Definition

ducka
hastigt böja sig ned för att undgå att bli träffad

Professionella översättare är bara ett klick ifrån

Svensk-engelsk översättning av "ducka"

 

"ducka" engelsk översättning

Resultat: 1-13 av 13

ducka {verb}

ducka [duckade|har duckat] {vb} (även: dra sig undan, böja sig, smita, doppa)

Uttalandet har ingen juridisk status inför EG-domstolen som nu ska fatta beslut som parlamentet valt att ducka för.

The statement has no legal standing before the ECJ, which will now be making decisions that Parliament chose to duck.

Glida, flytta, ducka.

Here, slip, move, slide, duck.

Ducka åt vänster!

Duck to the left!

Om du inte är expert på mat, och har en tajt budget, och den blir ännu tajtare, då kan man inte vara kreativ, då kan man inte ducka och dyka och skriva olika saker om andra saker.

There's a problem: If you're not a food expert, and you've got tight budgets and it's getting tighter, then you can't be creative, you can't duck and dive and write different things around things.

ducka [duckade|har duckat] {vb} (även: undvika, lura, kringgå, slingra sig)

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "ducka" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "ducka" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Här kan, och får vi inte, ducka för svåra frågor.

Here we cannot and must not avoid difficult questions.

Glida, flytta, ducka.

Here, slip, move, slide, duck.

Ducka, och var tyst.

Get down and be quiet.

skriftlig. - Begreppet flexicurity har nu tyvärr fått ett sådant starkt fäste i debatten att det inte går att ducka för det.

in writing. - (SV) The concept of flexicurity has now unfortunately gained such a foothold in the debate that it is not possible to avoid it.

Ducka åt vänster!

Duck to the left!

Ducka, ducka!

Get down, get down!

Ungar, ducka!

Kids, stay down!

Om du inte är expert på mat, och har en tajt budget, och den blir ännu tajtare, då kan man inte vara kreativ, då kan man inte ducka och dyka och skriva olika saker om andra saker.

There's a problem: If you're not a food expert, and you've got tight budgets and it's getting tighter, then you can't be creative, you can't duck and dive and write different things around things.
 

Definition av ordet ducka på svenska

duck`a {verb}[duckade duckat]
Orled: duck-ar
Subst.: duckande, duckning
hastigt böja sig ned för att undgå att bli träffad: hon duckade för snöbollen; han duckade när slaget kom
Bet. nyans: ibl. äv. överfört (vanl. med prep. för) undvika: vi ska inte heller ducka för den motsatta möjligheten
Konstr.: ducka (för el. inför ngt)
Hist.: sedan ca 1645; av eng. duck med samma bet.; identiskt med duka i
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

dubbelvika · dubbla · dubblera · dubblett · dubbletter · dubbning · dubbskor · dubiös · dubitativ · Dublin · ducka · duckning · duell · duellera · duett · duffel · duga · duger · dugg · dugga · duggregn

Ännu fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.