Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "egenföretagare"

 

"egenföretagare" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 33

egenföretagare {substantiv}

self-employed {substantiv}

Trötta förare är farliga förare, oavsett om de är egenföretagare eller anställda.

Tired drivers are dangerous drivers, whether they be self-employed or otherwise.

De sociala åtgärderna gäller för såväl fiskare som är egenföretagare som anställda.

The social measures apply to self-employed fishermen as well as to employees.

Frågan är: Hur ska vi kontrollera arbetstiden för någon som är egenföretagare?

The question is: how do we monitor the working time of someone who is self-employed?

Vi vill att förare som är egenföretagare ska omfattas av arbetstidsdirektivet.

We want self-employed drivers to be included in the Working Time Directive.

Förare som är egenföretagare får inte uteslutas från direktivet om arbetstid.

Self-employed drivers must not be excluded from the Working Time Directive.

egenföretagare {adjektiv}

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "egenföretagare" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Direktivet reglerar endast arbetstiden för anställda, inte för egenföretagare.

This directive only regulates the working time of employed workers, not of entrepreneurs.

System för social trygghet när anställda och egenföretagare flyttar inom gemenskapen

Social security schemes for persons moving within the Community

Det är egenföretagare med en eller två lastbilar som står för en mycket viktig del av marknaden.

They are independent businesses with one or two lorries which service a vital segment of the market.

Omkring 30 procent av alla egenföretagare i EU är kvinnor.

Around 30% of all those in self-employment in the EU are women.

Förare som är egenföretagare, det vet jag, befinner sig under fruktansvärd press att arbeta dag och natt.

Own-account drivers, I know for a fact, are under tremendous pressure to work night and day.

Små transportföretag och egenföretagare kommer att drabbas hårdast.

Small carriers and sole traders will be hardest hit.

Medlemsstaterna skulle i stället arbeta för att bekämpa problemet med förare som är skenbara egenföretagare.

Instead, the Member States should be working to combat the problem of ostensible self-employment among drivers.

Vi vet alla att många företag använder så kallade egenföretagare som ett sätt att komma undan sociala förpliktelser.

We all know that many companies use so-called self-employment as a means of avoiding their social responsibilities.

Direktivet i fråga omfattar all sysselsättning: arbete som anställd och som egenföretagare.

The directive under consideration covers the gamut of salaried employment and independent occupations and professions.

skriftlig. - (PL) Personer som är egenföretagare utgör för närvarande bara 16 procent av den yrkesverksamma befolkningen.

Selfemployed people currently make up only 16% of the working population.

Jag är nöjd med att förslaget omfattar alla egenföretagare och att räckvidden inte begränsas till jordbrukare.

I am pleased that the proposal covers all those in self-employment and is not limited in scope to those engaged in farming.

En annan typisk aspekt av denna strategi är förslaget att öka antalet kvinnliga egenföretagare för att öka sysselsättningen.

Another typical aspect of this approach is the proposal to reinforce female entrepreneurship in order to increase employment.

Det skulle främja användningen av egenföretagare som på grund av större flexibilitet kan erbjuda billigare tjänster.

It would effectively favour the use of independent workers who are able to offer lower-cost services due to their greater flexibility.

Det beror på din ekonomiska status, dvs. om du är anställd, egenföretagare, arbetslös, studerande, utsänd utomlands, gränsarbetare osv.

You may not choose which country you will be covered by. 

Den lösning som har föreslagits för att lösa problemet, dvs. att förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet, är emellertid fel.

The way to solve the problem that has been suggested, that is, that selfemployed drivers should be included in the directive, however, is wrong.

Vi stöder behovet av att garantera skydd för arbetstagares makar för att kunna avlägsna de hinder som förhindrar kvinnor från att bli egenföretagare.

We support the need to ensure protection for workers' spouses in order to remove the obstacles preventing entrepreneurship among women.

UKIP tror också på individens frihet att etablera sig och bli egenföretagare, men direktivet kommer att förhindra detta.

UKIP also believes in the freedom of individuals to set up in business and to work for themselves, but this directive will prevent that from taking place.

Det utsätter små och medelstora företag för illojal konkurrens och ökar pressen på anständiga arbetsgivare att tvinga sina anställda att bli egenföretagare.

It puts SMEs at risk from unfair competition, and it puts increased pressure on decent employers to push their employees into self-employment.

För det tredje måste egenföretagare uppmärksammas på att det finns alternativ till banklån för finansiering, för att mikrokrediter ska bli allmänt kända.

Thirdly, in order to popularise micro-credits, entrepreneurs need to be made aware of the fact that there are alternatives to bank loans for raising funding.

Den försiktigt tilltagna tidsfristen kommer inte heller att uppmuntra till omstrukturering av företagen och de kommer att använda sig av falska egenföretagare.

At the same time, the prudence of the time limit is not going to encourage companies to dismantle themselves and resort to pseudo self-employment.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.