Sammanfattning

Vårt team har meddelats att översättning av "bla bla" saknas.

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "bla bla"

Översättning

"bla bla" engelsk översättning

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "bla bla" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Utsvängda nertill eller smala? ~~~ Bla bla bla..." Han malde på.

You want boot cut, you want tapered, blah blah blah ..." On and on he went.

Hur kan rådet besvara mig genom att säga att om betänkandet från kommissionen är "bla, bla, bla "?

How can you just answer by saying that the Commission report is 'bla, bla, bla' ?

Hur kan rådet besvara mig genom att säga att om betänkandet från kommissionen är " bla, bla, bla "?

How can you just answer by saying that the Commission report is 'bla, bla, bla '?

Herr rådsordförande, man har i rådet besvarat denna fråga på byråkratens vis, med ett " bla bla bla" som inte betyder någonting.

Mr President-in-Office of the Council, the Council has answered this question like a bureaucrat, with meaningless words.

" Bla bla bla, mig, mig, mig! "

" Blah blah blah, me, me, me! "

Herr rådsordförande, man har i rådet besvarat denna fråga på byråkratens vis, med ett " bla bla bla " som inte betyder någonting.

Mr President-in-Office of the Council, the Council has answered this question like a bureaucrat, with meaningless words.

Bla bla bla, mig, mig, bla!

Blah blah blah, me, me, blah!

Och hur ska vi kunna garantera stöd för de förändringar som föreslagits vid en tidpunkt då solen skiner, då himlen är blå, eller ganska blå?

And how are we to ensure support for these proposed changes at times when the sun is shining, when the weather is nice or fairly nice?

Bla, bla, bla.

Blah, blah, blah.

Ja, bla bla.

Yeah. Whatever.

När man inför en reform med de dimensioner som tobaksreformen har frågar vilken effekt denna reform får på sysselsättningen blir svaret "bla, bla, bla ".

Yet, when you are asked about a huge reform of tobacco-growing, your answer is just 'bla, bla, bla...' .

När man inför en reform med de dimensioner som tobaksreformen har frågar vilken effekt denna reform får på sysselsättningen blir svaret " bla, bla, bla ".

Yet, when you are asked about a huge reform of tobacco-growing, your answer is just 'bla, bla, bla... '.

Blå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.

Clear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.

Minns ni att den här blå lådan var ensam, var världsledande, levde sitt eget liv.

Remember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.

Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.

There were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.

Utfasningen av stödet för bl.a. delar av dessa regioner är oroande och oklar.

The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.

Jordbruksmark har drabbats, bl.a. 75 procent av ärtproduktionen i Storbritannien.

Agricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.

Ett sökkriterium kan t ex formuleras som 17, " 17", ">100 " eller "blå ".

For example, a search criterion may be formulated as 17, " 17 " " >100 " or blue.

Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.

The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.

Bl.a. ändringsförslag 4 förefaller minska kontrollmöjligheterna alltför mycket.

Amendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: väsentlig, styrhjul, än sen, integritetsintrång, sträckfilm

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.