Sammanfattning

deras {pronomen}
their · theirs

utförlig information

Definition

deras
som tillhör eller har anknytning till personerna eller för...

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "deras"

 

"deras" engelsk översättning

Resultat: 1-22 av 3428

deras {pronomen}

deras {pron.} (även: hans, sin, dess, sina)

their {pron.}

De lär sig att öva detta system som släpper ut deras egna hormonbaserade opiater.

They're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.

För vi har ett speciellt ansvar gentemot människorna och deras livsrum Alperna.

For we have a particular responsibility to the people and their alpine habitat.

Framför allt vill jag gratulera de nya medlemsländerna till deras ansträngningar.

More importantly, I want to compliment the new Member States for their efforts.

Vi ber om medlidande med de irakiska medborgarna, militärerna och deras familjer.

We pray for compassion towards the Iraqi people and soldiers and their families.

Många av våra patienter är ensamma – deras familjer kan inte längre besöka dem.

Many of our patients are alone, their families are no longer able to visit them.

deras {pron.} (även: sin)

theirs {pron.}

Jag hoppas att de här arkitekterna nu senkommet kommer att ges de rättigheter som är deras.

I hope that these architects will now belatedly be given the rights that are theirs.

Deras ”nej” var också riktat mot oljepriser, livsmedelspriser och WTO.

Theirs was also a 'no' to oil prices, to food prices and to the WTO.

Mitt omdöme om initiativet från Finland är mycket mindre kritiskt än deras.

My view of the Finnish initiative is much less critical than theirs.

Vi förstår alla de starka känslor som spelar in, men valet är deras och ingen annans.

We understand all the passion that goes into this, but the choice is theirs and theirs alone.

Vi måste se till att elefanterna lär sig att allt gräs inte är, och aldrig kommer att vara, deras.

We have to teach those elephants the lesson that not all the grass is, or will ever be, theirs.
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "deras" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Deras antal är i sig ett tydligt bevis för det stora intresset för denna fråga.

The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.

Jag kallar saker och ting vid deras rätta namn och Tony Blair en modern mördare.

I believe in calling a spade a spade. Tony Blair is merely an urbane murderer.

Bilindustrin tycks inte tro att deras kunder har särskilt mycket sunt förnuft.

The car industry does not seem to credit its customers with much common sense.

Deras förslag i samrådsdokumentet skulle ha varit opraktiska och ogenomförbara.

The proposals in its consultation paper would have been impractical and unworkable.

Det skulle på samma gång skydda dem och deras uppfinningar mot storföretagen.

There will be still less left of the Lisbon declaration if we kill this directive.

Dröj inte, utan följ deras exempel, nu när de för en gångs skull gör någonting bra.

Do not be slow to imitate them when for once they are doing something positive.

Det är inte deras fel att de har slösat bort sin tid, utan det är presidiets fel.

It therefore helps to build a stronger and more modern European social model.

Slutligen vill jag gratulera de båda föredragandena till deras utmärkta betänkande.

I would like to end by congratulating both rapporteurs for an excellent report.

Jag stöder den nederländska konsumentorganisationen i deras varning för det.

I support the warning against this of the Consumer Association in the Netherlands.

Hur många löner kunde ha ökats med de 14 miljarder euro som deras chef förskingrade?

The losses that savers have had to endure are, however, very clear to everyone.

En möjlig tidsinställd bomb utgör hur som helst artikel 23 i deras grundlag.

Article 23 of the Basic Law, however, is a potential time bomb under all of this.

Trots de magra resurserna till deras förfogande gör den ett utomordentligt arbete.

Despite the meagre resources at its disposal it does an exceptionally excellent job.

Varför reagerar man inte mot Italien när det blir pannkaka av deras goda föresatser.

Why is Italy not called to task when it makes a shambles of its good intentions?

Och alla såg deras situation och förstod att de var på väg mot en katastrof.

And everybody looked at that and knew that that was headed toward a huge problem.

(PT) Jag vill först gratulera föredragandena till deras utmärkta betänkande.

(PT) I must start by congratulating the rapporteurs on this excellent report.

Trots detta är jag förvånad över att rådet slåss emot vad deras väljare vill.

Despite this, I am surprised that the Council goes against the wishes of its voters.

Bankerna får inte diskriminera EU-medborgare på grund av deras nationalitet.

Banks may not discriminate against any EU citizens on grounds of nationality.

Bankerna får inte diskriminera EU-medborgare på grund av deras nationalitet.

Banks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.

Deras makt bygger på miljömässiga och sociala värderingar som skiljer sig från våra.

These powers are based on different environmental and social values from ours.

Just därför måste vi stödja medlemsstaterna i deras försök att hitta lösningar.

This is precisely why we need to support Member States in finding solutions.
 

Definition av ordet deras på svenska

de`ras pron.
Orled: der-as
som tillhör eller har anknytning till personerna eller företeelserna som omnämnts i sammanhanget: alla vill ju att deras barn ska få det bra
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. þera
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "deras" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.