×Infinitiv av heter: heta

Sammanfattning

heta {verb}
to be called

het {adjektiv}
hot · fervent · explosive · sultry

utförlig information

Synonymer

heta: kallas

het: brännande · eldig · febrig

mer (14)

Definition

heta
ha som namn om person, djur och äv. plats etc.

Så här skriver du ett CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "heter"

Infinitiv av heter: heta
 

"heter" engelsk översättning

Resultat: 1-25 av 723

heta {verb}

het {adjektiv}

het {adj.} (även: eldig, ivrig, brännbar, kontroversiell)

hot {adj.}

Ja, detta är en ?het potatis? i en del medlemsländer, men det hjälps inte.

Yes, this is a 'hot potato' in a number of Member States, but that cannot be helped.

De innebär en het, elektrisk och hård makt som påverkar varenda medborgare inom unionen.

It is hot, it is electric, it is all-powerful, and it affects every citizen in the Union.

Jag hade tänkt att ge det till Tony...... eftersom han har varit så het senaste tiden.

Well, I was going to give it to Tony seeing he's been so hot lately.

Det är en het potatis, som alla, även parlamentet, helst undviker.

That is a hot potato, which everyone, including Parliament, has preferred to avoid.

Problemet har återuppstått och detta är ett slags het potatis.

The problem has come back again, and it is a kind of hot potato.

het {adj.} (även: brinnande, passionerad, innerlig)

fervent {adj.}

het {adj.} (även: häftig, brännande, spräng-, explosionsartad)

explosive {adj.}

het {adj.} (även: tryckande, kvav)

sultry {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "heta":

Synonymer (svenska) till "het":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "heter" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "heter" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

I övriga fall visas ett inmatningsfält som heter Värde, Minimum eller Maximum.

Otherwise, you will see an input field with the names value, minimum or maximum.

Det är en studie från Harvard Business School, om en kvinna som heter Heidi Roizen.

There's a famous Harvard Business School study on a woman named Heidi Roizen.

Jag hoppas att rådet skall arbeta för ett inkluderande angreppssätt som det heter.

I hope that the Council will commit itself to a so-called inclusive approach.

Detta betänkande heter ?Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.

This report is entitled 'Women and Sport' but its objective is mixed participation.

Där jag kommer ifrån, i distriktet Aachen, finns det en stad som heter Herzogenrath.

Where I live, in the district of Aachen, there is a town called Herzogenrath.

Detta betänkande heter? Kvinnor och idrott?, men syftet är gemensamt utövande.

This report is entitled 'Women and Sport ' but its objective is mixed participation.

Jag heter Britlin Losee, och det här är en video som jag skulle vilja göra åt dig.

My name is Britlin Losee, and this is a video that I'd like to make for you.

Det som nu heter " som med tiden skulle kunna leda till" lyder nu " med sikte på" .

The present wording 'which might in time lead to' now reads 'in the perspective of'.

(Publiken: Vem tillverkade dem?) ~~~ AM: Ett företag i San Diego som heter Flex-Foot.

(Audience: Who made them?) AM: It's a company in San Diego called Flex-Foot.

Det heter inte " Säkerhet i Bryssels Leopoldkvarter" utan " Kriminalitet i Bryssel" .

It is not "safety in the Leopold District of Brussels' but "crime in Brussels' .

Det heter inte " Säkerhet i Bryssels Leopoldkvarter " utan " Kriminalitet i Bryssel ".

It is not " safety in the Leopold District of Brussels ' but " crime in Brussels '.

Det som nu heter " som med tiden skulle kunna leda till " lyder nu " med sikte på ".

The present wording 'which might in time lead to ' now reads 'in the perspective of '.

Artikeln heter ”The influence of DLC Coating on EHL friction coefficient”.

The article is called "The influence of DLC Coating on EHL friction coefficient".

Den heter "Pop-it," Den handlar om sådant små barn gör med sina föräldrar.

It's called "Pop-It," And it's about the things little kids do with their parents.

Och våra dagars EU-mantra heter OFSR - område för frihet, säkerhet och rättvisa.

And our current EU mantra is AFSJ: Area for Freedom, Security and Justice.

Jag heter nu som förr Swoboda och är också stolt över detta typiskt tyska namn.

I am still called Swoboda and I am also proud of this typical German name.

Jag startade en webbplats 2005, med några kompisar, som heter Reddit.com.

Started a website back in 2005, with a few friends of mine, called Reddit.com.

Han har nyligen kommit ut med en fantastisk bok som heter "Storms of My Grandchildren".

He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."

Innan jag kom hit fick jag syn på min kissekatt, som heter Lulù, med en sparv i munnen.

Before I set off for Parliament, I saw Lulù, my pussycat, carrying a bird in her mouth.

Jag vet inte vad det heter på tyska, men det borde ju ni som vice talman veta!

I do not know what that is in German, but you, as Vice-President, should.
 

Definition av ordet heta på svenska

he`ta {verb}[hette hetat, pres. heter]
Orled: het-er
1ha som namn om person, djur och äv. plats etc. : han heter Olof men han kallas för Olle; vad heter Sveriges högsta berg?
Bet. nyanser:
a)ha som beteckning: vad heter den nu igen, den där nya konststilen?; sköta den där...vad heter det...marktjänsten; rörsoppar, strävsoppar, smörsoppar och allt vad de heter
b)spec. ha som motsvarande benämning på annat språk: "dag" heter "Tag" på tyska
Idiom: allt vad (studier) heter: allt som kan sägas vara (studier); (ngn/ngt) som heter duga (ngn/ngt) som är förträfflig(t)
Konstr.: heta ngt
Hist.: sedan runspråklig tid; fornsv. heta; gemens. germ. ord av ovisst urspr.
2vara uttryckt som påstående ibl. med antydan om bristande trovärdighet: fienden har trängts tillbaka, heter det i en kommuniké; om honom hette det att han hade gift sig för pengar
Bet. nyans: med ngt annan inriktning vara uttryckt i viss språkform: så hette det i den gamla lagen
Konstr.: heta att+SATS
Hist.: sedan 1649
 

Definition av ordet het på svenska

het {adj.}[hett]
1mycket varm så att beröring vanl. orsakar smärta el. skada: hetluft; glödhet; kokhet; hett kaffe; en het stekpanna; klippan är alldeles het; den sjukes panna var het
Bet. nyans: om tidsperiod e.d. med mycket varmt väder: en het julidag
Idiom: en het potatis: en fråga som kan vålla strid; (få det) hett om öronen (adv.) komma i ett svårt, utsatt läge; osa hett (adv.) (börja) vara farligt
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. heter; gemens. germ. ord, besl. med litauiska kaitrà 'glöd' och kaitrùs 'het'
2häftigt engagerad och intensiv: deras heta kärlek; heta diskussioner
Bet. nyanser:
a)spec. om ngt som görs med stor kraftinsats: där stod striden som hetast
b)ngt utvidgat intensiv och upphetsande: heta rytmer
Idiom: het på gröten: mycket ivrig
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
3som är av största vikt och aktualitet: heta nyheter; ett hett tips; ett hett namn för partiledarposten
Idiom: heta linjen: (namn på) den direkta telefonförbindelsen mellan Vita huset och Kreml
Hist.: sedan 1960-talet
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.