Svensk-engelsk översättning av "finns"

SV finns Engelsk översättning

finns {vb}
EN
finnas {vb}
fin {adj.}

ENFinn Svensk översättning

Finn {substantiv}

SV finns
volume_up
{verb}

finns
Terrorismen finns nämligen, det finns fanatism, det finns orättvisor.
For terrorism exists, fanaticism exists, injustice exists.
Om det finns en inre marknad i EU, så finns den också för inhemska transporter.
If the European Union internal market exists, then it exists also in internal transport.
Det finns populism även i Kongo, den finns överallt, den finns till och med i våra länder.
There is populism in the Congo too, it exists everywhere, it even exists in our countries.

Användningsexempel för "finns" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishHär finns också alla de frågor som uttryckts angående förbindelserna med Taiwan.
Our range of concerns about relations with Taiwan also falls into this category.
SwedishI dag finns det läkemedel för alla dessa sjukdomar och de kan botas och utrotas.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
Swedishbästa som finns
Swedishfinns till hands
Swedish(Applåder)Ja, det finns frustration, men vi har kommit långt ifrån startpunkten.
(Applause)Yes, we have frustration but it is a long way from the departure point.
SwedishLiU-Service är ett av fem områden som finns inom Universitetsförvaltningen (UF).
LiU Service is one of five areas comprised within the University Services (UF).
SwedishDet finns konkurrens på pipelineområdet – det fanns det redan på monopolens tid.
There is competition in pipelines; there already was when the monopolies existed.
SwedishOch det finns en möjlighet att framställa europeisk politik på ett positivt sätt.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
SwedishFinns det en tidtabell, finns det måldatum för att få igenom det här direktivet?
Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
SwedishFinns det något mer vi kan göra än att kräva att aktuella konventioner uttalas?
Is there anything more we can do other than calling for appropriate conventions?
SwedishReglerna bygger också på dem som finns i det femte ramprogrammet för forskning.
These are also based on the rules of the Fifth Framework Programme for Research.
SwedishDet finns en begäran som lagts fram av företrädare för de två berörda grupperna.
I have received a request from the representatives of the two groups concerned.
SwedishDet finns ingen anledning att ge skatteförmåner åt en bestämd distributionsform.
There is no reason to give tax advantages to a particular form of distribution.
SwedishDet finns mer information om filter i Information om import - och exportfilter.
For further information on filters see Information on Import and Export Filters.
SwedishHerr Alavanos, jag ber om ursäkt för att texten inte finns i alla språkversioner.
Mr Alavanos, I am sorry that the text is not available in all language versions.
SwedishInför utmaningen om sysselsättningen finns inga mirakelsvar, ingen enkel lösning.
There is no miracle response, no simple solution to the challenge of employment.
SwedishHerr ordförande, i gårdagens protokoll finns jag inte upptagen på närvarolistan.
Mr President, in yesterday's minutes I am omitted from the list of those present.
SwedishVi måste naturligtvis fråga oss om det finns något alternativ till denna politik.
We must of course ask ourselves whether there is any alternative to this policy.
SwedishI artikel 7 finns en särskild bestämmelse om hur den nya kommissionen ska utses.
In item 7 there is a specific provision on the appointment of the new Commission.
SwedishNu finns det ytterligare en grupp som inte vill rösta utan en föregående debatt.
Now there is another group which does not want to vote without previous debate.