Synonymer

översätta: tolka · translitterera

Definition

översätta
överföra från ett språk till ett annat

Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Svensk-engelsk översättning av "översätta"

 

"översätta" engelsk översättning

Resultat: 1-26 av 92

översätta {verb}

översätta [översatte|har översatt] {vb} (även: tolka, översatt, bortta)

Jag ska översätta den ordagrant så får ni se varför ingen översätter den på det sättet.

I am going to translate it literally and you will see why no one translates it that way.

PPE är lätt att översätta, men DE verkar stå för europeisk förvirring.

PPE is easy to translate, but DE seems to us to stand for European confusion.

Nu är det upp till politikerna att översätta denna debatt till enighet och kompromiss.

It is now up to the politicians to translate this debate into a consensus and a compromise.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

To translate that into Welsh myself as I have to do in this Chamber at present:

Det pågår ett projekt att översätta svensk lag till andra språk.

There is an ongoing project to translate Swedish law into other languages.

översätta [översatte|har översatt] {vb} (även: tyda, tolka, uttyda)

Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.

I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.
 

Synonymer

Synonymer (svenska) till "översätta":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "översätta" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "översätta" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Klicka på länken Översatta utländska sidor till vänster på sökresultatsidan.

Click the Translated foreign pages link on the left side of the search results page.

Eftersom jag själv måste översätta det till walesiska här i kammaren för närvarande säger jag:

We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.

Jag vill ge tolkarna en komplimang. De klarade av att översätta det i nästan samma takt!

My compliments to the interpreters on keeping up with the speaker!

Jag skall översätta dem inte lexikaliskt, inte språkligt men begripligt.

I interpret them them not as they are, not in terms of their words, but in terms of their meaning.

Naturligtvis bevisar man detta engagemang i att översätta dessa åtaganden till praktisk politik.

Of course the proof is in the commitment in translating those obligations into practical policies.

Det finns alltså tillräckligt med betänkanden. De är alla översatta till alla möjliga språk.

So there is no shortage of reports and they have all been translated into every possible language.

Det kanske inte går att översätta så bra till alla språk, men på engelska har det en utmärkt klang.

Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.

Hur kan vi nu översätta den rollen i effektiv fredsmedling?

How can we translate this role into effective peace mediation?

Information för dig som vill använda eller översätta EU-publikationer.

Guidance if you want to re-use or translate EU publications

Ett generellt problem är att översätta forskningsresultat till konkreta åtgärder, menar Tomas Faresjö.

A general problem is translating research results into concrete measures, Faresjö argues.

Jag vet inte om det går särskilt bra att översätta, men han sa ordagrant ”inget brott överhuvudtaget”.

I do not know if they translate well, but they said these exact words, 'no crime whatsoever'.

Det är dessutom viktigt för teaterverken att de blir översatta.

It is also important for dramatic works to be translated.

På tal om detta, visste du att du kan översätta webbplatser som är skrivna på andra språk än ditt eget?

While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?

Att politiskt översätta detta till riskförebyggande åtgärder är de europeiska institutionernas uppgift.

The political translation of risk assessment into risk management belongs with the European institutions.

Kanske är det dags för oss att uppfinna ett nytt ord som går att översätta för att underlätta för alla.

Perhaps it is time we invented a new word that is translatable in order to ease everybody's difficulties.

I dagsläget måste förstainstansrätten vänta mycket länge på att få sina domar översatta.

At the moment, the Court of First Instance has to wait a very long time for its judgements to be translated.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU: s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.

Vi kommer i slutet av månaden att lägga fram samtliga våra dokument översatta till EU:s framtida 22 språk.

At the end of the month, we shall present all of our documents translated into the EU's future 22 languages.

Om du vill ta bort översättningsfältet permanent utan att översätta den aktuella webbsidan klickar du på Nej.

To dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.

Om du använder Översätt ofta kan du välja att översätta sidor automatiskt.

You can update your automatic translation preferences in the Toolbar Options windowby clicking the wrench icon.
 

Definition av ordet översätta på svenska

ö`versätta {verb}[översatte översatt, pres. översätter]
Orled: över--sätt-er
Subst.: översättande, översättning
överföra från ett språk till ett annat: översätta romanen till svenska; hon arbetade extra med att översätta artiklar; det är svårt att översätta ordet "lagom" till andra språk; att översätta ord för ord blir nästan alltid dåligt
Bet. nyans: ngt utvidgat: han översatte kanslisvenskan till ett språk hon förstod
Konstr.: översätta ngt el. från ngt el. till ngt
Hist.: sedan 1616; efter lågty. oversetten, ty. übersetzen med samma bet.; efter lat. transferre i bet. 'översätta'
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Sök efter fler ord i det engelsk-svenska lexikonet.