Svensk-engelsk översättning av "fordon"

SV fordon Engelsk översättning

fordon {neut.}
EN

SV fordon
play_circle_outline
{neutrum}

fordon (även: bindemedel, vagn, fortskaffningsmedel, förmedlare)
Vi vill att ni återtar ett fordon som tillhör oss... ett fordon du har skapat, Mr.
We want you to repossess a vehicle that belongs to us... a vehicle that you designed, Mr.
Vätebränsleceller är ett av de lovande experimentella drivsystemen för fordon.
Hydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Över hela världen arbetar människor med standarder för vätgasdrivna fordon.
Across the world people are working on hydrogen vehicle standards.

Synonymer (svenska) till "fordon":

fordon

Användningsexempel för "fordon" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta skulle innebära strykning av orden " användningen av" och " fordon eller" .
This would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .
SwedishAndra konfliktpunkter: omborddiagnos och besiktning av fordon i bruk.
Other contentious points include on board diagnostics and service monitoring.
SwedishFör nya fordon bör det vara stränga krav på återanvändning och återvinning som gäller.
For new cars we must apply stringent reuse and recycling requirements.
SwedishJag beklagar att rådet inte har beslutat om modifiering av befintliga fordon.
I am sorry that the Council did not decide to go for a retrofit.
SwedishNär det gäller dieseldrivna fordon håller jag med Mary Honeyball om att de borde få skattelättnader.
It is about being able to put safety into the equation, as Mr Vatanen mentioned.
SwedishFaktum är dock att vi fortfarande har fullständigt olika skatter på olja, fordon o.dyl.
In practice, however, we still have completely different oil duties, road taxes and so forth.
SwedishKan det vara så att fordon när allt kommer omkring är moderna vapen i miljoner européers händer?
A dialogue has been launched between the Commission and the European automotive industry.
SwedishVi tillåter inte att människor dricker och kör ett fordon därför att de tappar sin koordinationsförmåga.
We do not allow people to drink and drive because their coordination is gone.
SwedishRestriktionerna i direktivet om uttjänta fordon fortsätter också att gälla, så bestämmelserna finns.
If one looks at the dangers of cadmium one realises that we must seek out alternatives.
SwedishDen irländska registreringsskatten för fordon har godkänts enligt EU-rätten.
The Irish rate of VRT has been sanctioned under EU law.
SwedishGasdrivna fordon släpper emellertid ut stora mängder metan.
Emissions of methane cannot be ignored in the context of the EU's climate change policy.
SwedishMen ingen är helt nöjd med ett fordon i vilket strategiska beslut fattas utan en riktig offentlig debatt.
But it has features and a name that are scaring away potential passengers.
SwedishProblemet med partikelutsläpp från tvåhjuliga fordon uppkommer framför allt från tvåtaktsmotorer.
The problem of particulate emissions from two-wheelers essentially arises from two-stroke engines.
SwedishDetta beror delvis på att olika fordon råkar ut för olika typer av olyckor, som påverkar dem på olika sätt.
I am therefore confident that this proposal can also be adopted, and at the first reading.
SwedishJag vet att det tar många år för tillverkare att designa ett fordon som kan släppas ut på marknaden.
The committee has rejected some of the key proposals from the Commission on mobile air conditioning.
SwedishLasersvetsning av fjädring-styrning moduler i fordon (EU).
Laser welding of automotive suspension-steering modules (EU)
SwedishMen utvecklingen av sådana fordon måste vara en integrerad del av en framtida politik för hållbar rörlighet.
However, their development must be included as part of a future policy on sustainable mobility.
SwedishPolisen och besiktningsmyndigheterna kontrollerade alldeles nyligen sextiotvå tunga fordon vid en razzia i östra Finland.
The drivers of thirty-three of them received fines, and sixteen received a warning.
Swedish. – Att använda bilbälte har sina fördelar, framför allt förhindrar det att människor kastas ut ur fordon.
I therefore feel that the European Commission’ s conclusions are, in this last regard, over-hasty.
SwedishDet framgick inte minst av förfarandet i samband med den förordning om uttjänta fordon som drogs tillbaka.
A particular instance of this can be seen in the case of the withdrawn Regulation on end-of-life cars.