Sammanfattning

duration {substantiv}
duration

duration {substantiv}
varaktighet · duration

utförlig information

Synonymer

duration: length · continuance

Dagliga språkartiklar på LexioPhiles

Svensk-engelsk översättning av "duration"

 

"duration" engelsk översättning

Resultat: 1-3 av 3

duration {substantiv}

duration {utr.}

duration {substantiv}

duration {substantiv}

varaktighet {utr.} [näring.]

duration {substantiv} [näring.] (även: durability)

Kommissionens förslag är avsett som en bestämmelse med obegränsad varaktighet.

The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.

Enligt min åsikt skall lagringstiden inte överstiga vistelsens varaktighet.

In my view, the period of storage should not exceed the duration of the stay.

Den ansåg att små belopp eller kort varaktighet inte är tillräckliga argument.

It said that small amounts or short duration are not good enough arguments.

Men det tillstånd som utfärdas bör ha samma varaktighet som makens/makans tillstånd.

Now, the permit issued should have the same duration as that of the spouse.

Men det tillstånd som utfärdas bör ha samma varaktighet som makens / makans tillstånd.

Now, the permit issued should have the same duration as that of the spouse.

duration {utr.}

duration {substantiv}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "duration":

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

duo · duodecimal · duologi · duopol · dupera · duplicera · duplicering · duplikator · dur- · duraluminium · duration · durativ · durian · durk · durkdriven · durkslag · durra · durrasirap · durrasläktet · durumvete · dusch

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.