bab.la Language World Cup 2015

EO
VS
LT
Mi amas vin Aš tave myliu

Vote for your favourite language!

Svensk-engelsk översättning av "gjuta"

 

"gjuta" engelsk översättning

Resultat: 1-36 av 64

gjuta {verb}

gjuta [göt|har gjutit] {vb} (även: fälla, utjämna, sprida, sända ut)

gjuta [göt|har gjutit] {vb} (även: ordna, ställa upp, fördela, besätta)

gjuta [göt|har gjutit] {vb} (även: basera, grunda, upprätta, instifta)

gjuta [göt|har gjutit] {vb} (även: skapa, forma, stöpa, dana)

to mold [molded|molded] (give (a specific) form) {vb} [USA]

gjuta [göt|har gjutit] {vb} (även: skapa, forma, stöpa, dana)

to mould (give (a specific) form) {vb} [GBR]

Dessa plaster används till exempel för att gjuta skydd för datorer, och som förpackningar för elektroniska apparater.

These plastics are used to mould, for example, housings for computers and as packaging for electronic appliances.

gjuta [göt|har gjutit] {vb} [tekn.]

gjuta [göt|har gjutit] {vb} [tekn.]

to mould {vb} [tekn.]

gjuta [göt|har gjutit] {vb} [tekn.]

to found [founded|founded] {vb} [tekn.]
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "gjuta" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "gjuta" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Herr Barroso! En kommissionsledamots roll är inte att gjuta olja på elden.

President Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.

Vi behöver gjuta nytt liv i vår grannskapspolitik när det gäller länder som Egypen.

We must reinvigorate our neighbourhood policy when it comes to countries such as Egypt.

Ordförandeskapet ämnar ta tillfället i akt att gjuta nytt liv i förbindelserna.

The Presidency intends to take this opportunity to give the relationship fresh momentum.

Vi ser att processen för att gjuta nytt liv i denna sektor börjar ge resultat.

We are seeing that the revitalisation process in this sector is beginning to bear fruit.

Bara utbildade kvinnor kan fullt ut medverka till att gjuta nytt liv i lokala samhällen.

Only educated women will be able to be fully involved in revitalising local communities.

- Vilka åtgärder föreslår rådet för att gjuta nytt liv i Mercosurs interna ekonomi?

- What measures does the Council propose to reactivate the internal economies of Mercosur?

Annars kommer argument om dubbelmoral bara att gjuta olja på elden.

Otherwise arguments of double standards will only add fuel to the fire.

Det är brådskande att gjuta nytt liv i partnerskapet mellan Europa och Medelhavet.

Breathing fresh life into this Euro-Mediterranean Partnership is becoming a matter of urgency.

Det är alltså utomordentligt viktigt att inte gjuta olja på elden.

So it is extraordinarily important for us not to throw oil on the fire.

Ordförandeskapet anser att Europaparlamentet kan gjuta mer liv i debatten.

The Presidency believes that the European Parliament could give further impetus to the debate.

- Vilka åtgärder föreslår kommissionen för att gjuta nytt liv i Mercosurs interna ekonomi?

- What measures does the Commission propose to reactivate the internal economies of Mercosur?

Det är ännu viktigare eftersom de försöker gjuta olja på vågorna.

This is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.

Det är förstås lätt att gjuta olja på elden här och som Angelika Beer agera som en stark förkämpe.

It is easy, of course, to add fuel to the fire here and, like Mrs Beer, to act as a great advocate.

Annars kommer dåligt genomförande och utbrodering att fortsätta gjuta olja på brysselkritikernas eld.

Otherwise, poor implementation and gold-plating will continue to fuel the fire of Brussels-bashers.

Vad vi måste försöka göra är att undvika att gjuta olja på elden.

What we have to try to avoid is pouring oil on the fire.

Låt mig gjuta lite liv i debatten genom denna fråga: vad har vi egentligen lärt oss i dag?

Let me inject a bit of life into the debate by asking you this: what lessons have we actually learned today?

De senaste fyra EU-toppmötena har alla sett TEN som motor för att gjuta nytt liv i konjunkturen.

The last four EU summit meetings have all shown that the TEN are a means for stimulating the European economy.

En trovärdig utredning av mordet kan gjuta olja på vågorna men bara om alla håller huvudet kallt.

A credible investigation into the murder can help to calm the waves, but only if everybody keeps a level head.

Därför anser vi att det är nödvändigt att gjuta ny kraft i Medelhavspolitiken inom ramen för Barcelonaprocessen.

This is why Mediterranean policy in the framework of the Barcelona process needs to be relaunched.

Vad kommer det portugisiska ordförandeskapet att göra för att gjuta nytt liv i detta högst relevanta instrument?

What action will the Portuguese Presidency take to revive this much needed instrument?
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: filmdragerad, tunt axelband, ärm med slits, blodplättar, delbetalning

Snarlika ord

givare · given · givet · givetvis · givmild · givna · -gjord · gjorda · gjorde · gjort · gjuta · gjutare · gjuten · gjuteri · gjutfog · gjutform · gjutgods · gjutjärn · gjutjärns- · gjutjärnsgryta · gjutjärnspanna

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.