longer taken into consideration.

Kör vidare och se till att framgångarna blir lika stora som med roamingavgifterna.

Keep it going and have as much success as you had with the roaming charges.

Ett nytt fenomen på Europas vägar är att folk skickar sms samtidigt som de kör.

One of the new phenomena on European roads is people texting while driving.

De flesta av er vet emellertid inte att jag i Prag kör omkring på en eldriven cykel.

However, most of you do not know that in Prague I ride an electric bicycle.

Det kommer enbart att lyckas om europeiska ledare uteslutande höjer sina röster i kör.

Something will only come of it if European leaders speak exclusively with one voice.

Jag vet att man kör hundratals kilometer extra för att köpa billig diesel.

I know that drivers travel hundreds of extra kilometres to buy cheap diesel fuel.

Det är värt att göra en närmare undersökning om vilka som kör dessa bilar.

It is worth examining more closely the question of who drives these vehicles.

Markera den här rutan om du vill att appletprogram ska kunna köras i dokument.

Check this box if you want to allow the execution of Applets in documents.

För att höja sina referensvärden pumpade britterna upp sina kor med mjöl.

In order to increase their yield, the British stuffed their cows with bonemeal.

Vänta tills systemet har körts ett par timmar. Därefter bör annonserna börja visas.

Let the system run for a couple of hours and ads should start showing up.

Markera den här rutan om du vill att plug-ins ska kunna köras i dokument.

Check this box if you want to allow the execution of PlugIns in documents.

Vi går ut och hoppar in i våra biljar och så kör vi från ställe till ställe.

We go out there and we hop in our cars and we drive from place to place.
 

Definition av ordet kor på svenska

kor {subst.}[koret, plur. kor, best. plur. koren]
Orled: kor-et
utrymmet mellan altarrummet och långskeppet i en kyrka: korrundel; korskrank
Bet. nyanser:
a)altarrum
b)om annan särsk. utbyggd altarplats i kyrka el. ansluten gravbyggnad: gravkor
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. kor; av medeltidslat. chorus 'körens plats i templet', av lat. chorus 'kör'; av grek. khoros 'körsång; tempeldans'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

köpslående · köpstark · köpt · köpte · koptisk · kopula · kopulation · kopulera · kopulering · köpvillkor · kor · köra · korall · korallrev · Koranen · körbana · körbar · körd · korda · körde · kordit

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.