Praktikplatserbjudanden utomlands för personer med svenska som modersmål

Svensk-engelsk översättning av "översätta till"

 

"översätta till" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 44

översätta till {verb}

översätta till {vb} (även: rikta, svänga, välva, kröka)

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "översätta till" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "översätta till" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Klicka på länken Översatta utländska sidor till vänster på sökresultatsidan.

Click the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.

Nu är det upp till politikerna att översätta denna debatt till enighet och kompromiss.

It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

To translate that into Welsh myself as I have to do in this Chamber at present:

Det pågår ett projekt att översätta svensk lag till andra språk.

There is an ongoing project to translate Swedish law into other languages.

Naturligtvis bevisar man detta engagemang i att översätta dessa åtaganden till praktisk politik.

Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.

Det finns alltså tillräckligt med betänkanden. De är alla översatta till alla möjliga språk.

So there is no shortage of reports and they have all been translated into every possible language.

Det kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.

Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.

Ett generellt problem är att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärder, menar Tomas Faresjö.

A general problem is translating research results into concrete measures, Faresjö argues.

Att politiskt översätta detta till riskförebyggande åtgärder är de europeiska institutionernas uppgift.

The political translation of risk assessment into risk management belongs with the European institutions.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU: s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU:s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.

2 ”översättning av skönlitteratur” för att översätta ett verk av Shakespeare till bretonska?

2 (‘Literary Translation Projects’) of the Culture Programme to translate a work by Shakespeare into Breton?

Nu återkommer de för att översätta detta till vår arbetsordning för att säkerställa att vårt arbete är öppet.

Now they are coming back to translate that into our Rules of Procedure to ensure that our work is transparent.

Samma tolkar vägrar att översätta till nederländska när jag talar engelska, men jag skall gärna vara till lags.

The same interpreters refuse to translate into Dutch when I speak English, but I am happy to oblige.

En del av er känner kanske till att Julius Nyerere ägnade sin fritid åt att översätta Shakespeare till swahili.

Some of you may be aware that Julius Nyrere spent his spare time translating Shakespeare into Swahili.

Han är utrustad med en ultraljudsdetektor som ska översätta fladdermössens högfrekventa signaler till hörbara ljud.

He’s equipped with an ultrasound detector that will translate the bats’ high-frequency signals into audible sound.

Men ni kan alla översätta det till engelska.

I am sure none of you will have difficulty understanding it.

De säger: vi har en innovativ idé, vi kan sälja den globalt, och därför är vi tvungna att översätta den till engelska.

They say: I have an innovative idea, I can sell it worldwide, and therefore I have to translate it into English.

2 ”översättningar av skönlitteratur” för att översätta ett verk av Shakespeare till bretonska?

2 (‘Literary Translation Projects’) of the Culture Programme for the translation into Breton of a work by Shakespeare?
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Bab.la erbjuder även det svensk-tyska lexikonet för fler översättningar.