Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Svensk-engelsk översättning av "fylla på"

 

"fylla på" engelsk översättning

Resultat: 1-25 av 56

fylla på {verb}

fylla på {vb} (även: ladda, lasta, fylla, lassa på)

fylla på {vb} (även: underhålla, driva, understödja, tanka)

fylla med bränsle

to fuel up

Inte bara det, man bygger extra tankar på lastbilarna för att kunna fylla så mycket att resan blir extra förtjänstgivande.

Not only that, but they attach additional tanks to their lorries so as to be able to fill up with enough fuel to make their journeys that much more profitable.

Detta är verkligen ett svårt beslut, men det är ett som vi måste ta innan vi kan anta någon som helst plan för att fylla torskbestånden.

This is certainly a difficult decision, but it is one we will have to take before we can adopt any kind of plan to replenish cod stocks.

Jag tänker särskilt på bankkontona som man omöjligen kan ta ut pengar ifrån utom för att göra kreditkortsbetalningar, vilka dock tvingar en att fylla sina reserver.

In particular, it is absolutely impossible to withdraw money from a bank deposit except by means of credit card transactions, and these transactions carry the obligation to replenish the reserve.

Jaså, hon tänker fylla karet igen.

Ah, she intends to re-fill the tub.

fylla på {vb} (även: tanka, fylla på med bränsle)

fylla med bränsle

to fuel up
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "fylla på" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "fylla på" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Järnvägen har en ytterst viktig funktion att fylla, i synnerhet med tanke på utvidgningen.

Rail has a fundamental role to play, especially on the eve of enlargement.

Man kan naturligtvis fylla hur mycket som helst i åtgärder som dessa, men är det vettigt?

Obviously, you can pour however much you like into something like this, but is it wise?

Autofyll: Skapa en profil i Autofyll så kan du fylla i formulär Internet med ett enda klick.

AutoFill: Create an AutoFill profile to complete forms on the Internet with a single click.

Löjtnant Keffo tog en tur med en Stjärnflurry på fyllan i natt.

Lt Kefir took a Star Flurry for a drunken joyride last night.

De samhällsomfattande tjänsterna har en viktig funktion att fylla det området.

Universal service has a prime role to play in this regard.

Vi måste nu lägga ned stor möda att fylla dessa tomrum.

We now have to expend a great deal of effort on closing these gaps.

Det är saker som man förväntar sig. ~~~ Moppa golv, sopa golv, tömma skräp, fylla skåp.

They're the things you would expect: mop the floors, sweep them, empty the trash, restock the cabinets.

Detta förslag till direktiv från Europeiska kommissionen avser att fylla igen luckan detta område.

This European Commission proposal for a directive on this subject is designed to fill the gap in this area.

Denna strategi går ut att fylla säkerhetsluckor, genom ett grundligt direktiv om allmän produktsäkerhet.

This approach is based precisely on filling the gap on safety, through a true General Product Safety Directive.

Om fem eller tio år kommer det återigen helt enkelt att finnas för få män för att fylla vakanserna olika nivåer.

In five to ten years, there will again simply be too few men to fill the vacancies at various levels.

Ett europeiskt adapterset finns redan, men enhetliga regler om möjligheten att fylla flaskorna finns däremot inte.

Although a European adapter set has been introduced, there are no uniform rules on possibilities for refilling.

Dessutom borde man fylla de här resurserna för att skapa arbetstillfällen utanför tobaksproduktionen i de här regionerna.

Moreover, these resources should be topped up to create other jobs in these regions besides those in tobacco production.

Jaså, hon tänker fylla karet igen.

Ah, she intends to re-fill the tub.

Vi behöver bara fylla full tank.

The only thing left to do is fill them up with petrol.

Kommissionen föreslog en ändring i direktivet 1987 för att fylla ut luckorna i jämställdheten på socialförsäkringsområdet.

The Commission proposed an amendment to the directive in 1987 to fill the gaps in equal treatment in the social security field.

En genomsnittlig småföretagare lägger redan ned omkring 28 timmar per månad att fylla i blanketter till följd av lagstiftning.

An average small business owner already spends roughly 28 hours per month filling in forms as a result of legislation.

Detta argument upphävs om skattepengar missbrukas till att fylla fickorna rika jordbrukare och multinationella jordbruksföretag.

This argument is cancelled out if tax money is misused to line the pockets of rich farmers and agricultural multinationals.

Vissa webbplatser förhindrar att du sparar text som du har skrivit. I så fall kan inte Google Chrome fylla i formulär dessa sidor.

Some websites prevent browsers from saving text that you've entered, so Google Chrome won't be able to complete forms on those sites.

Fabriken används enbart för att ge privata vinster till vissa maffiagrupper och för att fylla vissa politiska partiers kassaskrin.

It is used only for the private gain of certain mafia groups and as a source to fill the coffers of political parties.

Till följd av detta misslyckande från regeringens sida kommer ministrarna att hoppas på modulering för att kunna fylla med pengar.

As a result of this failure by government, Ministers will look to modulation to top up this fund.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "fylla på" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

fuskverk · futtig · futurist · futuristisk · futurum · fux · fuxfärgad · fy · fylakterion · fylla · fylla-på · fyllande · fyllas · fylld · fyllde · fylle- · fyllecell · fyllefest · fyller · fylleri · fyllerist

Mer i det svensk-engelska lexikonet.