Sammanfattning

advokat {substantiv}
lawyer · attorney · advocate · counsel · brief · practitioner · solicitor · counsellor · barrister · att. · councelor

utförlig information

Synonymer

advokat: försvarare · jurist · skurk

Definition

advokat
(titel för) person som yrkesmässigt utför juridiska uppdr...

Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "advokat"

 

"advokat" engelsk översättning

Resultat: 1-32 av 64

advokat {substantiv}

advokat {utr.} [jur.] (även: jurist, affärsjurist)

lawyer {substantiv} [jur.]

Den här gången gäller fallet en advokat som skyddar människorättsaktivister i Iran.

This time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.

Man har fryst hennes tillgångar och nekat henne tillgång till hennes egen advokat.

She has had her assets frozen and has been denied access to her own lawyer.

Som advokat vet jag att mitt yrke inte är speciellt känt för att vara revolutionärt.

As a lawyer I know that my profession is not particularly known for being revolutionary.

Hans begäran att få tillstånd att ringa sin fru, arbetsgivare och advokat avslogs.

His requests for permission to telephone his wife, employer and lawyer were all refused.

Jag har inte råd med en advokat och kan inte vidta rättsliga åtgärder”.

I do not have the money for a lawyer, so I cannot take legal proceedings'.

advokat {utr.} (även: juridiskt ombud)

attorney {substantiv}

Hon nästan slog mig när jag hindrade henne från att hyra en ny advokat.

She almost slugged me when I stopped her from hiring a new attorney.

Som din advokat råder jag dig att hyra en snabb cabriolet.

As your attorney, I advise you to rent a fast car with no top.

Som din advokat rekommenderar jag att du gifter dig direkt.

As your attorney, I advise you to marry her immediately.

Som min advokat så har du klantat till det här, kukhuvud.

Well, as my attorney, you screwed this up, dickweed.

Som din advokat, råder jag dig att köpa en motorcykel.

As your attorney, I advise you to buy a motorcycle.

advokat {utr.} [jur.]

advocate {substantiv} [jur.]

Och språkproblemet är grundläggande för en advokat som utövar sitt yrke i storhertigdömet.

However, the language problem is an essential one for any advocate who works professionally in the Grand Duchy.

Min fråga kan kanske liknas vid djävulens advokat.

My question is a bit of a devil's advocate.

De som förlorar på globaliseringen, och de som avstår därifrån, skall veta att de har en advokat som arbetar för dem.

The losers in globalisation or those who support it should know that they have an advocate.

(EN) Herr talman! Jag är inte bara advokat utan också en övertygad förespråkare för fördelarna med reglering utanför domstol.

Mr. President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.

Vi, Europaparlamentet, som i dag representerar 370 miljoner människor måste vara advokat för hela Europas alla folk.

We, the European Parliament, which today represents 370 million people must be the advocate of the peoples of the whole of Europe.

advokat {utr.} (även: förhandling, överläggning, råd, maning)

counsel {substantiv}

Tar ni på er rollen av advokat? Ger det alibit till de turkiska myndigheterna?

Is he setting himself up as the counsel for the defence of the Turkish authorities and providing it with just such an alibi?

advokat {utr.} [vard.] (även: sammandrag, referat, dossié, påvebrev)

brief {substantiv}

advokat {utr.} [jur.]

practitioner {substantiv} [jur.]

Här handlar det ju faktiskt inte om privilegier för advokater eller andra fria yrken.

After all, this is certainly not about the privileges of lawyers or practitioners of other liberal professions.

advokat {utr.} [näring.] (även: jurist, juridisk rådgivare)

solicitor {substantiv} [näring.]

Ett av skälen till deras oförmåga att hävda sina rättigheter är att de inte har råd med en advokat.

One of the reasons behind their inability to enforce their rights is the fact that they cannot afford a solicitor.

Av dessa 17 var sex personer över 60 år, som blev rädda vid åsynen av ett brev från en advokat i brevlådan.

And of those 17, six of them were elderly people over the age of 60 who were afraid of seeing a solicitor's letter coming in the door.

Likvidationen kan skötas av bolagsmännen själva eller av likvidatorn, en utomstående person, oftast en advokat, som är utsedd av tingsrätten.

Liquidation can be managed by the partners or by the liquidator, an external individual selected by the district court who is usually a solicitor.

Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.

This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.

Relationen mellan en advokat eller notarie och dennes klient påverkar rättstillämpningen – en känslig fråga från demokratisynpunkt, vilket Klaus-Heiner Lehne också har påpekat.

The relationship between a solicitor or notary and their client affects the administration of justice, a sensitive issue in terms of democracy, as Mr Lehne has also pointed out.

advokat {utr.} (även: rådgivare, konsulent)

counsellor {substantiv} [GBR]

advokat {utr.}

barrister {substantiv} [USA]

Hon är advokat, eller jurist, till yrket och hon kanske borde ha anmält sitt intresse.

She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.

Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.

This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.

En lysande karriär som advokat, journalist och sedan politiker i Portugal följde sedan han hade avslutat sin juristutbildning vid universitetet i hemstaden Coimbra.

An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.

En advokat som är skyldig att arbeta för en tredje part från den stund han kommer i kontakt med en kund skulle bli ett nyckelvittne, eller med andra ord sin egen kunds värsta fiende.

A barrister who is required to work for a third party from the moment he comes into contact with a client would turn into a key witness, or in other words his own client’s worst enemy.

advokat {utr.}

att. (attorney) {substantiv} [USA] [förk.]

advokat {utr.} [jur.]

barrister {substantiv} [jur.]

advokat {utr.} (även: rådgivare)

councelor {substantiv} [USA]
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "advokat":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "advokat" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "advokat" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Men i den spanska versionen försvinner advokaten, där finns inte längre någon advokat.

However, in the Spanish version the 'abogado ' has disappeared completely.

Men i den spanska versionen försvinner advokaten, där finns inte längre någon advokat.

However, in the Spanish version the 'abogado' has disappeared completely.

De svarande biträddes av advokater som inte tillhörde några oberoende advokatsamfund.

The next item is the joint debate on the following seven motions for resolutions tabled by:

Endast de europeiska advokaterna har reagerat spontant genom att opponera sig mot reformen.

Only the European bars reacted spontaneously, by expressing their opposition to reform.

Jag ser mig absolut inte som bokhandelns advokat, utan som bokens advokat.

I do not consider myself in any way to be a champion of the book trade, but a champion of books.

Iran är också advokaten Abdulfattah Soltani, som vi har bjudit in till kammaren och som nu sitter fängslad.

The Commission and the Council, too, have spelled out the serious problems that we face.

Advokat på dagen och domare och jury på natten.

A Iawyer during the day...... and then judge and jury at night.

Hans advokat har inte heller fått besöka honom.

Mehdi Ghezali’ s family has heard nothing at all from him for 13 months.

Ni är de blinda advokaterna från " Hells Kitchen ".

You're the blind Iawyers from Hell's Kitchen.

Var någonstans annars i unionen kan man komma undan utan ett väldigt bistånd av advokater?

Where else in the Union is it possible to get a case off the ground without spending huge amounts on legal assistance?

Tusentals politiska fångar utsätts för misshandel och tortyr och vägras tillgång till advokat och en rättvis rättegång.

The number of children forced to serve in the army stands at 77 000, and many of them join when they are only 11.

En advokat för några av de kvarvarande brittiska fångarna har i dag beskrivit den brittiska regeringens hållning som feg.

I thank the presidency of the Council for that reply, but I am bound to say that I find it, yet again, disappointing.

Exempel på sådana yrken är advokat eller psykolog.

Examples are lawyers and psychologists.

Man arresterar journalister, advokater, arbetare, tjänstemän och medlemmar av oppositionen på triviala anklagelser.

It is detaining people who signed the Beirut petition demanding the normalisation of relations between Syria and Lebanon.

Den blinda advokaten från Hells Kitchen!

The blind Iawyer from Hell's Kitchen?

Den kommer sedan att följas av rätten till advokat och rätten att kommunicera med nära och kära.

That will then be followed by the right to legal advice and the right to communicate with people who are dear to the heart.

Denna advokat förespråkade att Hissène Habré ska utlämnas till Belgien där en domstol eftersöker honom på begäran av offren.

Everyone is now familiar with the tragedies, permanent civil wars and streams of refugees that have cursed Sudan.

Är det ni som är advokaten Honey Garret?

I got a good feeling about this guy.

Dessa advokater, journalister, arbetare och intellektuella hindras och förses med munkavle.

- an antidemocratic Europe, following an underhand ‘ plan D’ to force on us a constitution that the French and Dutch rejected;

Advokater, kolleger, medborgare och väljare har sagt mig att jag måste lämna detaljerade bevis.

This is a European initiative for transparency, and to claim that I have no proof while criticising my methods is a contradiction.
 

Definition av ordet advokat på svenska

advoka´t {subst.}[advokaten advokater]
Orled: ad-vok-at-en
(titel för) person som yrkesmässigt utför juridiska uppdrag åt klienter och har jur. examen : advokatbyrå; advokatsamfund; brottmålsadvokat; den åtalade måste få träffa sin advokat
Bet. nyanser:
a)spec. med inskränkt betydelse medlem av (Sveriges) advokatsamfund
b)allmännare person som med ord försvarar ngn eller ngt: brännvinsadvokat; det fria ordets advokat
Hist.: sedan 1541; av lat. advocatus, urspr. 'tillkallad', senare 'ombud; sakförare'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.