Synonymer

inlevelse: känsla

Definition

inlevelse
stark känsla av egen närvaro eller eget deltagande spec. i...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "inlevelse"

 

"inlevelse" engelsk översättning

Resultat: 1-10 av 10

inlevelse {substantiv}

inlevelse {utr.} (även: deltagande, intresse, engagemang, inblandning)

involvement {substantiv}

inlevelse {utr.} (även: känsla, uttryck, uttryckssätt, yttrande)

expression {substantiv}

inlevelse {utr.} (även: empati, deltagande, inlevelseförmåga)

empathy {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "inlevelse":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "inlevelse" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Beträffande detta vill jag uttrycka mitt tack till kommissionsledamoten för hans inlevelse.

The Commissioner deserves thanks for his sensitivity in this context.

Jag vill tacka ministern för att han fattade sig så kort och kommissionsledamoten för hans inlevelse.

I should like to thank the Minister for his brevity and the Commissioner for his passion.

Jag uppskattar er aktiva inlevelse angående Östtimor och även vad Medelhavsområdet beträffar.

I appreciate your active sensitivity with regard to East Timor and also with regard to the Mediterranean area.

Detta är ingen plädering för att man nu skall avvika från något som helst beslutsfattande, men en plädering för fantasi, inlevelse och initiativ.

This is not an argument for departure from any sort of resolution, but a plea for fantasy, imagination and initiative.

Jag vet att vi kommer att ha en mycket bra annons- och informationskampanj och att vi kommer att fånga förmågan till inlevelse hos Europas medborgare.

I know that we will have a very good advertising and information campaign, and that we will capture the imagination of the citizens of Europe.

Jag talar med en del inlevelse eftersom jag inte kan erbjuda det bästa vädret i min del av gemenskapen, men då den är mycket bra för vissa slags semestrar.

I speak with some feeling there, because I do not always offer the best weather in my particular part of the Community but it is very good for certain holidays.

Jag applåderar Margie Sudres arbete, som oförtrutet och med stor skicklighet, beslutsamhet och inlevelse för de yttersta randområdenas talan.

I applaud the job done by Mrs Sudre which, unremittingly and with a great deal of skill, determination and compassion, speaks up on behalf of the outermost regions.
 

Definition av ordet inlevelse på svenska

in`levelse {subst.}[inlevelsen]
Orled: in--lev-els-en
stark känsla av egen närvaro eller eget deltagande spec. i litt. el. mus. verk; ofta intill identifikation: inlevelseförmåga; hans inlevelse i rollen; hennes inlevelse i de förtrycktas situation
Bet. nyans: ibl. med tonvikt på yttre uttr. för detta: hon läste dikten med stor inlevelse
Konstr.: inlevelse (i ngt)
Hist.: sedan 1904
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "inlevelse" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.