"faktura" - Engelsk översättning

SV

"faktura" på engelska

SV faktura
volume_up
{utrum}

  1. allmänt
  2. näringsliv

1. allmänt

faktura (även: lista, anslag, lagförslag, förteckning)
volume_up
bill {substantiv}
De lägger in adresser i dessa kataloger och får sedan en faktura på tusen euro.
They enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Många är de medborgare som varje dag är offer för dessa omständigheter och som inte vet hur de skall betala sin faktura, om de inte skulle förklara sin mobiltelefon stulen.
Many citizens have fallen victim to this and are unable to pay their bill, and resort to declaring their mobile stolen.
Ett av de stora problemen under många år har varit frågan om fakturachocker för ett antal konsumenter som kommer hem och hittar en faktura som är högre än väntat.
One of the big problems for many years has been the issue of bill shock for a number of consumers when they return home to find a larger than expected bill.

2. näringsliv

faktura (även: räkning)
volume_up
invoice {substantiv} [näring.]
—Inga eller otillräckliga handlingar för att styrka de redovisade kostnaderna (till exempel att faktura saknas).
—inadequate or missing supporting evidence to justify the costs claimed (e.g. no invoice);
Enligt bokföringslagen ska en faktura (verifikation) bland annat innehålla uppgift om:
According to the Swedish Bookkeeping Act (Bokföringslagen), an invoice (supporting document) must contain, among other things:
Tjänsterna som ersätts genom specifik provision och där faktura utställs skapar inga problem för statistiken.
For those services that are provided by specific procurement and for which an invoice is issued there is no statistical problem.

Synonymer (svenska) till "faktura":

faktura

Användningsexempel för "faktura" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishNär det gäller de anläggningar som i dag fortfarande är i drift leder en första bedömning av en framtida nedmontering till en faktura om ytterligare 220 miljoner euro.
Initial calculations of the costs of the future decommissioning of installations still being used for research suggest additional costs of EUR 220 million.