Sammanfattning

hon {pronomen}
her · she

hon- {adjektiv}
female

hon- {substantiv}
hen

utförlig information

Definition

hon
personen av kvinnligt kön som är omtalad i sammanhanget va...

Så här skriver du ett brev på engelska

Svensk-engelsk översättning av "hon"

 

"hon" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 1130

hon {pronomen}

hon {pron.} (även: henne, hennes)

her {pron.}

Hon och hennes orm, Monty Python, har skrivit ett exlusivt...... avtal med oss.

She and her snake, Monty Python, have signed an exclusive...... contract with us.

Under sin långa fängelsevistelse har hon opererats två gånger för livmodercancer.

During her long detention she has been operated on twice for cancer of the uterus.

Verket är dock huvudsakligen hennes och hon är värd de varmaste gratulationer.

But the work is mainly her own and she is worthy of our heartiest congratulations.

Hon åkte hem på föräldramöten som ordnades i den skola där hennes pojkar gick.

She went home for parents' evenings arranged at the school attended by her boys.

Jag hoppas att kommissionsledamoten tänker på detta när hon utformar sina förslag.

I hope the Commissioner will bear this in mind when she draws up her proposals.

hon {pron.}

she {pron.}

Han eller hon utnämns av Europeiska rådet för en period av två och ett halvt år.

He or she is appointed by the European Council for a two and a half year period.

Hon sa: ”Tala inte med mig om hasardspel online. Jag har förlorat 100 000 euro.”

She told me: 'Do not talk to me about online gambling, I have lost EUR 100 000'.

Hon var det med elegans, hon var det med kraft och hon var det med beslutsamhet.

She did it with flair, she did it with force and she did it with determination.

Hon sa: "Ja, om dom sakrala nerverna är syresatta. är det möjligt att genomföra."

She said, "Yes, if the sacral nerve is being oxygenated, you conceivably could."

Hon skrev att i dagens Iran är detta mycket mer bekymmersamt än kärnteknikfrågan.

She wrote that today, in Iran, this is far more serious than the nuclear issue.

hon- {adjektiv}

hon- {adj.} (även: kvinnlig, kvinno-)

female {adj.}

Där satt bara en kvinna och hon kan nästan betraktas som en kvinnlig gisslan.

There was only one woman, who might almost be regarded as a female hostage.

Och jag vill visa er, detta är Fuku, en ung hona, och hon leker lugnt med vatten.

And I want you to see, this is Fuku, a young female, and she is quietly playing with water.

Hon var den första kvinnliga domaren i Iran, men tvingades att sluta på grund av den iranska revolutionen.

She was the first female judge in her country but was forced to resign due to the Iranian revolution.

Hon sitter i ett fängelse med över 20 kvinnliga interner som hon under åren dömt för mycket grova brott.

She is in a prison with more than 20 female inmates whom she convicted over the years for very severe crimes.

En agent i underrättelsetjänsten blev sliten i fyra delar för att hon brännmärkte statliga angrepp på pressen.

A female secret service agent was quartered because she denounced government attacks on the press.

hon- {substantiv}

hon- (i sammansättningar) {enb. sing.} (även: höns, kyckling, broiler)

hen {substantiv}
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "hon" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "hon" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag vill tacka Rama Yade för att hon tog upp frågan om rättssäkerhetsgarantier.

I should like to thank Mrs Yade for having raised the issue of procedural rights.

Herald of Free Enterprise sjönk 22 minuter efter det att hon avgått från Zeebrugge.

The Herald of Free enterprise sank within twenty-two minutes of leaving Zeebrugge.

Jag vill också tacka kommissionsledamoten för att hon nämnde konferensen i Finland.

I also wish to thank the Commissioner for mentioning the conference in Finland.

Jag vill tacka föredraganden fru Dührkop Dührkop för att hon har gjort detta.

I should like to thank the rapporteur, Mrs Dührkop Dührkop, for doing just that.

Hon pekar på flera faktorer som krävs för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete.

Callerstig points out several factors necessary for successful gender equality work.

Jag tror att konsumenten själv kan bestämma och definiera vad han eller hon behöver.

I think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.

Närmast kan hon delta i valen som kandidat och hon kan rösta i ett annat EU-land.

Citizens can mainly stand as candidates in elections and vote in another EU country.

Jag vill därför tacka Monica Frassoni för att hon har uppmärksammat dessa risker.

I would therefore like to thank Mrs Frassoni for drawing attention to these threats.

Herr talman! Så länge människan har funnits här på jorden har hon förorenat.

Mr President, for as long as mankind has been here on earth, he has been polluting.

Dessutom pekar hon i betänkandet på nödvändigheten av att ändra direktiven.

In addition the report points out the necessary modification of the guidelines.

Thors har rätt när hon talar om betydelsen av att tillämpa ett användarvänligt språk.

Mrs Thors was right to talk about the importance of having user-friendly language.

I början hänvisade hon till att det här handlar om ett tekniskt betänkande.

Mrs Mann started off by pointing out that the report had a certain technical content.

Jag vill tacka min kollega, Ludford, för att hon har lagt fram denna fråga.

I would like to thank my colleague, Mrs Ludford, for tabling this question.

Vi hoppas naturligtvis att hon kommer att vara tillbaka hos oss så snart som möjligt.

We hope, naturally, that Mrs Kroes will be back with us as soon as possible.

Vidare vill jag tacka Cecilia Malmström för att hon deltar i vårt sammanträde.

I would also like to thank Mrs Malmström for being with us in this session.

(EN) Fru talman! Jag vill tacka den ärade ledamoten för att hon godtar min fråga.

Madam President, I would like to thank the honourable lady for accepting my question.

Ty varje människa skall skörda vad hon har sått, och knäböja endast i bön.

For every man shall reap what he has sown and bow no knee except in prayer.

Föredragande var vår kollega Catherine Trautmann och hon är med oss här i dag.

Its rapporteur was our fellow Member, Mrs Trautmann, who is with us today.

Om en annan användare öppnar samma textdokument, kan han / hon se området.

If a different user opens the same text document, he can see the section.

Jag tackar den tjänstgörande ordföranden för rådet för att hon stannar kvar i kammaren.

Thank you for remaining in the House, President-in-Office of the Council.
 

Definition av ordet hon på svenska

hon´ pron., objektsform
personen av kvinnligt kön som är omtalad i sammanhanget vanl. tidigare men ibl. äv. efteråt; äv. om djur av detta kön : Kajsa gick och lade sig, och snart sov hon; bara hon får som hon vill är Eva riktigt trevlig; hon är inte dum, Stina; kossan springer, ta henne!
Bet. nyanser:
a)med utpekande funktion: hon som står därborta är min syster
b)om djur (och i ett fall person) oavsett kön och om några föremål: duvan skrämdes så att hon flög bort; människan -- hon är en otacksam varelse; ett vackert fartyg, men nu har hon gjort sin sista färd; Vad är klockan? -- Hon är tre
c)som tilltalsord <ngt åld. el. provins.>: Skall hon inte ha fisk idag, fru Karlsson?
Hist.: sedan runspråklig tid; fornsv. hon; speciellt nord. ord; femininbildn.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

I det engelsk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.