Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "fordon"

 

"fordon" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 606

fordon {substantiv}

fordon {substantiv} (även: bindemedel, fortskaffningsmedel, språkrör, farkost)

vehicle {substantiv}

Vätebränsleceller är ett av de lovande experimentella drivsystemen för fordon.

Hydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.

Du måste registrera ditt fordon inom en vecka efter att du fört in det till Sverige.

You must register your vehicle within 1 week of importing it into Sweden.

Kort sagt, målet är ett kontrakt per kund, en instrumentlåda per fordon.

In short, the objective is one contract per customer, one box per vehicle.

Denna extra kostnad blir sannolikt i genomsnitt 3 eller 4 cent per fordon och kilometer.

This additional cost is likely to average three or four cents per vehicle per kilometre.

En viloperiod i ett fordon kan inte betraktas som en viloperiod av flera skäl.

A rest period on a vehicle cannot be considered as a rest period for a number of reasons.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "fordon":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "fordon" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "fordon" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Sedan har vi gränsvärden, och när det gäller bilar har vi mer miljövänliga fordon.

Then we have limits, then for cars we have enhanced environment-friendly vehicles.

Detta skulle innebära strykning av orden " användningen av" och " fordon eller" .

This would imply deleting the words 'to the use of' and the words 'carriages or' .

Vi måste börja med effektiviteten för byggnader, fordon, kylskåp och så vidare.

We must begin with the efficiency of buildings, vehicles, fridges and so on.

Trängsel orsakas av alla fordon, och framför allt av en bristfällig infrastruktur.

Congestion is caused by all vehicles and, especially, by a defective infrastructure.

Tusentals fordon står stilla eftersom det inte finns någon användning för dem.

Thousands of vehicles are standing idle because there are no jobs for them.

Dessa fordon ska inte vara tillgängliga för unga människor som knappt fyllt arton år.

Such vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.

Vi talar mycket om att minska koldioxidutsläppen från fordon, särskilt lastbilar.

We talk a lot about reducing CO2 produced by vehicles, particularly trucks.

bättre integrering av infrastrukturen för transport med fordon och fordon emellan,

better integration of the transport infrastructure with vehicles and between vehicles;

Utan lämplig infrastruktur kommer vätgasdrivna fordon att förbli ovanliga.

Without appropriate infrastructure, hydrogen powered vehicles will remain unitary.

Detta faktum märks mindre av allmänheten eftersom de flesta inte köper tunga fordon.

This fact is less noticed by the public as most people do not buy heavy-duty vehicles.

Av de fordon som var i dåligt skick kom en betydande del från tredje land.

A considerable number of the vehicles in bad condition were from non-member countries.

(PT) Herr talman! Jag välkomnar meddelandet nyligen om rena och effektiva fordon.

(PT) Mr President, I welcome the recent communication on clean and efficient vehicles.

Dessa system är viktiga för att kontrollera utsläppen när fordon används.

These systems are important for controlling emissions while vehicles are being used.

Det finns bara ett sätt att få fart på marknaden för kommersiella fordon igen.

There is only one way to get the commercial vehicles market going again.

Till och med fordon med registreringsnummer utfärdade inom EU har ett igenkänningsvärde.

Even the registration numbers of vehicles licensed in the EU have a recognition value.

Annars kommer vi inte att få energisparande tekniska apparater, hus, bilar eller fordon.

Otherwise we will not have energy-saving technical devices, houses, cars and vehicles.

Vi måste hitta den miljövänligaste tekniken för framdrivning av fordon.

We need to find the most environmentally friendly propulsion technology for vehicles.

När väl förslaget gäller alla nya fordon kommer sex tidigare rättsakter att återkallas.

Once the proposal applies to all new vehicles, six previous legal acts will be rescinded.

Direktiv 2002/51/EG föreskrivs utsläppsnormer för fordon av detta slag.

Directive 2002/51/EClays down emission standards for vehicles of this type.

Däremot kan jag stödja ändringsförslag 109 som föreskriver en skälig gräns på 50 fordon.

Yet, I could support amendment 109, which provides for a reasonable limit of 50 vehicles.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: integritetsintrång, sträckfilm, snabbestimat, laddhybrid, fuktighetskräm

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-engelska lexikonet för fler översättningar.