bab.la Language World Cup 2015

RU
VS
HR
Я тебя люблю! Volim te

Rösta på ditt favoritspråk!

Engelsk-svensk översättning av "Syrian"

 

"Syrian" svensk översättning

Resultat: 1-23 av 147

Syrian {adjektiv}

Syrian (belonging or relating to syria) {adj.}

syriansk {adj.}

Sakharov Prize candidate, Haitham al-Maleh, an 80-year old Syrian human rights lawyer, was pardoned and released two days ago.

Kandidaten till Sacharovpriset, Haitham-al-Maleh, en 80-årig syriansk jurist inom mänskliga rättigheter, benådades och släpptes för två dagar sedan.

Syrian {substantiv}

Syrian (a person from syria) {substantiv}

syrian {substantiv}

syrian {substantiv}

Syrian (a person from syria) {substantiv}

syrian {substantiv}
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "Syrian" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We must monitor individual cases and increase our involvement with Syrian partners.

Vi måste bevaka enskilda fall och öka vår interaktion med våra syriska partner.

Of course, we have also raised individual cases directly with the Syrian Government.

Självklart har vi också tagit upp enskilda fall direkt med den syriska regeringen.

Nor are things clear with regard to the deeply entrenched Syrian presence in Lebanon.

Det finns heller ingen klarhet över Syriens djupt inrotade närvaro i Libanon.

There are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.

Det finns 14 000 syriska soldater stationerade där, och det är 14 000 för många.

The resumption of the Syrian and Lebanese problem is an important factor.

Återupptagandet av det syriska och libanesiska problemet är en viktig detalj.

Their number includes several Syrian parliamentarians we consider to be our colleagues.

Bland dessa finns flera syriska parlamentariker som vi betraktar som våra kolleger.

How does the Council assess the persistent Syrian presence in Lebanon?

Vilken bedömning gör rådet angående den fortsatta syriska närvaron i Libanon?

That is why I welcome the recent statement by Syrian President Bashar al-Assad.

Det är därför jag välkomnar det senaste uttalandet av Syriens president Bashar al-Assad.

Our task is to establish, through the Agreement, a Syrian road map towards transition.

Vår uppgift är att med avtalets hjälp inrätta en syrisk färdplan för övergångsprocessen.

However, the bottom line is that there are still 15 000 Syrian troops in Lebanon.

Det viktigaste är emellertid att det fortfarande finns 15 000 syriska soldater i Libanon.

From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.

– Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.

We have been told that the Syrian president Hafez-el-Assad is to arrive in France in July.

Man har meddelat att den syriske presidenten Hafez el-Assad kommer till Frankrike i juli.

The withdrawal of the Syrian forces, as agreed, is a first positive step.

Tillbakadragandet av de syriska trupperna är, som överenskommet, ett första positivt steg.

From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.

Från syrisk synpunkt kan därför ingenting mer göras för att frige fångarna.

It is true that the Syrian part of Hamas has a great responsibility here.

Det är sant att den syriska delen av Hamas har ett stort ansvar här.

There are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.

Vi får inte spela de som försöker destabilisera Libanon i händerna.

The EU has already expressed its concerns to the Syrian authorities.

EU har redan framfört sina farhågor till de syriska myndigheterna.

The withdrawal of the Syrian forces, as agreed, is a first positive step.

Ganska många blodiga attacker i Syriens och Libanons senaste historia bär vittnesbörd om detta.

The Syrian security services in Lebanon should also be withdrawn.

De syriska säkerhetstjänsterna i Libanon bör också dras tillbaka.

Should we or should we not ask the Syrians to refrain from all interference in Lebanese affairs?

Bör de i grunden demokratisera sitt samhälle och släppa ut aktivister ur fängelserna?
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: filmdragerad, tunt axelband, ärm med slits, blodplättar, delbetalning

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.