Sammanfattning

faktura {substantiv}
invoice · bill

utförlig information

Synonymer

faktura: nota · räkning

Definition

faktura
räkning på levererade varor el. utförda tjänster

Så här skriver du ett CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "faktura"

 

"faktura" engelsk översättning

Resultat: 1-12 av 12

faktura {substantiv}

faktura {utr.} [näring.] (även: räkning)

invoice {substantiv} [näring.]

—Inga eller otillräckliga handlingar för att styrka de redovisade kostnaderna (till exempel att faktura saknas).

—inadequate or missing supporting evidence to justify the costs claimed (e.g. no invoice);

Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:

According to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:

Tjänsterna som ersätts genom specifik provision och där faktura utställs skapar inga problem för statistiken.

For those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.

I mars 2008 fick föreningen en faktura för fem års elförbrukning, totalt 7 540,37 brittiska pund, vilket gjorde att de hamnade i skuld.

In March 2008, the group received an invoice for five years' electricity use totalling GBP 7 540.37, pushing them into debt.

Därigenom undviker man de bedrägerier som baseras på utebliven betalning av moms av leverantören följt av avdrag för moms av kunden, som är i besittning av en giltig faktura.

Therefore, it avoids fraud arrangements that are based on non-payment of the VAT by the supplier followed by deduction of the VAT by the customer, who is in possession of a valid invoice.

faktura {utr.} (även: näbb, löpsedel, program, räkning)

bill {substantiv}

De lägger in adresser i dessa kataloger och får sedan en faktura på tusen euro.

They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.

Ett av de stora problemen under många år har varit frågan om fakturachocker för ett antal konsumenter som kommer hem och hittar en faktura som är högre än väntat.

One of the big problems for many years has been the issue of bill shock for a number of consumers when they return home to find a larger than expected bill.

Många är de medborgare som varje dag är offer för dessa omständigheter och som inte vet hur de skall betala sin faktura, om de inte skulle förklara sin mobiltelefon stulen.

Many citizens have fallen victim to this and are unable to pay their bill, and resort to declaring their mobile stolen.

När det gäller betalningen av EU: s fakturor måste man uppnå samma praxis som i den övriga världen.

The same practice needs to be followed in the payment of EU bills as in the outside world.

Gunilla Liman Administration, fakturor och universitetets konstregistrering telefon: 013-28 27 39 e-post: gunilla.liman@liu.se

Gunilla Liman Administration, bills and University artwork registration Telephone: + 46 (0) 13 28 2739 Email: gunilla.liman@liu.se
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "faktura":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "faktura" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "faktura" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Det hindrar EU från att gå från tanke till faktura.

It prevents Europe from progressing from ideas to invoices.

Jag anser att vi bör se om vi kan göra fakturorna mycket tydligare, t.ex., så att konsumenten kan se om han eller hon valt rätt avgift.

Where I differ with the rapporteur, however, is with his concerns on spectrum auctions.

Till de allmänna riktlinjerna i budgeten hör att upphöra med nedskärningarna i jordbruksutgifterna, betala försenade fakturor och reformera kommissionen.

The budget's general lines include cancelling the cut in agricultural expenditure, attending to arrears in payments, and the Commission's reform.

När det gäller de anläggningar som i dag fortfarande är i drift leder en första bedömning av en framtida nedmontering till en faktura om ytterligare 220 miljoner euro.

Initial calculations of the costs of the future decommissioning of installations still being used for research suggest additional costs of EUR 220 million.

För det tredje kan de nuvarande sammanhållningsländerna och sammanhållningsregionerna i princip inte betala fakturan för utvidgningen, inte ens om det blir en delbetalning.

Thirdly, the present cohesion countries and regions cannot as a matter of principle pay the costs of enlargement, even partially.
 

Definition av ordet faktura på svenska

faktu`ra {subst.}[fakturan fakturor]
Orled: fakt-ur-an
räkning på levererade varor el. utförda tjänster: fakturapris; faktura på reparationerna; skicka en faktura
Konstr.: faktura (på ngt)
Hist.: sedan 1668; av ita. fattura med samma bet.; av lat. factura 'förfärdigande, tillverkning'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Mer i det svensk-engelska lexikonet.