Professional translators one click away

Svensk-engelsk översättning av "deras"

 

"deras" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 3454

deras {pronomen}

deras {pron.} (även: hans, sin, dess, sina)

their {pron.}

Kan vi godta lobbyisternas verk som en realitet, som endast tjänar deras behov?

Can we accept the lobbyists' product as a reality, which only serves their needs?

Den fortsatta kampen mot den internationella halvstaten ligger nu i deras händer.

The baton in the fight against the international parastate is now in their hands.

Den förklarar att den inte kommer att befria medlemsstaterna från deras ansvar.

It is saying that it will not relieve the Member States of their responsibility.

Vi måste utvärdera deras fördelar och svagheter vid sidan av andra energikällor.

We must assess their advantages and weaknesses alongside other sources of energy.

För vi har ett speciellt ansvar gentemot människorna och deras livsrum Alperna.

For we have a particular responsibility to the people and their alpine habitat.

deras {pron.} (även: sin)

theirs {pron.}

Jag hoppas att de här arkitekterna nu senkommet kommer att ges de rättigheter som är deras.

I hope that these architects will now belatedly be given the rights that are theirs.

Deras ”nej” var också riktat mot oljepriser, livsmedelspriser och WTO.

Theirs was also a 'no' to oil prices, to food prices and to the WTO.

Mitt omdöme om initiativet från Finland är mycket mindre kritiskt än deras.

My view of the Finnish initiative is much less critical than theirs.

Vi förstår alla de starka känslor som spelar in, men valet är deras och ingen annans.

We understand all the passion that goes into this, but the choice is theirs and theirs alone.

Vi måste se till att elefanterna lär sig att allt gräs inte är, och aldrig kommer att vara, deras.

We have to teach those elephants the lesson that not all the grass is, or will ever be, theirs.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "deras" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Vi har verkligen uppskattat deras konstruktiva och uppriktiga sätt gentemot oss.

We very much appreciated the constructive and frank way they have dealt with us.

Deras antal är i sig ett tydligt bevis för det stora intresset för denna fråga.

The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.

Jag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.

I believe in calling a spade a spade. Tony Blair is merely an urbane murderer.

Bilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.

The car industry does not seem to credit its customers with much common sense.

Deras förslag i samrådsdokumentet skulle ha varit opraktiska och ogenomförbara.

The proposals in its consultation paper would have been impractical and unworkable.

Det skulle på samma gång skydda dem och deras uppfinningar mot storföretagen.

There will be still less left of the Lisbon declaration if we kill this directive.

Dröj inte, utan följ deras exempel, nu när de för en gångs skull gör någonting bra.

Do not be slow to imitate them when for once they are doing something positive.

Jag vill tacka båda de ärade ledamöterna för deras arbete och bidrag till debatten.

We need amendments in this report to ensure that those cartridges are refilled.

Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.

It therefore helps to build a stronger and more modern European social model.

Slutligen vill jag gratulera de båda föredragandena till deras utmärkta betänkande.

I would like to end by congratulating both rapporteurs for an excellent report.

Jag stöder den nederländska konsumentorganisationen i deras varning för det.

I support the warning against this of the Consumer Association in the Netherlands.

En möjlig tidsinställd bomb utgör hur som helst artikel 23 i deras grundlag.

Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.

Trots de magra resurserna till deras förfogande gör den ett utomordentligt arbete.

Despite the meagre resources at its disposal it does an exceptionally excellent job.

Hur många löner kunde ha ökats med de 14 miljarder euro som deras chef förskingrade?

The losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.

Varför reagerar man inte mot Italien när det blir pannkaka av deras goda föresatser.

Why is Italy not called to task when it makes a shambles of its good intentions?

Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.

And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.

(PT) Jag vill först gratulera föredragandena till deras utmärkta betänkande.

(PT) I must start by congratulating the rapporteurs on this excellent report.

Just därför måste vi stödja medlemsstaterna i deras försök att hitta lösningar.

This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.

Den turkiska armén har aldrig gett någon som helst information om deras öde.

The Turkish army has never given any information as to what happened to them.

Deras makt bygger på miljömässiga och sociala värderingar som skiljer sig från våra.

These powers are based on different environmental and social values from ours.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.