Svensk-engelsk översättning av "hon-"

SV hon- Engelsk översättning

hon- {enb. sing.}
EN
hon- {adj.}
EN
hon {pron.}
EN

SV hon-
volume_up
{enbart singularis}

trending_flat
"i sammansättningar"

hon- (även: höns)
volume_up
hen {substantiv}

Användningsexempel för "hon-" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishJa må han/hon leva
SwedishJag vill tacka Rama Yade för att hon tog upp frågan om rättssäkerhetsgarantier.
I should like to thank Mrs Yade for having raised the issue of procedural rights.
SwedishJag vill tacka föredraganden fru Dührkop Dührkop för att hon har gjort detta.
I should like to thank the rapporteur, Mrs Dührkop Dührkop, for doing just that.
SwedishJag vill också tacka kommissionsledamoten för att hon nämnde konferensen i Finland.
I also wish to thank the Commissioner for mentioning the conference in Finland.
SwedishJag tror att konsumenten själv kan bestämma och definiera vad han eller hon behöver.
I think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
SwedishHon pekar på flera faktorer som krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.
Callerstig points out several factors necessary for successful gender equality work.
SwedishNärmast kan hon delta i valen som kandidat och hon kan rösta i ett annat EU-land.
Citizens can mainly stand as candidates in elections and vote in another EU country.
SwedishHerald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.
The Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.
SwedishJag vill därför tacka Monica Frassoni för att hon har uppmärksammat dessa risker.
I would therefore like to thank Mrs Frassoni for drawing attention to these threats.
SwedishDessutom pekar hon i betänkandet på nödvändigheten av att ändra direktiven.
In addition the report points out the necessary modification of the guidelines.
SwedishJag vill tacka den ärade ledamoten för att hon godtar min fråga.
Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.
SwedishThors har rätt när hon talar om betydelsen av att tillämpa ett användarvänligt språk.
Mrs Thors was right to talk about the importance of having user-friendly language.
SwedishHon kommer in i kupan, hittar en tom honungscell, kräks, och där har vi honungen.
And she'll come into the hive, find an empty honey pot and throw up, and that's honey.
SwedishSå länge människan har funnits här på jorden har hon förorenat.
Mr President, for as long as mankind has been here on earth, he has been polluting.
SwedishVidare vill jag tacka Cecilia Malmström för att hon deltar i vårt sammanträde.
I would also like to thank Mrs Malmström for being with us in this session.
SwedishFör det första är detta vår sista chans att behandla betänkandet, precis som hon säger.
Mr President, I should like to support Mrs Eriksson’ s request for three reasons.
SwedishFöredragande var vår kollega Catherine Trautmann och hon är med oss här i dag.
Its rapporteur was our fellow Member, Mrs Trautmann, who is with us today.
SwedishJag tackar föredraganden särskilt för att hon godtog två av mina ändringsförslag.
I thank the rapporteur for accepting two of my amendments in particular.
SwedishSom Feuerbach sade: " der Mensch ist, was er isst ", människan är vad hon äter.
As Feuerbach said: " der Mensch ist, was er isst ", man is what he eats.
SwedishSedan är det parlamentsledamotens sak att avgöra i vilken klass han / hon reser.
It is therefore up to the MEPs as to which class they choose to travel.