Svensk-engelsk översättning av "advokat"

SV advokat Engelsk översättning

advokat {utr.}

SV advokat
volume_up
{utrum}

  1. allmänt
  2. juridik
  3. näringsliv
  4. vardagligt

1. allmänt

advokat (även: juridiskt ombud)
volume_up
attorney {substantiv}
Här har du din briljanta och charmiga advokat, Mr.
Here comes that brilliant and charming attorney of yours, Mr. Mordecai.
My advokat förstår det här trots sitt rashandikapp.
My attorney understands this concept, despite his racial handicap.
Som din advokat rekommenderar jag att du gifter dig direkt.
As your attorney, I advise you to marry her immediately.
advokat
volume_up
att. {substantiv} [USA] [förk.] (attorney)
advokat
volume_up
barrister {substantiv} [USA]
Hon är advokat, eller jurist, till yrket och hon kanske borde ha anmält sitt intresse.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
En lysande karriär som advokat, journalist och sedan politiker i Portugal följde sedan han hade avslutat sin juristutbildning vid universitetet i hemstaden Coimbra.
An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
advokat (även: rådgivare)
volume_up
councelor {substantiv} [USA]
advokat (även: råd, anvisning, maning, förhandling)
volume_up
counsel {substantiv}
Tar ni på er rollen av advokat? Ger det alibit till de turkiska myndigheterna?
Is he setting himself up as the counsel for the defence of the Turkish authorities and providing it with just such an alibi?
advokat (även: rådgivare, konsulent)
volume_up
counsellor {substantiv} [GBR]

2. juridik

advokat (även: jurist, affärsjurist)
volume_up
lawyer {substantiv} [jur.]
Som advokat låter det för mig som ett mycket fint svar av en advokat.
As a lawyer, that sounds to me like a very nice, lawyer's answer.
Jag var faktiskt inte bara advokat, utan en advokat som hanterade indrivning av skulder, ofta gränsöverskridande.
In fact I was not only a lawyer, but a lawyer dealing in debt collecting, often cross-border.
Den här gången gäller fallet en advokat som skyddar människorättsaktivister i Iran.
This time, it is the case of a lawyer who protects human rights activists in Iran.
advokat
volume_up
advocate {substantiv} [jur.]
Min fråga kan kanske liknas vid djävulens advokat.
My question is a bit of a devil's advocate.
Jag är inte bara advokat utan också en övertygad förespråkare för fördelarna med reglering utanför domstol.
President, I am not only an advocate but a convinced advocate of the benefits of arbitration.
Och språkproblemet är grundläggande för en advokat som utövar sitt yrke i storhertigdömet.
However, the language problem is an essential one for any advocate who works professionally in the Grand Duchy.
advokat
volume_up
barrister {substantiv} [jur.]
Hon är advokat, eller jurist, till yrket och hon kanske borde ha anmält sitt intresse.
She is a lawyer or barrister by profession and perhaps she should have declared an interest.
Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.
En lysande karriär som advokat, journalist och sedan politiker i Portugal följde sedan han hade avslutat sin juristutbildning vid universitetet i hemstaden Coimbra.
An illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
advokat
volume_up
practitioner {substantiv} [jur.]

3. näringsliv

advokat (även: jurist, juridisk rådgivare)
volume_up
solicitor {substantiv} [näring.]
Ett av skälen till deras oförmåga att hävda sina rättigheter är att de inte har råd med en advokat.
One of the reasons behind their inability to enforce their rights is the fact that they cannot afford a solicitor.
Av dessa 17 var sex personer över 60 år, som blev rädda vid åsynen av ett brev från en advokat i brevlådan.
And of those 17, six of them were elderly people over the age of 60 who were afraid of seeing a solicitor's letter coming in the door.
Detta stämmer inte i praktiken eftersom ingen jurist - vare sig domare eller advokat - rimligen kan ha full kännedom om 28 europeiska rättssystem.
This is not right in practice because nobody - no solicitor, judge or barrister - is in a position to know 28 European legal systems.

4. vardagligt

advokat (även: sammandrag, referat, påvebrev, dossié)
volume_up
brief {substantiv}

Synonymer (svenska) till "advokat":

advokat

Användningsexempel för "advokat" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

SwedishMen i den spanska versionen försvinner advokaten, där finns inte längre någon advokat.
However, in the Spanish version the 'abogado ' has disappeared completely.
SwedishMen i den spanska versionen försvinner advokaten, där finns inte längre någon advokat.
However, in the Spanish version the 'abogado' has disappeared completely.
SwedishJag ser mig absolut inte som bokhandelns advokat, utan som bokens advokat.
I do not consider myself in any way to be a champion of the book trade, but a champion of books.
SwedishHans advokat har inte heller fått besöka honom.
Mehdi Ghezali’ s family has heard nothing at all from him for 13 months.
SwedishAdvokat på dagen och domare och jury på natten.
A Iawyer during the day...... and then judge and jury at night.
SwedishDen kommer sedan att följas av rätten till advokat och rätten att kommunicera med nära och kära.
That will then be followed by the right to legal advice and the right to communicate with people who are dear to the heart.
SwedishTusentals politiska fångar utsätts för misshandel och tortyr och vägras tillgång till advokat och en rättvis rättegång.
The number of children forced to serve in the army stands at 77 000, and many of them join when they are only 11.
SwedishDenna advokat förespråkade att Hissène Habré ska utlämnas till Belgien där en domstol eftersöker honom på begäran av offren.
Everyone is now familiar with the tragedies, permanent civil wars and streams of refugees that have cursed Sudan.
SwedishEn advokat för några av de kvarvarande brittiska fångarna har i dag beskrivit den brittiska regeringens hållning som feg.
I thank the presidency of the Council for that reply, but I am bound to say that I find it, yet again, disappointing.
Swedish[Ingen poet har någonsin beskrivit naturen friare än en advokat som beskriver sanningen].
Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité'.
SwedishSom advokat arbetar jag själv med personskador, och jag har själv ådragit mig personskada i det förflutna.
I very much hope this will happen, because the compromise that has been reached is an excellent balance, which I hope the Commission will take into account.
SwedishMen jag är en dåraktig advokat.
SwedishDet säger sig självt att deras rättegångar var helt orättvisa, de fick inte välja vilken advokat de ville ha och de förbjöds att träffa sina familjer.
It is important to insist on the reconsideration of the Larrañaga case, as he has not had a fair trial according to international legal standards.
SwedishDärför är det av yttersta vikt att fastställa gemensamma bestämmelser som garanterar bistånd från en advokat och rätten till tolkning, liksom även skydd, särskilt av de mest sårbara.
Mr President, let me begin by thanking our rapporteur for this excellent report, to which I wish to lend my full support.
SwedishDetta skulle ge upphandlingstjänstemän i företag och vid affärscentra, eller personer på advokat- och redovisningsbyråer, möjlighet att bli auktoriserade rådgivare.
This would enable procurement officers within companies or business centres or members of law or accountancy firms to become accredited advisers.
SwedishDet har kommit alarmerande rapporter från hans advokat, Vitalij Krasilovskij, om den förödmjukande behandlingen av Sanjar Umarov under hans tid i häktet.
It lies on the Silk Road, and, ever mindful of its historical heritage, plays a key geostrategic role at the point where Europe meets the Middle East and Asia.
SwedishFrågan om det är möjligt att åtala är mer komplicerad - kommissionären är advokat, så han vet detta - utan att ett offer har ingivit anmälan.
That does not mean that they will always be responsible for everything that goes through their sites but they must be responsible for presenting racist and xenophobic material.
SwedishDenna advokat förespråkade att Hissène Habré ska utlämnas till Belgien där en domstol eftersöker honom på begäran av offren.
Hissène Habré was once the leader of that desert country, and was automatically accepted by the outside world, holding on to power in part of it until 1990, when he was forced to escape to Senegal.
SwedishRelationen mellan en advokat eller notarie och dennes klient påverkar rättstillämpningen – en känslig fråga från demokratisynpunkt, vilket Klaus-Heiner Lehne också har påpekat.
The European Commission must not deal with these cases as if they were a question of a mere business relationship between client and service provider.
SwedishFör ett par dagar sedan fick utskottet för mänskliga rättigheter höra en advokat från Tchad betona detta när det gäller diktatorn Hissène Habré som har levt i exil i Senegal under ett antal år.
Situations of this kind can be found in all parts of Africa, but particularly where Arabic-Islamic and non-Islamic population groups have been combined in one country.