Så här skriver du en CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "beställa"

 

"beställa" engelsk översättning

Resultat: 1-28 av 69

beställa {verb}

beställa [beställde|har beställt] {vb} (även: förordna, ställa i ordning, leda, styra)

Gamla och handikappade kan beställa sina varor om de har tillgång till en dator med modem.

The old and the disabled can order merchandise if their computer is fitted with a modem.

Mitt eget land, Förenade kungariket, ska beställa 120 miljoner doser.

My own country – the United Kingdom – is going to place an order for 120 million doses.

Det enda man inte kan göra i dag är att beställa det över Internet.

All that remains is for it to be possible to order them through the Internet.

Penny glömde beställa rökmaskinen, så jag måste nog bygga en själv.

Penny forgot to order the fog machine, so I might have to build one myself.

För att beställa boken i pappersformat, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots.

To order the book contact, This email address is being protected from spambots.

beställa [beställde|har beställt] {vb} (även: engagera, fängsla, anta, svara för)

beställa [beställde|har beställt] {vb} (även: bemyndiga, ge fullmakt, ge befogenhet, uppdra)

Vi får höra att kommissionen har för avsikt att beställa en undersökning.

We are told that the Commission intends to commission a study.

Jag hoppas verkligen att Ekofinministrarna kommer att respektera transportrådets önskemål och beställa en studie.

I sincerely hope that the Ecofin ministers will respect the wishes of the Transport Council and commission a study.

Ni bör dock åtminstone beställa undersökningarna, så att detta förslag kan läggas fram så snart som möjligt.

However, you should at least commission the studies so that it is possible to submit this proposal as soon as possible.

Om han anser att EU ger valuta för pengarna borde han anta min utmaning och beställa en oberoende kostnads- och intäktsanalys för att bevisa det.

If he thinks that the EU is value for money, he should accept my challenge and commission an independent cost-benefit analysis to prove it.

Europeiska järnvägsbyrån ska beställa en mer detaljerad studie av vilken profil och vilka uppgifter den tågpersonal som bidrar till säkerheten på tågen har.

The European Railway Agency will commission a more detailed study of the profile and tasks of those members of staff on trains who contribute to their security.

beställa [beställde|har beställt] {vb} (även: rekvirera)

 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "beställa":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "beställa" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "beställa" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Gamla och handikappade kan beställa sina varor om de har tillgång till en dator med modem.

The old and the disabled can order merchandise if their computer is fitted with a modem.

Mitt eget land, Förenade kungariket, ska beställa 120 miljoner doser.

My own country – the United Kingdom – is going to place an order for 120 million doses.

Det går kanske att annullera din beställning och beställa på nytt.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

LiU-anställda kan beställa basinformationsmaterial via LiU-Inköp.

LiU employees may order general information material through LiU-Inköp.

Det vi har själva hittar du i PRIMO, övrigt kan du beställa via detta formulär.

You'll find our own material in PRIMO, otherwise use this form.

Hennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.

Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were " Arabic '.

Hennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.

Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were "Arabic' .

De som inte finns åtkomliga online kan du beställa med hjälp av SFX.

Those that are not accessible online, you can order using SFX.

Vi får höra att kommissionen har för avsikt att beställa en undersökning.

How much have we spent solving the health problems in Belarus?

Studenterna åkte dit i förväg, och de ordnade så att alla skulle beställa Feynman-smörgåsar.

The students went there in advance, and they arranged that they would all order Feynman sandwiches.

Ordförande! Att beställa tid hos min rörmokare är inte lätt.

Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.

Glöm inte att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet i god tid innan du reser.

You now need to apply for a European Health Insurance Card.

Innan var det bara möjligt att beställa " Radikal " på den servern.

Previously, Radikal was only available on that one server.

Innan var det bara möjligt att beställa " Radikal" på den servern.

Previously, Radikal was only available on that one server.

Man kan beställa kondomer att ta med, med sin cappuccino.

You can order your condoms with your with your cappuccino.

Du kan beställa annan mat om du är vegetarian, vegan, allergisk eller överkänslig mot något.

You can order special food if you’re a vegetarian, a vegan, allergic or sensitive to a particular food.

Det är inte rätt tid för att bara beställa fler studier.

It is not the time merely to be commissioning further studies.

Jag tog mig friheten att beställa en present åt dig.

Falk, I took the liberty a few weeks ago of ordering you a little present.

Och jag var tvungen att betala, beställa och äta i herrarnas del.

And I had to pay, order and eat at the male section.

Det finns bedragare som har webbplatser där du kan beställa ett europeiskt sjukförsäkringskort mot en avgift.

Some scam artists have set up websites where you can order your European Health Insurance Card for a fee.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: laddhybrid, fuktighetskräm, oäkta karettsköldpadda, Institutet för språk och folkminnen, klarspråk

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det engelsk-svenska lexikonet för fler översättningar.