SV fantastisk
play_circle_outline
{adjektiv}

  1. allmänt
  2. vardagligt

1. allmänt

fantastisk (även: orimlig, befängd)
Skidåkning i midnattssol, fantastisk offpist samt Riksgränsens mytomspunna after ski.
Skiing in the midnight sun, fantastic off-piste and Riksgränsen legendary after ski.
Det är ju storartat, vilken fantastisk inledning på dagens debatt!
The beginning of today's discussion is fantastic!
Å andra sidan är deltagandet i forskningsprojektet en fantastisk fortbildning.
On the other hand, participation in the research project is fantastic professional development.
fantastisk (även: underbar)
play_circle_outline
wonderful {adj.} (unusually good, fantastic)
Ur läsarnas och Internetanvändarnas perspektiv är detta en fantastisk idé.
From the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.
(EN) EUGFJ är en fantastisk idé, men tyvärr är den inte tillräckligt anpassbar.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
Han har nyligen kommit ut med en fantastisk bok som heter "Storms of My Grandchildren".
He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."
fantastisk (även: häpnadsväckande)
Är inte Dostoyevsky en helt fantastisk, gripande, begåvad författare?
lsn't Dostoyevsky the most amazing, poignant, talented writer?
Hela kvällen har varit fantastisk för mig.
And I feel like this whole evening has been very amazing to me.
Vi har en fantastisk förespråkare i Dr Zullinger.
We have an amazing advocate in Dr. Zullinger.
fantastisk (även: ståtlig, imponerande, generös, härlig)
Idén bakom detta möte är fantastisk, under förutsättning att det ger mer än en lista över goda avsikter.
The idea of this meeting is magnificent, provided that it produces more than a list of good intentions.
Din kompis var fantastisk.
Ett utsökt bord, fantastiska stolar, en behaglig atmosfär, som alltid.
An exquisite table, magnificent chairs, a congenial atmosphere, as always.
fantastisk
Ni ska alla få se en fantastisk show!
You were all going to be treated to a fabulous show!
Dessutom öppnas nu en fantastisk möjlighet för att lösa Cypernfrågan, och den måste vi utnyttja.
Furthermore, we now have a fabulous window of opportunity which must be used to settle the Cyprus question.
Ja, hon är...... väldigt fantastisk.
fantastisk (även: strålande, vacker, ärorik, mycket angenäm)
Den andra skrev: "En fantastisk möjlighet."
And the other one wrote, "Glorious opportunity.
Om det här var en fantastisk framgång skulle jag hemskt gärna vilja veta hur ni definierar ett misslyckande.
If this was a glorious success, I would be fascinated to know your definition of a failure.
En annan historia, Egypten, den mest undangömda, fantastiska folkhälsosuccén.
And I'll give you another story -- Egypt, the most hidden, glorious success in public health.
fantastisk (även: underlig, excentrisk, säregen, originell)
fantastisk
En sån fantastisk dag för ett bröllop.
Så våra förfäder var ju genialiska när de uppfann den här fantastiska tekniken.
So this ingenuity of our ancestors, to invent this most marvelous technology.
Bio- och datateknik är inte farliga för miljön eftersom de erbjuder fantastiska möjligheter samtidigt som de minskar trycker på energi och resurser.
Bio- and cybertechnologies are environmentally benign in that they offer marvelous prospects, while, nonetheless, reducing pressure on energy and resources.
fantastisk (även: super)
play_circle_outline
all that {adj.} [slang] (very good)
Den utmaning som vi alla ställs inför är fantastisk.
The challenge that we are all facing is an extraordinary one.
I boken ges en fantastisk beskrivning av hur allt gick till.
The book provides a marvellous description of how it all happened.
Det är en fantastisk berättelse och vi vet alla hur den slutar.
So that's a fantastic story, and we all know how it ends.
fantastisk (även: jätte-)
fantastisk (även: strålande, briljant, lysande, bländande)
fantastisk (även: dödlig, dödande, mördande, dörolig)
fantastisk (även: otrolig, kraftig, snabb, brant)
fantastisk (även: strålande, bländande, förblindande)
fantastisk (även: skandalös, upprörande, överdriven, skamlig)
fantastisk (även: flott, super-, brak-, toppen-)
fantastisk (även: underbar, gudomlig, härliga)
fantastisk (även: bedårande, vacker)
Jag har faktiskt med dem här på scenen: Vinrankor, magnolior, verkligen fantastiska.
Actually, I have them on stage with me: grapevines, magnolias -- truly stunning.
Fru ordförande, jag skulle i likhet med Wijsenbeek vilja gratulera er till att ni på ett fantastiskt sätt valts in i nationalförsamlingen.
Madam President, may I begin by joining Mr Wijsenbeek in warmly congratulating you on your stunning election to the Assemblée Nationale.
Vi har en infrastruktur på filmområdet av hög kvalitet och även begåvade tekniker och skådespelare samt fantastiska inspelningsplatser, men ändå är vi inte kända för vår filmindustri.
We have a high-quality film infrastructure, talented technicians and actors and stunning locations, yet we are not known for our film industry.
fantastisk (även: häpnadsväckande, storslagen)
Nyligen förlorade mitt lilla hemland Nordirland sin mest fantastiska idrottstalang någonsin.
   Mr President, in recent days my small country of Northern Ireland has lost its most prodigious sporting talent ever.
fantastisk
play_circle_outline
fab {adj.} [slang]
fantastisk (även: hisnande, enastående, spännande)
fantastisk (även: underbar, härlig, jättefin, läcker)
play_circle_outline
gorgeous {adj.} [vard.]
Orientaliska statyer... fantastiska läckerheter i källaren.
Oriental statues...... from gorgeous delight in the basement.

2. vardagligt

fantastisk (även: toppen, pang-)
play_circle_outline
smashing {adj.} [GBR] [vard.]
fantastisk (även: cool, jättebra, jättesnygg)
play_circle_outline
cool {adj.} [USA] [vard.]

Användningsexempel för "fantastisk" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishOch hennes krafter, både fysiska och mentala, utvecklas i fantastisk hastighet.
And her powers, both physical and mental...... are developing at a geometric rate.
SwedishDetta var en stor dag för Portugal, och en alldeles fantastisk dag för kvinnorna.
This was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.
SwedishSå detta är en bra dag för Europa och en fantastisk dag för Europas konsumenter.
So it is a great day for Europe and a great day for European consumers.
SwedishDet var en fantastisk grupp och det var ett verkligt nöje att arbeta med er.
It was an excellent group and it was a real pleasure to work with together.
SwedishSilje såg det som en fantastisk möjlighet och valde ämnet Egenvård vid lindrig sjukdom.
Silje saw it as a great opportunity and chose the topic Self-care for minor illness.
SwedishRymden är verkligen en fantastisk plats för förnyelse och kreativ fantasi.
Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.
SwedishJag har personligen kunnat glädja mig över en fantastisk och god relation med honom.
I personally have enjoyed a tremendous and good relationship with him.
SwedishJag sade att det fanns en fantastisk skrift och att jag skulle skaffa fram den åt henne.
I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.
SwedishGallagherbetänkandet är därför en fantastisk möjlighet för parlamentet.
The Gallagher report is therefore a great opportunity for this Parliament.
SwedishDen här krisen ger en fantastisk möjlighet att vidta åtgärder inom fyra viktiga områden.
This crisis is a great opportunity to take action in four major areas.
SwedishUnder en period som omfattar nästan tjugo år har landet genomgått en fantastisk omvandling.
Over a period spanning almost twenty years it has undergone a phenomenal transformation.
SwedishOch det här yttre lagret, det är vaskulaturen, som är fantastisk, runt en mänsklig hjärna.
And this outer layer, this is the vasculature, which is incredible, around a human brain.
SwedishDet är en fantastisk uppgift som hittills har utförts perfekt.
It is a tremendous task and at the moment it is being performed to perfection.
Swedish– Tänk att få denna möjlighet till en fantastisk utbildning och kompetensutveckling.
This is an opportunity to get a great education and more skills.
SwedishDet är inte lätt att gå till chefen och säga, "Jag har en fantastisk idé för det här företaget.
It's hard to go to your boss and say, "I have an excellent idea for our organization.
SwedishResultatet, 629 röster för och endast 6 mot, visar vilken fantastisk insats han har gjort.
The result, 629 votes in favour and only 6 against, shows the great job he has done on it.
SwedishJag vill också hylla Kai Eide, som jag har känt i många år och som är en fantastisk person.
I can also praise Mr Kai Eide, whom I have known for many years, who is an excellent person.
SwedishResultatet är inte nödvändigtvis en fantastisk gåva till de personer som berörs av förordningen.
The result is not necessarily a great gift for the people to whom the regulation applies.
SwedishDu fick verkligen en fantastisk start förra veckan, men sedan verkar det ha gått utför.
You did, indeed, get off to a flying start last week, but since then you seem to have gone downhill.
SwedishHon har varit en fantastisk föredragande och jag har verkligen njutit av att arbete tillsammans med henne.
She has been an outstanding rapporteur and I have very much enjoyed working with her.