Svensk-engelsk översättning av "beställa"

SV beställa Engelsk översättning

SV beställa
volume_up
[beställde|har beställt] {verb}

beställa (även: ge befogenhet, bemyndiga, uppdra, ge fullmakt)
Vi får höra att kommissionen har för avsikt att beställa en undersökning.
We are told that the Commission intends to commission a study.
Jag hoppas verkligen att Ekofinministrarna kommer att respektera transportrådets önskemål och beställa en studie.
I sincerely hope that the Ecofin ministers will respect the wishes of the Transport Council and commission a study.
Det är inte rätt tid för att bara beställa fler studier.
It is not the time merely to be commissioning further studies.
beställa (även: säga till, leda, anordna, ställa i ordning)
Bibliotek som vill beställa från oss, ska i första hand beställa genom Libris.
Libraries who wish to order from us, order by Libris.
LiU-anställda kan beställa basinformationsmaterial via LiU-Inköp.
LiU employees may order general information material through LiU-Inköp.
Det enda man inte kan göra i dag är att beställa det över Internet.
All that remains is for it to be possible to order them through the Internet.
beställa (även: kräva, garantera, anta, engagera)
beställa (även: rekvirera)

Synonymer (svenska) till "beställa":

beställa

Användningsexempel för "beställa" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Swedishringa för att beställa
Swedishatt ringa för att beställa
SwedishFör att beställa boken i pappersformat, kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots.
To order the book contact, This email address is being protected from spambots.
SwedishDet enda man inte kan göra i dag är att beställa det över Internet.
All that remains is for it to be possible to order them through the Internet.
SwedishDet går kanske att annullera din beställning och beställa på nytt.
You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.
SwedishPenny glömde beställa rökmaskinen, så jag måste nog bygga en själv.
Penny forgot to order the fog machine, so I might have to build one myself.
SwedishDet vi har själva hittar du i PRIMO, övrigt kan du beställa via detta formulär.
You'll find our own material in PRIMO, otherwise use this form.
SwedishLiU-anställda kan beställa basinformationsmaterial via LiU-Inköp.
LiU employees may order general information material through LiU-Inköp.
SwedishVi får höra att kommissionen har för avsikt att beställa en undersökning.
We are told that the Commission intends to commission a study.
SwedishVi får höra att kommissionen har för avsikt att beställa en undersökning.
How much have we spent solving the health problems in Belarus?
SwedishHennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.
Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were "Arabic' .
SwedishGlöm inte att beställa det europeiska sjukförsäkringskortet i god tid innan du reser.
You now need to apply for a European Health Insurance Card.
SwedishHennes make och deras vän fick inte beställa något att dricka med motiveringen att de var araber.
Her husband and the friend were refused a drink on the grounds that they were " Arabic '.
SwedishAtt beställa tid hos min rörmokare är inte lätt.
Mr President, it is not very easy to make an appointment with my plumber.
SwedishBibliotek som vill beställa från oss, ska i första hand beställa genom Libris.
Libraries who wish to order from us, order by Libris.
SwedishDe som inte finns åtkomliga online kan du beställa med hjälp av SFX.
Those that are not accessible online, you can order using SFX.
SwedishHär fattas just nu beslutet att du förmodligen inte kommer beställa stek till middagen.
It's the place where you're deciding right now you probably aren't going to order the steak for dinner.
SwedishStudenterna åkte dit i förväg, och de ordnade så att alla skulle beställa Feynman-smörgåsar.
The students went there in advance, and they arranged that they would all order Feynman sandwiches.
SwedishJag tog mig friheten att beställa en present åt dig.
Falk, I took the liberty a few weeks ago of ordering you a little present.
SwedishDu kan beställa annan mat om du är vegetarian, vegan, allergisk eller överkänslig mot något.
You can order special food if you’re a vegetarian, a vegan, allergic or sensitive to a particular food.