Svensk-engelsk översättning av "hälsningar"

SV hälsningar Engelsk översättning

volume_up
hälsningar {enb. plur.}
EN

SV hälsningar
volume_up
{enbart pluralis}

hälsningar
volume_up
regards {enb. plur.}
Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.
I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Genom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.
The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.

Användningsexempel för "hälsningar" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMina hjärtligaste hälsningar till kollegerna på åhörarläktaren!
I bid a warm welcome to our colleagues in the gallery.
SwedishMed hälsningar från höga Norden och från Sverige vill jag å gröna gruppens vägnar instämma i alla de vackra ord som har sagts till er här i dag.
On behalf of the Green Group, I should like to join in the chorus of praise heaped upon you today.
SwedishSedan skulle jag bara vilja tacka mina kolleger för deras vänskap, deras stöd och deras hälsningar de senaste veckorna.
Having said that, I would just say thank you to my colleagues for their friendship, their support and their messages in recent weeks.
SwedishHälsningar... ... så jag sa:
SwedishJag skulle först av allt vilja fråga er om ni kan framföra våra varma hälsningar till Neelie Kroes.
We hope that she makes a speedy recovery, as we gather that she missed the bend on a slippery surface.
SwedishJag skulle vilja tillfoga mina hälsningar och mina gratulationer till ordförandeskapet för dess framgångsrika genomförande av toppmötet i Lissabon.
Madam President, I wish to add my warm welcome and congratulations to the presidency on the successful achievement of the Lisbon Summit.
SwedishDet vore inte rättvist att sluta utan några särskilda hälsningar till våra kommissionärer för det kurage och fasthet dessa förhandlingar är ett prov på.
It would not be fair to end without paying special tribute to our Commissioners for the courage and firmness they showed in these negotiations.
SwedishHan bad oss också att framföra sina vördnadsfulla hälsningar till er, fru talman, och till huset som en helhet och hoppades att han i sinom tid skulle kunna besöka Europaparlamentet.
He also asked us to extend his respects to you, Madam President, and to the House as a whole, and hoped that in due course he would be able to visit the European Parliament.