Svensk-engelsk översättning av "feber"

SV feber Engelsk översättning

feber {utr.}

SV feber
play_circle_outline
{utrum}

feber
play_circle_outline
fever {substantiv}
Många har dessutom skyndat sig att kalla denna handelsattack en ”kinesisk feber”.
Many, moreover, have lost no time in calling this trade attack 'Chinese fever'.
Det finns ännu inget vaccin för att skydda människor mot Q‑feber.
There is as yet no vaccine for treating Q fever in human beings.
 I vilken utsträckning kan vaccinering, enligt kommissionen, sättas in för att bekämpa Q‑feber?
 To what extent, in the Commission's view, can vaccination be used to combat Q fever?
feber
play_circle_outline
fire {substantiv} [vard.]
feber
play_circle_outline
temperature {substantiv} [GBR]
Fru Ahlqvist ligger i hög feber 2 000 kilometer härifrån.
Mrs Ahlqvist is lying in bed with a temperature some 2 000 kilometres from here.
Vid mer än tjugo av dessa tillfällen har jag gått härifrån med en förkylning och känt mig ganska dålig, ibland till och med haft feber.
On more than twenty of those occasions I have left with a cold and feeling quite unwell, sometimes even running a temperature.

Användningsexempel för "feber" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishSammanfattningsvis anser vi att betänkandet, som det sammanställts av Markus Feber och antagits av en bred majoritet i transportutskottet, borde stödjas.
In conclusion, ladies and gentlemen, we believe that the report, as prepared by Mr Markus Ferber and adopted by the Committee on Transport by a large majority, should be supported.