Synonymer

fantastisk: briljant · enastående · fenomenal

mer (16)

Definition

fantastisk
som har egenskaper långt utöver det normala

Praktikplatserbjudanden från många olika länder

Svensk-engelsk översättning av "fantastisk"

 

"fantastisk" engelsk översättning

Resultat: 1-68 av 435

fantastisk {adjektiv}

fantastisk {adj.} (även: underbar)

wonderful (unusually good, fantastic) {adj.}

Ur läsarnas och Internetanvändarnas perspektiv är detta en fantastisk idé.

From the perspective of readers and internet users, this is a wonderful idea.

(EN) EUGFJ är en fantastisk idé, men tyvärr är den inte tillräckligt anpassbar.

The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.

Han har nyligen kommit ut med en fantastisk bok som heter "Storms of My Grandchildren".

He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."

Jag röstade för, inte för att jag anser att stadgan är så fantastisk, för det är den inte.

I voted in favour, not because I think this is such a wonderful Statute, for it is not.

Ändå har vi lyckats med det, och det tror jag är ett fantastisk besked för Europeiska unionen.

We have done so, however, and I believe this is wonderful news for the European Union.

fantastisk {adj.} (även: befängd, orimlig)

fantastic {adj.}

Skidåkning i midnattssol, fantastisk offpist samt Riksgränsens mytomspunna after ski.

Skiing in the midnight sun, fantastic off-piste and Riksgränsen legendary after ski.

Enligt min mening är detta en fantastisk prestation och något som vi bör hålla fast vid.

It is, to my mind, a fantastic achievement and something we should hold onto.

Det var en fantastisk föreställning som väckte stor entusiasm bland oss parlamentsledamöter.

It was a fantastic performance that gave rise to great enthusiasm among us MEPs.

Med djupa borrhål eller transportledningar är vår förmåga som givare tämligen fantastisk.

With deep-bore holes or pipes for transportation, our ability as a donor is quite fantastic.

Det öppnar sig nu en fantastisk möjlighet med den nya administrationen i Förenta staterna.

A fantastic opportunity is now opening up with this new administration in the United States.

fantastisk {adj.} (även: häpnadsväckande)

amazing {adj.}

Är inte Dostoyevsky en helt fantastisk, gripande, begåvad författare?

lsn't Dostoyevsky the most amazing, poignant, talented writer?

Han är en fantastisk person, tre fjärdedelar Charles Darwin och en fjärdedel Crocodile Dundee.

He's an amazing guy, like three parts Charles Darwin and one part Crocodile Dundee. ~~~ (Laughter) Okay?

Men det är där som den tasmanska pungdjävulcancern har förvärvat en helt fantastisk evolutionär anpassning.

But that is where the Tasmanian devil cancer has acquired an absolutely amazing evolutionary adaptation.

Tack. Hela kvällen har varit fantastisk för mig.

And I feel like this whole evening has been very amazing to me.

Skapandet av ett område utan inre gränskontroller är en fantastisk prestation, som saknar motstycke i historien.

An area without internal border control is an amazing achievement, without historical precedent.

fantastisk {adj.} [vard.] (även: jättebra, cool, jättesnygg)

cool {adj.} [USA] [vard.]

fantastisk {adj.} (även: härlig, generös, imponerande, ståtlig)

magnificent {adj.}

Idén bakom detta möte är fantastisk, under förutsättning att det ger mer än en lista över goda avsikter.

The idea of this meeting is magnificent, provided that it produces more than a list of good intentions.

Din kompis var fantastisk.

Your friend was magnificent.

Jag vill betona den potential - inte obegränsad, men fantastisk och magnifik - som det europeiska samhället har och som vi kunde utnyttja bättre.

I would like to stress the fantastic and magnificent, although not unlimited, potential of European society, which could be taken better advantage of.

I det akuta läget och inför en stor prövning, uttrycktes en fantastisk solidaritet: en lokal solidaritet, en nationell solidaritet, en mellanstatlig solidaritet.

In this emergency, in this ordeal, we have seen a magnificent display of solidarity: local solidarity, national solidarity, and intergovernmental solidarity.

Jag vill ta tillfället i akt i dag att dela med mig av mina minnen av vår kära kollega, som var en fantastisk, ärlig och godsint man, socialaktivist och patriot.

I should like to take this opportunity today to share my memories of our dear colleague, who was a magnificent, honest and good-natured man, as well as a social activist and a patriot.

fantastisk {adj.}

fabulous {adj.} [USA]

Dessutom öppnas nu en fantastisk möjlighet för att lösa Cypernfrågan, och den måste vi utnyttja.

Furthermore, we now have a fabulous window of opportunity which must be used to settle the Cyprus question.

Ni ska alla få se en fantastisk show!

You were all going to be treated to a fabulous show!

Ja, hon är...... väldigt fantastisk.

Yes, she is, uh, fairly fabulous.

Den var beviset på att jag inte hade räckt till, att jag var gammal och inte fantastisk och inte perfekt och inte passade in i den förutbestämda mallen.

It was proof that I had not measured up, that I was old and not fabulous and not perfect or able to fit into the predetermined corporate image in shape.

fantastisk {adj.} (även: bedårande, vacker)

stunning {adj.}

fantastisk {adj.} (även: super)

all that (very good) {adj.} [slang]

Men det mest fantastiska är att man i detta förslag lyckas vara både petnoga och tolerant.

But what is most extraordinary of all is that this proposal manages to be both nit-picking and lax at the same time.

fantastisk {adj.} (även: dödlig, dödande, mördande, dörolig)

killing {adj.}

fantastisk {adj.} (även: gudomlig, underbar, härliga)

divine {adj.}

fantastisk {adj.} (även: vacker, strålande, ärorik, mycket angenäm)

glorious {adj.}

Om det här var en fantastisk framgång skulle jag hemskt gärna vilja veta hur ni definierar ett misslyckande.

If this was a glorious success, I would be fascinated to know your definition of a failure.

Den andra skrev: "En fantastisk möjlighet."

And the other one wrote, "Glorious opportunity.

Hamnarbete har en fantastisk och mångårig tradition där rättigheter och välstånd har skapats genom att knyta handelsverksamhet till de städer som välkomnat dem.

Dock work has a glorious, long-standing tradition, which has created rights and prosperity by linking trading activities with the towns that welcomed them.

fantastisk {adj.} (även: bländande, strålande, förblindande)

blinding {adj.}

fantastisk {adj.} [vard.] (även: toppen, pang-)

smashing {adj.} [GBR] [vard.]

fantastisk {adj.} (även: orimlig, kraftig, brant, snabb)

steep {adj.}

fantastisk {adj.}

marvelous {adj.}

En sån fantastisk dag för ett bröllop.

What a marvelous day for a marriage.

fantastisk {adj.} (även: skamlig, skandalös, överdriven, kränkande)

outrageous {adj.}

fantastisk {adj.} (även: underlig, säregen, excentrisk, inte cirkelrund)

eccentric {adj.}

fantastisk {adj.} (även: lysande, bländande, strålande, förblindande)

dazzling {adj.}

fantastisk {adj.} (även: jätte-)

storming {adj.}

fantastisk {adj.} (även: häpnadsväckande, storslagen)

prodigious {adj.}

fantastisk {adj.} (även: super-, flott, brak-, toppen-)

slap-up {adj.}

fantastisk {adj.} (även: härlig, underbar, läcker, jättefin)

gorgeous {adj.} [vard.]

fantastisk {adj.}

fab {adj.} [slang]

fantastisk {adj.} (även: enastående, spännande, hisnande)

breathtaking {adj.}
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "fantastisk":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "fantastisk" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "fantastisk" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Kommissionen har gjort ett fantastiskt jobb för att stödja högländerna och öarna.

The Commission has done a marvellous job of supporting the Highlands and Islands.

Och hennes krafter, både fysiska och mentala, utvecklas i fantastisk hastighet.

And her powers, both physical and mental...... are developing at a geometric rate.

Detta var en stor dag för Portugal, och en alldeles fantastisk dag för kvinnorna.

This was a great day for Portugal, and an absolutely marvellous day for women.

För alla dem har fantastiska förhoppningar väckts, och kanske en sista möjlighet.

This gives enormous hope to them all, men and women, and perhaps a last chance too.

Vi önskar Pascale Lamy lycka till för han har hittills gjort ett fantastiskt arbete.

We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.

Det var en fantastisk grupp och det var ett verkligt nöje att arbeta med er.

It was an excellent group and it was a real pleasure to work with together.

Och de bästa lärarna var flickorna, inte pojkarna. ~~~ Och de var fantastiska.

And the best teachers were the girls, not the boys, and they were terrific.

Jag avslutar med att gratulera föredraganden, Vatanen, till hans fantastiska arbete.

I would like to finish by congratulating Mr Vatanen on his excellent work.

Ni har nyss sagt att det är fantastiskt att vissa medlemsstater ratificerar fördraget.

You have just said that it is great that some Member States are ratifying the Treaty.

Nyss hörde jag Robert Evans tala på ett fantastiskt sätt om de här frågorna.

I have just heard Mr Robert Evans speaking vehemently about these matters.

För att låna från böckerna om en spindel vid namn Charlotte: "Silke är fantastiskt."

To borrow from the writings of a spider named Charlotte, silk is terrific.

Rymden är verkligen en fantastisk plats för förnyelse och kreativ fantasi.

Space is the place of innovation and creative imagination par excellence.

Silje såg det som en fantastisk möjlighet och valde ämnet Egenvård vid lindrig sjukdom.

Silje saw it as a great opportunity and chose the topic Self-care for minor illness.

Jag sade att det fanns en fantastisk skrift och att jag skulle skaffa fram den åt henne.

I said that there was a marvellous publication and I would get it for her.

Gallagherbetänkandet är därför en fantastisk möjlighet för parlamentet.

The Gallagher report is therefore a great opportunity for this Parliament.

Jag anser att den adriatiska kustlinjen erbjuder fantastiska möjligheter.

I believe that the Adriatic coastline there offers great opportunities.

Så detta är en bra dag för Europa och en fantastisk dag för Europas konsumenter.

So it is a great day for Europe and a great day for European consumers.

Däremot skulle en dos äkta avreglering åstadkomma fantastiska resultat.

In contrast, a dose of genuine deregulation would bring wondrous results.

Och det här yttre lagret, det är vaskulaturen, som är fantastisk, runt en mänsklig hjärna.

And this outer layer, this is the vasculature, which is incredible, around a human brain.

Jag har personligen kunnat glädja mig över en fantastisk och god relation med honom.

I personally have enjoyed a tremendous and good relationship with him.
 

Definition av ordet fantastisk på svenska

fantas´tisk {adj.}[fantastiskt]
Orled: fant-ast-isk
som har egenskaper långt utöver det normala : Sverige är fantastiskt; resan till USA var en fantastisk upplevelse; målvakten gjorde en fantastisk räddning
Bet. nyanser:
a)spec. mycket stor: en apparat till den fantastiska kostnaden av 1 miljon
b)spec. äv. som handlar om ting utanför den normala verkligheten <litt.vet.>: den fantastiska romanen, en genre till vilken bl.a. "Gullivers resor" räknas
Konstr.: fantastisk (att+INF)
Hist.: sedan 1635; av grek. phantastikos, till phantazein 'göra synlig'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.