Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "hälsningar"

 

"hälsningar" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 21

hälsningar {substantiv}

hälsningar (i brev) {plur.}

love (in letters) {substantiv}

Hälsa din mamma att Ray skickar varma hälsningar.

Listen, you tell your mom that Ray sends his love and kisses.

hälsningar {enb. plur.}

regards {enb. plur.}

Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.

Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.

Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.

I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.

Jag är säker på att vi alla beklagar att Vecchi inte kan vara här och vi skickar våra bästa hälsningar till hans familj och hoppas att allt går väl.

I am sure we all regret the fact that Mr Vecchi cannot be here, and we send our best regards to his family and hope all goes well.

Genom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.

The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.

Herr talman! Jag vill också framföra mina hälsningar till herr Karlsson och tacka honom för hans presentation och för allt hans arbete under de gångna åren.

Mr President, I would also like to pass on my best regards to Mr Karlsson, thank him for his presentation and all the work he has done over the past few years.

hälsningar {plur.}

greetings {plur.}

Jag vill sända mina hälsningar till Andrej Sannikov och de andra som sitter i fängelse.

I would like to send greetings to Andrei Sannikov and the others who are in prison.

Jag skulle vilja framföra hälsningar från min kollega Stavros Dimas.

Mr President, I should like to pass on greetings from my colleague, Mr Dimas.

Jag skulle vilja framföra hälsningar från min kollega Stavros Dimas.

Mr President, I should like to pass on greetings from my colleague, Mr Dimas.

   – Herr talman, herr kommissionär, mina hälsningar till kommissionen!

   – Mr President, Commissioner, my greetings to the Commission.

Till slut hälsningar till kommissionär Liikanen från intergroup s möte.

Finally, greetings to Mr Liikanen from the inter-group meeting.

hälsningar {plur.}

salutations {plur.}

Med socialistiska hälsningar

With socialist salutations.

hälsningar {plur.}

wishes {plur.}

Jag ber er framföra hälsningar till herr Schulz, som inte längre finns här.

I would ask you to convey my good wishes to Mr Schulz, who is no longer here.

Tack för era hälsningar och för att ni skickade telegrammet i morse.

Thank you for your good wishes and for sending the telegram this morning.

Han kan inte närvara här i dag, men han har bett mig att framföra hans varma hälsningar.

He is unable to be here today and I am to pass on his best wishes.

Jag talar som representant för Danuta Hübner som har blivit tvungen att resa till Rumänien och som sänder er sina hälsningar.

I am speaking on behalf of Mrs Hübner, who has had to go to Romania, and she sends you her best wishes.

Bästa hälsningar, Vera Mason.

" Best wishes, Vera Mason. "

hälsningar {plur.} (även: avseenden)

regards {plur.}
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "hälsningar" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "hälsningar" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Mina hjärtligaste hälsningar till kollegerna på åhörarläktaren!

I bid a warm welcome to our colleagues in the gallery.

Hälsningar... ... så jag sa:

So I said, If you talk to me

Sedan skulle jag bara vilja tacka mina kolleger för deras vänskap, deras stöd och deras hälsningar de senaste veckorna.

Having said that, I would just say thank you to my colleagues for their friendship, their support and their messages in recent weeks.

Med hälsningar från höga Norden och från Sverige vill jag å gröna gruppens vägnar instämma i alla de vackra ord som har sagts till er här i dag.

On behalf of the Green Group, I should like to join in the chorus of praise heaped upon you today.

Det vore inte rättvist att sluta utan några särskilda hälsningar till våra kommissionärer för det kurage och fasthet dessa förhandlingar är ett prov på.

It would not be fair to end without paying special tribute to our Commissioners for the courage and firmness they showed in these negotiations.

Fru talman! Jag skulle vilja tillfoga mina hälsningar och mina gratulationer till ordförandeskapet för dess framgångsrika genomförande av toppmötet i Lissabon.

Madam President, I wish to add my warm welcome and congratulations to the presidency on the successful achievement of the Lisbon Summit.

Jag skulle först av allt vilja fråga er om ni kan framföra våra varma hälsningar till Neelie Kroes. Vi hoppas att hon tillfrisknar snabbt eftersom vi förstått att hon halkat.

We hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.

Han bad oss också att framföra sina vördnadsfulla hälsningar till er, fru talman, och till huset som en helhet och hoppades att han i sinom tid skulle kunna besöka Europaparlamentet.

He also asked us to extend his respects to you, Madam President, and to the House as a whole, and hoped that in due course he would be able to visit the European Parliament.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "hälsningar" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.