Svensk-engelsk översättning av "förfrågan"

SV förfrågan Engelsk översättning

förfrågan {utr.}
EN
förfrågan {enb. sing.}
EN

SV förfrågan
play_circle_outline
{utrum}

förfrågan (även: utredning, undersökning, efterforskning, förhör)
Jag ber att kommissionen svarar på ombudsmannens förfrågan i samma fråga.
I would ask the Commission to reply to the Ombudsman’s enquiry about the same issue.
Ordförandeskapet och kommissionen har sänt en officiell förfrågan i ärendet till de amerikanska myndigheterna.
The Presidency and the Commission have sent the US authorities an official enquiry on the matter.
Förfrågan och information om medverkan i forskningsprojekt.
Enquiries and information about participation in research projects.

Synonymer (svenska) till "förfrågan":

förfrågan

Användningsexempel för "förfrågan" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDetta är det korrekta sättet att hantera saker när ombudsmannen gör en förfrågan.
This is the correct way to handle things when the Ombudsman makes a request.
SwedishGoogle rekommenderar att du använder högst fem omdirigeringar för varje förfrågan.
Google recommends that you use fewer than five redirects for each request.
SwedishOm vi får en sådan förfrågan kommer vi att undersöka detta så fort som möjligt.
If we receive such a request, we will examine it as quickly as possible.
SwedishMest informativ är föredragandens förfrågan, som finns i betänkandets motivering.
Most revealing in this respect is the rapporteur's question in the explanatory statement.
Swedish. – Om Europaparlamentet kommer med en sådan förfrågan ska vi absolut överväga den.
If the European Parliament makes such a request, we are certainly ready to consider it.
SwedishVi har en särskild förfrågan från UNHCR att de inte ska nämnas i resolutionsförslaget.
We have a specific request from the UNHCR that it not be mentioned in the resolution.
SwedishJag skall med glädje svara på den förfrågan som jag har fått.
   Mr President, I shall be pleased to answer the request put to me.
SwedishSom svar på min förfrågan besökte han mig den 2 mars och jag ställde specifika frågor.
In response to my request he came to see me on 2 March and I raised specific questions.
Swedish(EN) Med all respekt så tillkännagav er personal att min förfrågan hade noterats.
With respect, your staff indicated that my request had been noted.
SwedishSåledes skall jag där med nöje hålla ett anförande på förfrågan från de bägge ordförandena.
I am glad to have the opportunity of addressing it at the invitation of both chairmen.
SwedishFör det första svarar Europeiska unionen på en särskild förfrågan från Förenta nationerna.
Firstly, the European Union is responding to a specific request from the United Nations.
SwedishSkulle ni kunna ange vilket datum denna förfrågan gjordes, som andra före mig har frågat?
Could you tell us the date when it was requested, as others have asked?
Swedish. – Om Europaparlamentet kommer med en sådan förfrågan ska vi absolut överväga den.
   . If the European Parliament makes such a request, we are certainly ready to consider it.
SwedishDetta kan migreringskontoret hjälpa till med, men det sker enbart efter förfrågan.
The migration office can help with this but only upon request.
SwedishSäljaren kontaktar dig när han eller hon har fått din förfrågan och erbjuder olika alternativ.
Once the seller receives your request, they should contact you with available options.
SwedishFörfrågan om markuttag tar jag som anledning till att påpeka ett par tre saker.
Mr President, the question about set-aside prompts me to mention two or three things.
SwedishJag hoppas att alla politiska grupper kommer att stödja vår förfrågan om en offentlig utfrågning.
I hope that all political groups will support us in our request for a public hearing.
SwedishKursansvarig lärare skall alltid kontaktas innan förfrågan sker om VFU utanför Norrbotten.
Teacher should always be contacted before the request is made for placement outside Norrbotten.
SwedishJag har inte fått en sådan förfrågan, med reservation för fel från min sida.
Unless I am mistaken, I have not received such a request.
SwedishDet där därför inte möjligt att för närvarande ge ett positivt svar på ovanstående förfrågan.
It is not therefore possible at the moment to give a favourable response to the above request.