Svensk-engelsk översättning av "faktura"

SV faktura Engelsk översättning

faktura {utr.}

SV faktura
volume_up
{utrum}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

faktura (även: lista, anslag, lagförslag, förteckning)
volume_up
bill {substantiv}
De lägger in adresser i dessa kataloger och får sedan en faktura på tusen euro.
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Medborgarna upptäcker nackdelarna för sent, och bland dem finns fakturan.
The citizens only discover the disadvantages later, and among them, the bill.
När folken inser omfattningen av den totala fakturan kommer besvikelsen att bli häftig.
When the people realize the size of the total bill, their disillusionment will be enormous.

2. näringsliv

faktura (även: räkning)
volume_up
invoice {substantiv} [näring.]
—Inga eller otillräckliga handlingar för att styrka de redovisade kostnaderna (till exempel att faktura saknas).
—inadequate or missing supporting evidence to justify the costs claimed (e.g. no invoice);
Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:
According to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:
Tjänsterna som ersätts genom specifik provision och där faktura utställs skapar inga problem för statistiken.
For those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.

Synonymer (svenska) till "faktura":

faktura

Användningsexempel för "faktura" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär det gäller de anläggningar som i dag fortfarande är i drift leder en första bedömning av en framtida nedmontering till en faktura om ytterligare 220 miljoner euro.
Initial calculations of the costs of the future decommissioning of installations still being used for research suggest additional costs of EUR 220 million.