Sammanfattning

gärning {substantiv}
act · work · achievement · deed

utförlig information

Synonymer

gärning: brott · dåd · handling

mer (4)

Definition

gärning
handling gärna av mer konkret slag och i förh. till männi...

Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "gärning"

 

"gärning" engelsk översättning

Resultat: 1-28 av 88

gärning {substantiv}

gärning {utr.} (även: nummer, åtgärd, handling, lag)

act {substantiv}

Enligt iransk strafflag straffas den gärning som går under namnet lavat med döden.

Under the Iranian criminal code the act known as lavat is punishable by death.

Ett original är oftast resultatet av en kreativ gärning och en förfalskning är det inte.

The original is typically the product of a creative act, the forgery isn't.

Allt hänger förstås på inspektionerna och på hur vi kan ta förorenarna på bar gärning.

Everything hinges, of course, on inspections and on the way in which we catch the polluters in the act.

tagen på bar gärning

caught in the act

Som ni har sett har parlamentet uttryckt sin solidaritet med offren för denna fullständigt oacceptabla gärning.

As you have seen, this Chamber has expressed its solidarity with the victims of this absolutely unacceptable act.

gärning {utr.} (även: förvärvsarbete, insats, jobb, verk)

work {substantiv}

Vi beundrar honom alla därför att han är full av iver och intresse för sin gärning som parlamentariker. Han är ett konkret exempel på en person som är ständigt ung.

We all admire him for his vivacity and his enormous enthusiasm for his parliamentary work.

gärning (bedrift) {utr.} (även: prestation, åstadkommande, bedrift, bragd)

achievement {substantiv}

Hon fullföljer en storartad gärning i familjens Kempes namn genom sitt författarskap.

She is pursuing a magnificent achievement in the family Kempes name through her writing.

Jag hoppas av hela mitt hjärta att höjdpunkten i hans gärning, detta direktiv, går igenom med stabilt stöd från parlamentet.

I hope with all my heart that his crowning achievement, this directive, will go through with solid support from Parliament.

Den internationella kampanjen för förbud mot landminor tilldelades Nobels fredspris 1997 som ett erkännande av denna gärning.

The International Campaign to Ban Landmines was awarded the Nobel Peace Prize in 1997 to acknowledge this achievement.

gärning {utr.} (även: verk, avtal, handling, dåd)

deed {substantiv}

Eftersom denna gärning har begåtts skulle vi ha önskat att omröstningen hade genomförts under omständigheter som helt överensstämt med standardförfarandet.

However, since the deed has been done, we would have liked the vote to have been conducted in circumstances which complied fully with the standard procedure.

Men varje regering har rätt att inte bli bedömd efter sina ord, utan efter sina gärningar.

But every government has the right to be judged, not by its words, but by its deeds.

Låt oss vara klara över att vi inte låter våra ord motsvaras av gärningar.

Let us be clear that we are not matching our words with deeds.

Jag var tvungen att ge mig själv beröm för alla goda gärningar jag gjorde.

I had to give myself snaps for all the good deeds I was doing.

Det måste finnas en vilja att utföra goda gärningar, men självklart inte på bekostnad av vår eget förstånd.

There has to be a willingness to do good deeds, but not, of course, at the expense of our own sanity.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "gärning":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "gärning" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "gärning" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Tiden för konkreta gärningar har emellertid ännu inte tagit fart om ens börjat.

The time for real action has not yet got under way, however, nor has it even begun.

Icke desto mindre kommer gärningar att säga mer än ord på det här området.

Nevertheless, in this area in particular, action will speak louder than words.

Den nya regeringen har just tillträtt, och dess första gärningar pekar i rätt riktning.

The new government is now in place and its first actions are promising.

Ge dem lite mer tid, så att man kan bedöma dem efter deras gärningar.

Give them a bit more time, so that they can be judged on their actions.

När kommer ni att stödja en europeisk solidaritet i ord och gärning?

When are you going to back up the notion of European solidarity with deeds?

Jag uppmanar palestinierna att inte ta till våld för att hämnas Ariel Sharons olagliga gärning.

The question is, do the Commission and Council accept their political priorities?

Vad vi inte kan tillåta är att muntliga attacker, hur aggressiva de än är, övergår i gärningar.

We cannot allow verbal attacks, however aggressive, to lead to actual physical violence.

Historien har visat att människan kan vara oerhört grym om hennes gärningar förblir ostraffade.

History has shown that human beings can be extraordinarily cruel if their actions go unpunished.

Här måste alla, som har undertecknat Daytonavtalet äntligen skrida till gärning.

And it is time for everyone who signed the Dayton peace agreement to start putting it into action.

Hur många terrorister har stoppats på bar gärning tack vare det befintliga tillfälliga avtalet?

How many terrorists have been stopped in their tracks on the basis of the existing interim agreement?

Detta skulle i så fall omöjliggöra ECPAT, som inte har sin huvudsakliga gärning i utvecklingsländerna.

That would rule out ECPAT, which does not carry on its main activities in the developing countries.

Om de blir offer för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, förblir dessa gärningar ofta obestraffade.

If they are subjected to human rights violations these often go unpunished.

Rädd att vi tagits på bar gärning, inte sant, Ellis?

' Fraid we've been caught red-handed, right, Ellis?

Kommissionen har också uttalat sin avsikt att utsträcka sin makt att införa ytterligare straffbara gärningar.

It has also stated its intention to extend its power to create further criminal offences.

Det är nödvändigt att gärningsmännen utlämnas och ställs till svars för sina gärningar.

What we need is a system whereby offenders are extradited and made to face the consequences of their actions.

Detta kan man inte uppnå med det som ni redan har tillkännagivit, varken med era gärningar eller intentioner.

That does not come across in what you have already announced, in your actions or in your intentions.

Jag har inte sett så mycket goda gärningar sedan din mor.

I have not seen such good-doing since your mother.

Jag tror att folk vill tillåtas att göra goda gärningar.

I think people want to be allowed to be virtuous.

På engelska kan man säga: " ni tog oss på bar gärning, herrn, vi skulle ha gjort det men vi gjorde det inte" .

In English you could say: ' It's a fair cop, Guv'nor, you've caught us; we should have done it and we didn't' .

På engelska kan man säga: " ni tog oss på bar gärning, herrn, vi skulle ha gjort det men vi gjorde det inte ".

In English you could say: ' It's a fair cop, Guv'nor, you 've caught us; we should have done it and we did n't '.
 

Definition av ordet gärning på svenska

gä`rning {subst.}[gärningen gärningar]
Orled: gärn-ing-en
handling gärna av mer konkret slag och i förh. till människor el. samhälle : gärningsman; illgärning; välgärning; överloppsgärning; göra en god gärning; få sina gärningars lön; kärlekens gärningar; skamliga gärningar
Bet. nyans: om en persons sammantagna viktigare verksamhet, ibl. under hela det verksamma livet : kulturgärning; mannagärning; prästgärning; det centrala i hans gärning; hennes dagliga gärning
Idiom: (ertappa ngn) på bar gärning: (ertappa ngn) under utförande av (viss) förbjuden handling
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. gärning; bildn.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "gärning" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las tysk-svenska lexikon.