Sammanfattning

dvärg {substantiv}
dwarf · manikin

dvärg- {adjektiv}
dwarf

utförlig information

Definition

dvärg
onormalt liten människa vars kroppslängd väsentligt under...

Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "dvärg"

 

"dvärg" engelsk översättning

Resultat: 1-23 av 32

dvärg {substantiv}

dvärg {utr.} (även: liten människa)

dwarf {substantiv}

Och detta har gett upphov...... till tron att det inte finns några dvärg kvinnor.

And this in turn has given rise...... to the belief that there are no dwarf women.

Men det brukar sägas att EU är en ekonomisk stormakt, men en politisk dvärg.

However, people say that the EU is an economic giant, but a political dwarf.

Europa måste alltså upphöra med att vara en ekonomisk gigant och en politisk dvärg.

Europe must therefore cease being an economic giant and a political dwarf.

Hur kan vi tala om ömsesidighet mellan en jätte och en dvärg, mellan David och Goliat?

How can we talk about reciprocity between a giant and a dwarf, between David and Goliath?

Ibland beskrivs EU som en ekonomisk jätte, men en politisk dvärg.

However, some have described the EU as an economic giant but a political dwarf.

dvärg {utr.} (även: skyltdocka, liten man, mannekäng)

manikin {substantiv}

dvärg- {adjektiv}

dvärg- {adj.} (även: dvärglik, förkrympt)

dwarf {adj.}

Och detta har gett upphov...... till tron att det inte finns några dvärg kvinnor.

And this in turn has given rise...... to the belief that there are no dwarf women.

Men det brukar sägas att EU är en ekonomisk stormakt, men en politisk dvärg.

However, people say that the EU is an economic giant, but a political dwarf.

Europa måste alltså upphöra med att vara en ekonomisk gigant och en politisk dvärg.

Europe must therefore cease being an economic giant and a political dwarf.

Hur kan vi tala om ömsesidighet mellan en jätte och en dvärg, mellan David och Goliat?

How can we talk about reciprocity between a giant and a dwarf, between David and Goliath?

Ibland beskrivs EU som en ekonomisk jätte, men en politisk dvärg.

However, some have described the EU as an economic giant but a political dwarf.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "dvärg" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "dvärg" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Nu kastar du ut mig för en främling som råkar jobba med en riktig dvärg.

You flip me for some stranger who'll do it for peanuts and who happens to work with a real midget.

Andra jag arbetat med är dvärgar -- de som är mycket kortare än vanligt.

Some of what I've worked on is people who have dwarfism -- so people who are much shorter than typical.

Jag hatar penisätande dvärgar och jag hatar konstig frukt.

I hate penis-eating minnows, and I hate freaky fruit.

Harrison, det handlar inte om pengar eller dvärgen.

Look, Harrison, it's not about the money or the midget.

Ser du dvärgar som hänger på trän som äpplen?

You see us hanging off of trees like fucking crab apples?

Som att sparka en liten, svart dvärg.

I'm talking about firing a little black midget.

Jag tror inte att de gillar " dvärg ".

I don't think they like " midget. "

Kan du vara dvärg skötare idag?

Can you be midget-wrangler today?

Dessvärre var han visst dvärg.

Unfortunately, this guy was I guess a midget

lngen gör dvärgar som Kippie.

No one does midgets like Kippie.

" Svarta dvärgar med Böcker "!

" Black Midgets with Books "!

Man behöver inte vara dvärg.

You don't have to be a midget.

Jag kan fixa en annan dvärg.

I can get another midget, too.

Det är bara så vi kan göra oss av med bilden av Europa som en ekonomisk jätte men en politisk dvärg och en mask i militärt avseende.

EU operations in Bosnia, Macedonia and eastern Africa have shown that Europe has a geopolitical responsibility.

Vi delar äran och dvärgarna.

We share the credit and the midgets.

Din dvärg idé var sömnig.

Your midget idea was tired.

Få ut dvärgarna härifrån.

Get the midgets out of here.

Okej, Jag gör dvärgarna.

Okay, I'll do the midgets.

Han har inga glada dvärgar!

He has no happy midgets!

Dvärgarna är mina!

Those midgets are mine!
 

Definition av ordet dvärg på svenska

dvärg [-j] {subst.}[dvärgen dvärgar]
Orled: dvärg-en
onormalt liten människa vars kroppslängd väsentligt understiger den för åldern normala men som vanl. har normalstort huvud
Bet. nyans: om småväxt sagoväsen: jättarnas strid med dvärgarna
Hist.: sedan yngre fornsvensk tid; fornsv. dvärgher; gemens. germ. ord av ovisst urspr.
 

Definition av ordet dvärg- på svenska

dvärg- [dvär`j-] förled
mycket liten särsk. i namn på djur och växter: dvärgbjörk; dvärghöns; dvärgstjärna
Hist.: sedan 1651; fornsv. dvärgha-
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "dvärg" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

dussintals · dust · dutta · duva · duven · duvhök · duvslag · dvala · dväljas · dvallik · dvärg · dvärglik · dvärgliknande · dvärgpapegoja · dvärgplanet · dvärgschnauzer · dvärgspets · dvärgstjärna · dvs. · dy · dyad

Fler översättningar i det engelsk-svenska lexikonet.