Sammanfattning

blå {adjektiv}
blue

utförlig information

Synonymer

blå: borgerlig

Definition

blå
som har färg som liknar klar himmel en av grundfärgerna, v...

Produktiv lathet:

Spela Memorera!

Svensk-engelsk översättning av "blå"

 

"blå" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 1131

blå {adjektiv}

blå {adj.}

blue (the colour of a cloudless sky) {adj.}

Minns ni att den här blå lådan var ensam, var världsledande, levde sitt eget liv.

Remember when this blue box was all alone, leading the world, living its own life.

Ett sökkriterium kan t ex formuleras som 17, " 17", ">100 " eller "blå ".

For example, a search criterion may be formulated as 17, " 17 " " >100 " or blue.

När ni viftar med det blå kortet kan jag därför inte alltid tilldela er ordet.

So, when you raise a blue card, unfortunately I cannot always give the floor to you.

Fru ordförande! Amsterdamfördraget kunde inte bli vän med "det blå Europa" .

Madam President, the Amsterdam Treaty could not make friends with Blue Europe.

Unionens flagga skall föreställa en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.

The flag of the Union shall be a circle of twelve golden stars on a blue background.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "blå":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "blå" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "blå" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Blå himmel, svalor som kommer från alla håll, spegelblankt hav, underbart solsken.

Clear skies, swallows flying in from all around, calm seas, incredible sunshine.

Under 2010 inträffade ett antal humanitära kriser, bl.a. i Haiti och Pakistan.

There were many humanitarian crises in 2010: Haiti, Pakistan, and I could go on.

Utfasningen av stödet för bl.a. delar av dessa regioner är oroande och oklar.

The phasing out of assistance to parts of these regions is worrying and unclear.

Jordbruksmark har drabbats, bl.a. 75 procent av ärtproduktionen i Storbritannien.

Agricultural land has been affected, including 75% of the pea crop in the UK.

Bl.a. ändringsförslag 4 förefaller minska kontrollmöjligheterna alltför mycket.

Amendment No 4 in particular seems to me to reduce the scope of supervision too far.

Dessa inbegriper bl.a. stöd för produktion, landsbygdsutveckling och exportbidrag.

They include amongst others aid for production, rural development and export refunds.

De måste bl.a. användas till bättre utrustning och inte till att förstöra verktyget.

This money must also be used to buy better equipment, not to destroy boats.

Schnellhardt talade bl.a. om exemplet med hönsen och sade att vi har gjort en del.

Mr Schnellhardt gave the example of chickens and said that we had achieved something.

Det finns bl.a. två grundläggande frågor, anser jag, som bör engagera oss.

I think that we need to turn our attention to two - of many - basic issues.

Det ifrågasätter det moratorium som tillämpas i flera medlemsstater, bl.a. Frankrike.

It questions the moratorium imposed by several Member States, one of which was France.

Det är vad bl.a. Sterck föreslagit och jag har hänvisat till det vid andra tillfällen.

This is what was proposed by Mr Sterckx, among others, as I already mentioned.

Det är bl.a. därför vi står här i dag och har ett sådant här betänkande att diskutera.

Mr President, I too wish to thank Mrs Smet for a very solid piece of work.

Det är bl.a. därför vi står här i dag och har ett sådant här betänkande att diskutera.

That is partly why we are standing here today with a report such as this to discuss.

Sverige har redan utvecklade nätverk för detta syfte, bl.a. i samarbetet med WHO.

Sweden has already developed networks for this purpose, including cooperation with WHO.

I yttrandet från utskottet för framställningar nämns bl.a. vikten av register.

In the opinion of the Committee on Petitions, the importance of registers is mentioned.

På numreringsobjektlisten finns bl.a. ikoner för att flytta numrerade stycken.

The Numbering Object Bar contains icons for moving and rearranging numbered paragraphs.

Om Du dubbelklickar på ett objekt placeras bl.a. rotationspunkten i mitten av objektet.

If you double-click an object, the pivot point is placed in the center of this object.

Detta skulle bl.a. kunna åstadkommas i form av ett förslag till direktiv.

This could be achieved, specifically, in the form of a proposal for a directive.

Det öppnar upp de europeiska sjukhusen och klinikerna för bl.a. polska patienter.

The directive opens up European hospitals and clinics, inter alia, for Polish patients.

Nu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.

Now Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
 

Definition av ordet blå på svenska

blå {adj.}[blått, best. f. och plur. blå el. blåa]
som har färg som liknar klar himmel en av grundfärgerna, vanl. uppfattad som kall : blåbär; blåklocka; gråblå; himmelsblå; isblå; mörkblå; blå himmel; havet är alldeles blått; en kraftig blå färg över dukens vita grund; hon går alltid klädd i blått
Bet. nyanser:
a)om mindre klar färg som skiftar i blått, särsk. på hud: blåfrusen; blålera; blåmärke; han blev slagen gul och blå
b)(överfört) om himlen, rymden etc.: han skådade längtansfullt ut i det blå
c)ofta bildligt, med tonvikt på avlägsenhet, drömlikhet el. melankoli: bortom de blå bergen; romantikens blå blomma; den blå timmen
d)ibl. äv. som symbol för förnämhet el. konservatism : blåblodig; en mycket mörkt blå moderat
Idiom: få ett blått öga: få blåmärke kring ögat; slå blå dunster i ögonen på ngn vilseleda ngn; vara helt i det blå vara helt verklighetsfrämmande
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. bla(r); gemens. germ. ord av okänt urspr.; ev. besl. med lat. flavus 'gul; blond'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.