Så här skriver du ett CV på engelska

Svensk-engelsk översättning av "äkta man"

 

"äkta man" engelsk översättning

Resultat: 1-21 av 67

äkta man {substantiv}

äkta man {utr.} (även: make)

husband {substantiv}

Jag tog den från min " äkta man ".

I took it from my fake husband.
 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "äkta man" på engelska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "äkta man" i Engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

En av fem kvinnor blir offer för brutala övergrepp från sin äkta man eller partner.

One in five women suffers violence at the hands of their spouse or partner.

Nu bör man akta sig för att direkt klassificera allt detta som bedrägeri.

We should not of course immediately assume that deception was intended in every case.

Man måste akta sig för slogans och förutfattade meningar på det här området.

We must beware of ready-made slogans and ideas on this issue.

Man måste akta sig för att starta en ny omfattande hämndaktion.

Restarting a spiral of large-scale revenge is to be avoided.

Man skall akta sig för att skapa precedensfall.

We need to be wary of creating precedents.

Därför måste man naturligtvis akta sig för att inta en alltför självsäker attityd och för alla slags tillkännagivanden.

That is why we must obviously stop ourselves from celebrating and trying to make an impact.

Man ska akta sig för skådespelerskor.

All actresses are as mad as snakes.

Förhållandet mellan handel, utveckling och fattigdom är med andra ord komplicerat, och man skall akta sig för förutfattade meningar.

The relationships between trade, development and poverty are complex, then, and we must avoid hasty judgments.

Därför skall man akta sig så att stapling av frihandelsavtal inte leder till stora oönskade bieffekter i medlemsstaterna.

We must thus be careful to see that an accumulation of free trade agreements does not lead to major undesirable side effects in the Member States.

Endast genom ett varaktigt och noggrant arbete av alla här i denna institution kommer vi att kunna skapa äkta jämställdhet mellan män och kvinnor.

Only through constant and rigorous work by everybody in this institution will we be able create true equality between men and women.

Det kommer inte att bli en äkta försoning utan att man avslöjar de krigsbrott som begicks oberoende av vilken sida det var som begick dem.

There will be no genuine reconciliation without exposing the war crimes which were committed, irrespective of which side it was that committed them.

Jag tror inte att det kommer att bli så, för när man har äkta kvalitet så kan man bevisa att det finns en skillnad mellan användningen av träspån och träfat.

I would, at the same time, regret it if the quality of European wines were to come under pressure as a result.

I varje lagstiftningsförslag borde man akta sig för att inte reglera varje detalj, utan försiktigt bedöma var medlemsstaternas rättsliga behörighet börjar.

Every piece of draft legislation should take care not to regulate every detail, but to weigh up carefully where the Member States' regulative competence begins.

Jag tror inte att det kommer att bli så, för när man har äkta kvalitet så kan man bevisa att det finns en skillnad mellan användningen av träspån och träfat.

I do not think that will be the case, because if you have true quality, then you can prove that there is a difference between the use of wood chippings and wooden barrels.

Man måste akta sig för att utveckla teorier som leder till föreställningar såsom stadsstater eller som till och med kan gå så långt som statsgrannskap eller statsfamiljer.

Care must be taken not to expound theories which lead to concepts such as city-states, or may even go as far as state-neighbourhoods or state-families.

Italien är det första land som har tagit ett grepp om helheten för de här problemen, men samtidigt borde man kanske akta sig för att se hela den europeiska verkligheten med italienska ögon.

However perhaps we should guard against seeing European reality from a purely Italian perspective.

Jag tänker inte säga att jag efter fyra dagars vistelse i Berlin fick en sjukdom som bevisar att man i Berlin kan drabbas av en sorts sjukhussjuka och att man skall akta sig för att åka dit.

I am not going to say that, having spent four days in Berlin, I fell ill, which proves that you can contract some nosocomial illness there and that you must never go to Berlin again.

Man måste akta sig för att ställa de nuvarande medlemsstaternas problem, speciellt då arbetslösheten, mot att bistå ansökarländerna vid deras åtgärder för att uppfylla kriterierna för medlemskap.

We must be wary of pitting the present problems of the Member States, especially unemployment, against the costs of helping applicant countries meet the criteria for membership.

Till detta behövs det att man fortsätter med äkta och inte med kvasimonopol.

So we do not need the continuation of monopolies and quasi-monopolies.

I fråga om äktenskap anser man det vara logiskt att den äkta makan / maken får följa med.

Marriage - we think that this is logical; the person's spouse must be allowed to accompany them.
 

Ny översättning: svenska-engelska

Har du gjort en sökning i en svensk-engelsk ordbok och inte hittat den engelska översättningen som du letat efter? Hittade du översättningen i en annan ordbok så kan du hjälpa andra användare genom att lägga till den saknade svensk-engelska översättningen här.

SvenskaSvenska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

akrostiktion · akryl · akrylatbelagd · akrylfärg · akrylfiber · akrylharts · åksjuk · åksjuka · akt · akta · äkta-man · aktad · aktant- · aktantanalys · aktantmodell · aktantroll · aktar · aktbilaga · åkte · akten · äktenskap

Mer i det tysk-svenska lexikonet.