"egenföretagare" - Engelsk översättning

SV

"egenföretagare" på engelska

SV egenföretagare
volume_up
{utrum}

egenföretagare
volume_up
self-employed {substantiv}
Lastbilsförare kan vara anställda, egenföretagare eller ”falska” egenföretagare.
Lorry drivers can be employees, self-employed workers or 'false' self-employed workers.
Detta medför ett allvarligt problem: vem är egenföretagare och vem är ”falsk” egenföretagare?
This leaves a serious problem: who is self-employed and who is a 'false' self-employed person?
Då skulle förare som är egenföretagare inte omfattas av bestämmelserna.
Self-employed drivers would not then be included in these provisions.

Användningsexempel för "egenföretagare" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishTrötta förare är farliga förare, oavsett om de är egenföretagare eller anställda.
Tired drivers are dangerous drivers, whether they be self-employed or otherwise.
SwedishDe sociala åtgärderna gäller för såväl fiskare som är egenföretagare som anställda.
The social measures apply to self-employed fishermen as well as to employees.
SwedishFrågan är: Hur ska vi kontrollera arbetstiden för någon som är egenföretagare?
The question is: how do we monitor the working time of someone who is self-employed?
SwedishEgenföretagare och deras partner, av vilka de flesta är kvinnor, har rättigheter.
Self-employed persons and their partners, the majority of whom are women, have rights.
SwedishVi vill att förare som är egenföretagare ska omfattas av arbetstidsdirektivet.
We want self-employed drivers to be included in the Working Time Directive.
SwedishLastbilsförare kan vara anställda, egenföretagare eller ”falska” egenföretagare.
Lorry drivers can be employees, self-employed workers or 'false' self-employed workers.
SwedishFörare som är egenföretagare får inte uteslutas från direktivet om arbetstid.
Self-employed drivers must not be excluded from the Working Time Directive.
SwedishDessa ”falska” förare som är egenföretagare utgör ett direkt hot mot anställda förare.
These 'false' self-employed drivers constitute a direct threat to employed drivers.
SwedishEn del av dem borde i så fall snarare benämnas ”skenbara egenföretagare”.
For such people, the term 'putative self-employed' would be more appropriate.
SwedishAlan från Tjeckien är byggarbetare och åkte till Irland för att jobba som egenföretagare.
Alan is a self-employed Czech construction worker who has gone to work in Ireland.
SwedishFör äkta makar innebär detta att det blir omöjligt att bli egenföretagare i Sverige.
For spouses, it means it is impossible to become self-employed in Sweden.
SwedishDirektivet reglerar endast arbetstiden för anställda, inte för egenföretagare.
This directive only regulates the working time of employed workers, not of entrepreneurs.
SwedishHan insisterar också på att förare som är egenföretagare måste ha en färdskrivare.
He also insists that all self-employed drivers must have a tachograph.
SwedishInom transportsektorn är dock även många små egenföretagare verksamma.
But the transport sector also consists of many small, self-employed drivers.
SwedishDet är följaktligen också viktigt att vi innefattar arbetstagare som är egenföretagare.
Consequently, it is also important that we include self-employed workers.
SwedishJag har blivit kontaktad av en väljare som är egenföretagare och verksam inom vägtransport.
I have been contacted by a constituent who is a self-employed road transport worker.
SwedishAntalet egenföretagare i Storbritannien har ökat till 1,7 miljoner.
The number of self-employed workers in the United Kingdom has risen to 1.7 million.
SwedishI dokumentet antyds att förare som är egenföretagare arbetar 86-timmarsveckor.
The paper intimates that self-employed drivers work 86-hour weeks.
SwedishTanken att omfatta egenföretagare i arbetstidsdirektivet är orealistisk.
The idea of including self-employed people in the working time directive is unrealistic.
SwedishDet finns emellertid också människor som är egenföretagare som inte klassificeras som anställda.
However, there are also self-employed people who are not classed as employees.