Svensk-engelsk översättning av "berörd"

SV berörd Engelsk översättning

SV berörd
volume_up
{adjektiv}

berörd (även: ledsen, orolig, delaktig, intresserad)
Därför är det viktigt att låta berörd utskottsordförande få ordet.
That it why it is important to give the floor to the chairman of the committee concerned.
"Men då skulle således de olika sociala rörelserna bland berörd personal vara ogrundade?
But in that case, the staff concerned would have no justifiable need of trade unions?
" Men då skulle således de olika sociala rörelserna bland berörd personal vara ogrundade?
But in that case, the staff concerned would have no justifiable need of trade unions?
berörd (även: partisk, intresserad, involverad, hugad)
EU är själv en berörd part och vill göra Kosovo till ett verkligt Unmik-protektorat.
The EU is an interested party itself and wants to make Kosovo a virtual UNMIK protectorate.
Är det möjligt att vara både domare och berörd part?
Is it possible to be both judge and interested party?
Det är en sak för de berörda kvinnorna själva och det civila samhället.
This is a matter for the interested parties and civil society.

Synonymer (svenska) till "berörd":

berörd
Swedish

Användningsexempel för "berörd" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishDärför känner jag mig personligen berörd av de dramatiska händelserna i landet.
I therefore feel personally affected by the dramatic events in Congo.
SwedishDet är glädjande att se att Gradin i sin egenskap av berörd kommissionär är med här i dag.
I am pleased that Mrs Gradin - the Commissioner dealing with this issue - is with us here today.
SwedishDet finns inga föregångare till att man kan göra så utan att få ett brev från berörd ledamot.
There is no precedent for this if a letter from the Member in question has not been received.
SwedishBeslut i disciplinärende meddelas berörd institution.
The details of the decision should include the timing of any eventual suspensions.
SwedishNär det gäller Italien har jag haft ett informellt samtal med berörd minister om denna fråga.
In relation to Italy, I have had an informal conversation with the relevant minister on this issue.
SwedishPå förmiddagen var det Jonas Sjöstedts betänkande och nu är gruvnäringen indirekt berörd i denna resolution.
This Coalition aims to enhance renewable energy deployment within developing countries.
SwedishLiksom ni alla, är jag berörd av det som händer.
Like all of you, I have been affected by the events that have taken place.
SwedishMen det är berörd medlemsstats uppgift och förpliktelse att också anmäla de regionala åtgärderna.
But it is also the job and the responsibility of the individual Member States to announce regional measures.
SwedishTillåt mig trots detta säga att jag blev berörd av Simpsons synpunkter.
All the same, if you would allow me, I would like to say that I was disappointed by the remarks made by Mr Simpson earlier.
SwedishUtställaren måste själv tillse att inneha eventuella tillstånd från berörd myndighet för försäljning.
The exhibitor must himself ensure that he has obtained the necessary permission from the appropriate authority.
SwedishLåt oss göra det till en allmän regel att all berörd EU-politik måste innefatta brottsförebyggande faktorer.
Let us make it a general rule that all relevant EU policies will incorporate a crime prevention element.
SwedishDet har också visat sig att en annan berörd medlemsstat, Portugal, önskade en storlek som var ännu mindre, 20 millimeter.
What is more, Portugal, the other Member State involved, wanted this minimum size to be even smaller.
SwedishDen här veckan har vi dock två betänkanden vid plenarsammanträdet som gemene man verkligen kan känna sig berörd av.
This week, however, there are two plenary reports where the public can genuinely resonate with their content.
SwedishDärför är jag i själva verket berörd, Chanterie!
So it certainly does affect me, Mr Chanterie!
SwedishJag är berörd av engagemanget från alla i denna förskräckliga politiska, humanitära och mänskliga tragedi.
I was struck by the sense of involvement which they all showed in this terrible political, humanitarian and indeed human tragedy.
SwedishPå förmiddagen var det Jonas Sjöstedts betänkande och nu är gruvnäringen indirekt berörd i denna resolution.
This morning it was Mr Sjöstedt’s report, and now it is this resolution that indirectly concerns the mining and quarrying industry.
SwedishVar och en av oss som har läst boken "En blomma i Afrikas öken" av Waris Dirie kommer för alltid att vara chockerad och berörd.
Every one of us who has read 'Desert Flower' by Waris Dirie will always be shocked and appalled by this practice.
SwedishNär stora mängder människor nära unionen börjar röra på sig på grund av katastrofer av olika slag, blir unionen berörd.
When large numbers of people close to the Union begin to move because of disasters of various kinds, the Union is affected.
SwedishVar och en av oss som har läst boken " En blomma i Afrikas öken " av Waris Dirie kommer för alltid att vara chockerad och berörd.
Every one of us who has read 'Desert Flower ' by Waris Dirie will always be shocked and appalled by this practice.
SwedishNär mer än en medlemsstat är berörd, måste reglerna vara utformade så, att vårdnadsfrågan kan lösas entydigt.
When more than one Member State is involved, the rules must be formulated so that the question of custody can be resolved unambiguously.