×Menade du halsa?

Synonymer

hälsa: säga hej · välbefinnande

Definition

hälsa
tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner h...

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-engelsk översättning av "hälsa"

Menade du halsa?
 

"hälsa" engelsk översättning

Resultat: 1-39 av 763

hälsa {substantiv}

hälsa {utr.} (även: hälsotillstånd)

health {substantiv}

Kvinnor har sämre hälsa och kvinnor är fattigare än män inom Europeiska unionen.

Women have worse health, and they are poorer than men within the European Union.

Men samtidigt vill vi garantera konsumtionsvillkoren och våra konsumenters hälsa.

Yet we wish to guarantee consumption conditions and the health of our consumers.

Vad hände med de europeiska deklarationer där hälsa sattes före vinstintressen?

What happened to those European declarations emphasising health before profits?

Utan rätten till sexuell och reproduktiv hälsa finns det inte någon jämställdhet.

Without the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.

skriftlig. - (RO) Hälsa är en av de viktigaste tillgångarna i en människas liv.

in writing. - (RO) Health is one of the most important values in a human's life.

hälsa {utr.} (även: välbefinnande, välstånd, välfärd, välmående) [overif.]

wellbeing {substantiv}

Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.

Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.

Till mig kan du vända dig om du har funderingar om din hälsa och ditt välbefinnande.

To me, you can contact if you have questions about your health and wellbeing.

(PT) Tillgång till vatten är avgörande för liv, hälsa, mat, välfärd och utveckling.

(PT) Access to water is essential for life, health, food, well-being and development.

Våra medborgares hälsa och välbefinnande går naturligtvis före allt annat.

Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

Våra medborgares hälsa och välbefinnande är naturligtvis av yttersta vikt.

Of course, the health and well-being of our citizens is of paramount importance.

hälsa {verb}

hälsa [hälsade|har hälsat] {vb} (även: befalla, bjuda in, säga, buda)

Jag vill hälsa våra bulgariska bröder och systrar varmt välkomna till EU.

I would like to bid our Bulgarian brothers and sisters a warm welcome to the European Union.

Jag vill än en gång hälsa er varmt välkomna.

Once again, I would like to sincerely bid you all welcome.

Jag vill hälsa er alla varmt välkomna.

I bid you all a warm welcome.

skriftlig. - (FI) Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill hälsa Kosovo hjärtligt välkommet som ett av Europas länder.

in writing. - (FI) Mr President, ladies and gentlemen, I would like to bid Kosovo a heartfelt welcome as one of the countries of Europe.

Om svaret på dessa frågor är ja så kommer jag att hälsa landet välkommet. Om inte får vi hitta på något annat.

If the answer to those questions is in the affirmative, then I will bid it welcome; if not, then we will have to think up something else.

hälsa [hälsade|har hälsat] {vb} (även: ta emot, möta, slå emot, välkomna)

Den irakiska befolkningen skulle hälsa imperiets trupper som befriare.

The people of Iraq were going to greet the troops of the British-American empire as a liberating army.

Detta är mitt första inlägg, och jag vill därför även hälsa alla mina kolleger i Europaparlamentet.

This is my first speech, and I would therefore like to greet all my fellow Members in the European Parliament.

Jag vill hälsa er alla i denna anda och i vänskap.

I greet you all in this spirit and in friendship.

Utifrån parlamentets synpunkt menar jag att vi skall hälsa resultatet av denna förlikning med stor tillfredsställelse.

From Parliament's point of view, I think we should greet the result of this conciliation with great satisfaction.

Utifrån parlamentets synpunkt menar jag att vi skall hälsa resultatet av denna förlikning med stor tillfredsställelse.

From Parliament' s point of view, I think we should greet the result of this conciliation with great satisfaction.

hälsa [hälsade|har hälsat] {vb} (även: göra honnör, salutera)

to salute {vb}

Det är en glädje och ära för mig att vara här i dag och med tacksamhet hälsa er vision, ert kurage och era insatser, John Hume.

I am very privileged to be here today to salute with gratitude your vision, your courage and your achievements, John.

Först vill jag hälsa på våran nya producent...... vår lilla allt i allo, Stacy Holt.

First I wanna say hello to our new associate producer...... our little doorbell-ringer herself, Stacy Holt.

Herr ordförande! Jag vill också hälsa på Taoiseach och tacka honom för hans underbara, spontana anmärkningar här idag.

Mr President, I also want to say hello to the Taoiseach and thank him for his marvellous, spontaneous remarks here today.

Hälsa på skrikframkallaren.

Say hello to the scream extractor.

Hälsa på min kusin, Jens.

Say hello to my cousin.

Hälsa lrene.

Say hello to lrene.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "hälsa":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "hälsa" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "hälsa" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Jag hälsar fru Cresson välkommen och ber henne att vänligen besvara Rübigs fråga.

I should like to welcome Mrs Cresson and ask her to reply to Mr Rübig's question.

De är redo att starta ett nytt liv med inget förutan god vilja, hälsa och hopp

They are ready to realize a new life with nothing but good will, vigour and hope.

   .– Vi vill hälsa ledamöterna från de tio nya medlemsstaterna varmt välkomna.

   . We extend a warm welcome to the Commissioners from the ten new Member States.

När patienternas hälsa står på spel är ingen form av diskriminering godtagbar.

When patients' safety is at stake, any form of discrimination is unacceptable.

Jag vill hälsa den nye ombudsmannen, som övertar detta värdefulla arv, välkommen.

I would like to welcome the new Ombudsman, who is taking on this valuable heritage.

Jag griper detta tillfälle att hälsa er alla välkomna till Cork, nu och år 2005.

I take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.

Jag hälsar kommissionär Monti välkommen och ber er att besvara Watsons fråga.

I should like to welcome Mr Monti and ask him to reply to Mr Watson's question.

Jag hälsar kommissionär Bonino välkommen och jag ber er att besvara Banottis fråga.

I should like to welcome Mrs Bonino and ask her to reply to Mrs Banotti's question.

Jag hälsar fru Gradin välkommen och ber er att ni besvarar Papayannakis fråga.

I should like to welcome Mrs Gradin and ask her to reply to Mr Alavanos's question.

Herr talman! Jag skulle vilja hälsa fru Diamantopoulou välkommen hit i eftermiddag.

Mr President, I should like to welcome Mrs Diamantopoulou here this afternoon.

   – Herr talman! Jag vill också hälsa minister McDowell välkommen till kammaren.

   Mr President, I would also like to welcome Minister McDowell to the House.

Hälsa är en grundläggande social rättighet och en hörnsten i EU: s sociala modell.

That is absolutely true, and the more we can learn the better for each of us.

Jag hälsar fru Cresson välkommen och ber henne att vänligen besvara Valverdes fråga.

I should like to welcome Mrs Cresson and ask her to reply to Mr Valverde's question.

Först vill jag hälsa rådet välkommet och tacka ministern för att han kommit hit.

I should like first to welcome the Council and to thank the Minister for joining us.

Herr Oreja, jag hälsar er välkommen och ger er ordet för att besvara Alavanos fråga.

Mr Oreja Aguirre, I welcome you and invite you to reply to Mr Alavanos ' question.

Jag vill hälsa kommissionsledamot Louis Michel välkommen denna eftermiddag.

Mr President, I would like to welcome Commissioner Michel here this afternoon.

Företagaren måste betrakta kostnaderna för hälsa på arbetsplatsen som en investering.

The employer should consider money spent on safety at work as an investment.

Herr Silguy, jag hälsar er välkommen och ber er att besvara Sjöstedts fråga.

I should like to welcome Mr de Silguy and ask him to reply to Mr Sjöstedt's question.

När kejsaren kommer... höjer ni vapnen, hälsar honom... och talar med honom.

When the emperor enters... raise your weapons, salute him... and then speak together.

Jag hälsar herr Verheugen välkommen och ber honom att besvara Perrys fråga.

I should like to welcome Mr Verheugen and ask him to reply to Mr Perry's question.
 

Definition av ordet hälsa på svenska

häl`sa {subst.}[hälsan]
Orled: häls-an
tillstånd av välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner hos människa (el. djur); såväl om det tillfälliga som det mer permanenta kroppstillståndet : hälsodryck; hälsofarlig; järnhälsa; efter en tids vistelse på landet återvann hon hälsan; vi ses om jag lever och har hälsan; utsläpp som innebär fara för liv och hälsa
Bet. nyanser:
a)med neutral innebörd kroppstillstånd: hälsokontroll; folkhälsa; hans ömtåliga hälsa
b)ngt utvidgat: psykisk hälsa
Idiom: hälsan tiger still: när allt är bra, gör man inget väsen av det; slit den med hälsan! hoppas du får glädje av den! vid överlämnande av gåva e.d.
Konstr.: (vid) hälsa, (vid ADJ) hälsa
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. helsa 'hälsa; välfärd; hälsning', till hel, häl 'lycka'; gemens. germ. ord, besl. med
häl`sa {verb}[hälsade hälsat]
Orled: häls-ar
Subst.: hälsande, hälsning
1ge (ngn) artigt och personligt tecken på igenkännande eller uppmärksamhet vid möte genom handskakning, bugning, nick e.d. el. genom att säga "hej", "goddag" e.d.: han tog av sig hatten och hälsade; de nyanlända gästerna hälsade på varandra; grannar som inte ens hälsar i trappuppgången; soldat som bär börda hälsar genom huvudvridning
Bet. nyanser:
a)utvidgat med angivande av spec. sätt att ta emot ngn, t.ex. en gäst, en artist etc.: värden hälsade alla varmt välkomna; publiken hälsade henne med applåder; soldaterna hälsades som befriare
b)överfört med avs. på föremål och abstrakta företeelser: hälsa fanan; alla hälsade förslaget med glädje
c)i perf. part. äv. välkommen <åld.>: Var hälsad sköna morgonstund!
Konstr.: hälsa (på ngn), hälsa (ngn el. ngt PRED)
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. helsa, eg. 'önska lycka och välgång'
2sända (ngn) vänligt tecken på hågkomst eller uppmärksamhet (via ngn annan): han hälsar till er alla
Bet. nyanser:
a)framföra hälsning (från ngn): hälsa henne så gott om du träffar henne!; jag skulle hälsa dig från min bror; han är inte inne nu -- vem får jag hälsa från?
b)tillsammans med meddelande, ibl. utan innebörd av artighet: hälsa honom (och säg) att vi kommer; hälsa att han inte skall oroa sig; du kan hälsa honom att han är en idiot
Idiom: (nu kan vi) hälsa hem: (nu kan vi) ge upp allt hopp
Konstr.: hälsa till ngn, hälsa ngn (från ngn), hälsa ngn ngt el. att+SATS
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.