Sammanfattning

citat {substantiv}
quote · quotation · quotes · citation

utförlig information

Definition

citat
ordagrant återgivet (kortare) avsnitt av text el. tal e.d.;...

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "citat"

 

"citat" engelsk översättning

Resultat: 1-28 av 49

citat {substantiv}

citat {neut.} (även: citationstecken)

quote {substantiv}

Jag skulle vilja börja med en del av ett citat från punkt 12 i betänkandet.

I would like to start with a partial quote from paragraph 12 in the report.

Jag tycker att detta citat speglar en överhetsattityd som är stötande.

I think that this quote reflects an authoritative attitude which is quite shocking.

Detta är ett citat från ministerdeklarationen från Aten som undertecknades för 14 år sedan.

This is a quote from the Athens Ministerial Declaration, which was signed 14 years ago.

Jag tänkte också avsluta med ett bibliskt citat, dock positivare än min kollegas.

I will also end with a biblical quote which is more positive than the one quoted by my colleague.

Sammanfattningsvis vill jag ge ett kort citat som bäst kan beskrivas som en gammal irländsk dikt.

To conclude, here is a short quote, which could best be described as an ancient Irish poem.

citat {neut.} (även: anbud, offert, notering, anförande)

quotation {substantiv}

Jag repeterar detta citat: ”Den europeiska arresteringsordern är ett brott i sig.

I will repeat that quotation: ‘The European arrest warrant is a crime in itself.

Men låt mig svara på er musikaliska anspelning med ett litterärt citat.

However, please let me respond to your musical allusion with a literary quotation.

Kommissionsledamoten har lyckligtvis inte upprepat detta citat ur meddelandet på detta sätt.

Fortunately, the Commissioner did not repeat that quotation from the communication as such.

Men det är en väg som bäst kan beskrivas med ett citat som jag vill läsa för er.

It is, however, a path that is best described by a quotation that I would like to read to you.

Jag vet att kommissionsledamoten känner till detta berömda citat.

I know that the Commissioner is familiar with this famous quotation.

citat {plur.}

quotes {plur.}

Nu har du definierat en ny nummersekvens, " Citat ", med vilken du kan räkna alla citat automatiskt.

The " Quote " number range enables you to automatically number all the quotes in your document.

(EN) Herr talman! Jag vill börja med några citat.

Mr President, I would like to begin with some quotes.

Följande citat kan tjäna som en förklaring:

By way of explanation, consider the following quotes:

Än en gång har Roy Perry använt kommentarer och citat från Jaffrey-målet vid appellationsdomstolen på ett selektivt sätt.

Again, Mr Perry has used comments and quotes from the Jaffrey case in the Court of Appeal selectively.

Jag kanske kan få läsa några citat ur den för alla mina kolleger som vill dra lärdom av teknikneutralitet.

On behalf of all my fellow MEPs who want to learn from technology neutrality, it might be useful to read out a few quotes from it.

citat {neut.} (även: referenssystem)

citation {substantiv}
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "citat" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "citat" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Förr betonade man "undervisning och utbildning under hela livet", slut citat.

In the White Paper, the stress was put on "lifelong learning and continuing training" .

Förr betonade man " undervisning och utbildning under hela livet ", slut citat.

In the White Paper, the stress was put on " lifelong learning and continuing training ".

Europa bör återgå till politiken för att lösa Medelhavsfrågorna" . Slut på citat.

Europe must return to politics in the search for a solution to the Mediterranean situation'.

Herr talman! Jag vill understryka att kommissionären har kommit med ett helt korrekt citat.

Mr President, I should like to stress that the Commissioner was quite right in what she said.

Jag anser att detta citat väl uttrycker en utbredd oro bland våra medborgare.

I believe that this closely reflects a concern which is widespread amongst our fellow citizens.

Citat: "det nya med detta toppmöte var att den avsåg hela den ekonomiska och sociala politiken".

"The novelty of this summit is that it dealt with the entirety of economic and social policy."

Sammanfattningsvis vill jag ge ett kort citat som bäst kan beskrivas som en gammal irländsk dikt.

The rights of individual Members are foremost within that protection.

Citat: " det nya med detta toppmöte var att den avsåg hela den ekonomiska och sociala politiken ".

" The novelty of this summit is that it dealt with the entirety of economic and social policy. "

Jag ber er, ärade ledamöter, att även om ni har viktiga citat att läsa upp, var också noga med tiden.

I would ask you, please, although you have such important points to make, to be careful with the time.

Nämnda citat kommer inte från mig, utan från högt uppsatta och meriterade diplomater och vetenskapsmän.

This assessment does not come from me, but from very high-ranking diplomats and scientists.

Citat: Västerländska politiker förstår inte Ryssland.

He said western politicians do not understand Russia.

Elvis använder den, men det gör även Shakespeare i detta berömda citat från "Romeo och Julia", Julia är solen.

Elvis uses it, but so does Shakespeare in this famous line from "Romeo and Juliet:" Juliet is the sun.

Citatet ur det beslutet känner ni väl till.

You are familiar with the wording of that decision.

Jag skulle vilja läsa upp några citat: ”Stats- och regeringscheferna uppfinner den ena byrån efter den andra.

I would like to read out a few quotations: 'The Heads of State and Government are inventing one agency after another.

Dessa är alla citat från Herbert Bösch.

These are all quotations from Herbert Bösch.

Men ramvillkoren, låt mig använda ett citat, utgörs av en mycket komplicerad och ohanterlig lagstiftning.

However, I would like to say here that the framework conditions consist of some very complicated and unwieldy legislation.

Dock skulle jag med ett citat vilja anföra mina tvivel: " Nog hör jag vad som sägs, men jag tror inte på det!"

Allow me, however, to confess to a certain doubt and to express it in the following words: 'I hear the words, but I lack faith'.

Dock skulle jag med ett citat vilja anföra mina tvivel: " Nog hör jag vad som sägs, men jag tror inte på det! "

Allow me, however, to confess to a certain doubt and to express it in the following words: 'I hear the words, but I lack faith '.

Det handlar om att begränsa asylrätten så mycket som möjligt, och som det sägs i följande citat:? sätta stopp för flyktingströmmarna?.

It is a question of restricting the right of asylum as far as possible, as is stated in the phrase'stem the tide of refugees '.

Det handlar om att begränsa asylrätten så mycket som möjligt, och som det sägs i följande citat: ?sätta stopp för flyktingströmmarna?.

It is a question of restricting the right of asylum as far as possible, as is stated in the phrase 'stem the tide of refugees'.
 

Definition av ordet citat på svenska

cita´t {subst.}[citatet, plur. citat, best. plur. citaten]
Orled: cit-at-et
ordagrant återgivet (kortare) avsnitt av text el. tal e.d.; ofta i syfte att ge auktoritet el. glans åt framställning e.d.: citatkontroll; citatteknik; bibelcitat; jag vill inleda mitt anförande med ett citat från Shakespeare; ett förvanskat citat; med lösryckta citat kan man bevisa vad som helst
Bet. nyanser:
a)vid muntlig citering äv. för att ange början och slut av detta: han sade, citat, fienden måste förintas, slut citat
b)utvidgat om återgivet musik- el. bildavsnitt: ett citat ur Beethovens nionde symfoni; många reklamkonstnärer använder citat från t.ex. Michelangelo och Rembrandt
Konstr.: ett citat (av el. från ngn el. ngt), ett citat (ur ngt)
Hist.: sedan 1810; av lat. citatus med samma bet.
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "citat" på engelska

 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det svensk-tyska lexikonet.