Vill du fördriva tiden lite?

Prova spela Hänga Gubbe

Svensk-engelsk översättning av "det var som"

Översättning

"det var som" engelsk översättning

Föreslå att denna översättning läggs till i lexikonet. Vi kommer att göra vårt bästa för att lägga till översättningen inom 24 timmar.
Om du letar efter en översättning av en hel mening eller fras kan du ställa en fråga i vårt forum.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "det var som" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "det var som" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Vi måste mycket noggrant analysera exakt vad det var som irländarna sa ”nej” till.

We need to analyse very carefully exactly what it was the Irish were saying 'no' to.

Vi måste beakta vem det var som protesterade i den italienska skolan och varför.

We need to look at who it was who protested in that Italian school and why.

Jag fick intrycket att det var som om vi bara befann oss i början av den här debatten.

I got the impression that it was as if we were only at the beginning of the debate.

Jag vet inte om det var en ordningsfråga, men det var som musik för mina öron.

I do not know if that was a point of order, but it was music to my ears.

Nu är det sagt - men det var som dansk minister jag tillfogade detta.

That is what was said - but it was as a Danish Minister that I added this.

Det var - som redan sagts - en framgångsrik dag eller dagar i Oslo.

As has already been said, the last day or days in Oslo have proved to be a success.

Vi kommer att undersöka vad det var som hände och göra mer ingående utredningar och analyser.

We will study what happened, and undertake closer investigations and analyses.

Vi visste vad det var som skulle undersökas och vad som skulle åtalas.

We knew what was to be investigated and what was to be prosecuted.

På samma gång mörklade polisen vem det var som skadades vid incidenten i Pátka.

At the same time, the police covered up the identity of the person injured in the Pátka incident.

Nu måste ni titta efter vad det var som man först röstade om.

Mr President, I think you need to find out what we voted on first.

De frågar sig vad det var som beslutsfattarna här lovade om och om igen?

What was it, they ask themselves, that the decision-makers in the place promised over and over again?

Det var som om de stod skrivna på insidan av mina ögonlock.

It was as if they were written on the inside of my eyelids.

Det var som med Stirlingmotorn: den var häftig, men jag visste inte riktigt vad man skulle med det till.

It was a lot like the Stirling engine: it was cool, but you didn't know what to do with it.

Det står bara: Ledamöterna uttalade sig. Det skulle vara intressant att få veta vilka det var som talade.

It only says that Members spoke, but it might be quite helpful if we knew who.

Det var som en kompakt grönsaksgryta och allihopa dog.

And I tried taking the dried food waste, putting it to the worms, going, "There you go, dinner."

Senare har frågan varit vem det var som höll i de trådar som styrde händerna på den som avlossade skottet.

The question since then has been 'who pulled the strings that pulled the hands that pulled the trigger?'.

Han sa att det var som ett ljus som finns i våra liv.

He said it was like a light that went on in our lives.

Mitt hjärta slog snabbt och jag blev yr i huvudet när jag försökte förstå vad det var som stod framför mig.

My heart beat fast, my head was dizzy, trying to comprehend what it was that stood in front of me.

Det var som om jag tittade på en film från den tiden.

It was as if I was watching a film from those times.

För det andra måste vi fråga oss själva vad det var som gick snett.

Secondly, we must ask ourselves where we went wrong.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det tysk-svenska lexikonet för fler översättningar.