Så här skriver du ett brev på svenska

Engelsk-svensk översättning av "warranty"

 

"warranty" svensk översättning

Resultat: 1-13 av 13

warranty {substantiv}

warranty {substantiv}

garanti {neut.}

Contact Jabra Support If you have purchased a product and have questions about product usage, technical issues, warranty and more.

Kontakta Jabras kundtjänst Om du har köpt en produkt och har frågor om hur man använder den, tekniska problem, garanti eller annat.

Google does not make any warranties or guarantees about any add-ons.

Google lämnar inga garantier beträffande några tillägg.

A constituent of mine has contacted me to enquire about an EU directive regarding warranties which she has heard is going to be incorporated into UK law.

En av mina väljare ställde en fråga till mig om ett EG-direktiv om garantier, som hon har hört ska införlivas med brittisk lag.

warranty {substantiv} [näring.]

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "warranty":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "warranty" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "warranty" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

However, the extension of warranty claims gives rise to an additional burden for enterprises.

Den förlängda garantitiden medför emellertid också en ökad börda för företagen.

Despite the increase of students Skelleftea has managed to keep the home warranty!

Skellefteå har, trots den stora ökningen av antal studenter, lyckats hålla sin bostadsgaranti!

After the EOS date, the Product Maintenance Period begins, which continues until end of product warranty.

När den har slutat säljas startar produktunderhållsperioden, som fortsätter fram till slutet av produktgarantin.

This also applies to the buyer's statutory right to protection from defects in acquired products, in short to a standardization of warranty law.

Det gäller även för det lagstiftade rättsskyddet för konsumenten avseende brister på köpta varor, alltså för en standardisering av garantirätten.

It would be an improvement for countries at the bottom end of the EU like the Federal Republic, which only provides for an extremely short warranty period of six months.

Det skulle vara en förbättring för EU: s eftertrupper som exempelvis Förbundsrepubliken, som bara föreskriver en extremt kort garantitid om sex månader.

This can either be because independent repairers do not have proper access to the necessary technical information or because car manufacturers interpret warranty terms in an abusive way.

Något som antingen kan bero på att oberoende verkstäder inte har ordentlig tillgång till nödvändig teknisk information, eller på att biltillverkarna missbrukar garantitiderna.

Yesterday, we voted to create a system of European warranty law by adopting the directive on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees after the second reading.

I går skedde omröstningen i andra behandlingen om skapandet av en europeisk garantirätt.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

warmonger · warmth · warning · warp · warpage · warplane · warrant · warrantable · warrantably · warranted · warranty · warren · warrenty · warrior · Warsaw · warship · wart · warthog · wartime · warty · wary

I det tysk-svenska lexikonet hittar du fler översättningar.