Så här skriver du ett CV på svenska

Engelsk-svensk översättning av "Syrian"

 

"Syrian" svensk översättning

Resultat: 1-24 av 139

Syrian {adjektiv}

Syrian (belonging or relating to syria) {adj.}

syriansk {adj.}

Sakharov Prize candidate, Haitham al-Maleh, an 80-year old Syrian human rights lawyer, was pardoned and released two days ago.

Kandidaten till Sacharovpriset, Haitham-al-Maleh, en 80-årig syriansk jurist inom mänskliga rättigheter, benådades och släpptes för två dagar sedan.

Syrian {adj.} [geog.]

syrisk {adj.} [geog.]

Our task is to establish, through the Agreement, a Syrian road map towards transition.

Vår uppgift är att med avtalets hjälp inrätta en syrisk färdplan för övergångsprocessen.

From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.

Från syrisk synpunkt kan därför ingenting mer göras för att frige fångarna.

This is precisely what they need: another Syrian or Yemeni national State, a State of whatever kind; they need a national State.

Det är precis vad de behöver: ännu en syrisk nationalstat, en jemenitisk, det spelar ingen roll men de behöver en nationalstat.

The largest group of Christians are citizens belonging to the Armenian Orthodox Church, the Syrian Orthodox Church and the Roman Catholic Church.

Den största gruppen kristna är de medborgare som tillhör den armenisk-ortodoxa kyrkan, den syrisk-ortodoxa kyrkan och den romersk-katolska kyrkan.

On 5 March, after a telephone conversation between Presidents Hraoui and Hafez el Assad, 121 prisoners were freed at Masna, on the Syrian-Lebanese border.

Den 5 mars, efter ett telefonsamtal mellan president Hraoui och Hafez el Assad, återvände 121 personer till Masnaha vid den syrisk-libanesiska gränsen.

Syrian {substantiv}

Syrian (a person from syria) {substantiv} [geog.]

syrian {utr.} [geog.]

syrian {substantiv}

Syrian (a person from syria) {substantiv} [geog.]

syrian {utr.} [geog.]
 

Användningsexempel

Användningsexempel för "Syrian" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

We must monitor individual cases and increase our involvement with Syrian partners.

Vi måste bevaka enskilda fall och öka vår interaktion med våra syriska partner.

Of course, we have also raised individual cases directly with the Syrian Government.

Självklart har vi också tagit upp enskilda fall direkt med den syriska regeringen.

Nor are things clear with regard to the deeply entrenched Syrian presence in Lebanon.

Det finns heller ingen klarhet över Syriens djupt inrotade närvaro i Libanon.

There are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.

Det finns 14 000 syriska soldater stationerade där, och det är 14 000 för många.

The resumption of the Syrian and Lebanese problem is an important factor.

Återupptagandet av det syriska och libanesiska problemet är en viktig detalj.

Their number includes several Syrian parliamentarians we consider to be our colleagues.

Bland dessa finns flera syriska parlamentariker som vi betraktar som våra kolleger.

How does the Council assess the persistent Syrian presence in Lebanon?

Vilken bedömning gör rådet angående den fortsatta syriska närvaron i Libanon?

That is why I welcome the recent statement by Syrian President Bashar al-Assad.

Det är därför jag välkomnar det senaste uttalandet av Syriens president Bashar al-Assad.

However, the bottom line is that there are still 15 000 Syrian troops in Lebanon.

Det viktigaste är emellertid att det fortfarande finns 15 000 syriska soldater i Libanon.

From a Syrian point of view, therefore, nothing more can be done to release the prisoners.

– Därmed är omröstningen avslutad, och vi går nu vidare till röstförklaringarna.

We have been told that the Syrian president Hafez-el-Assad is to arrive in France in July.

Man har meddelat att den syriske presidenten Hafez el-Assad kommer till Frankrike i juli.

The withdrawal of the Syrian forces, as agreed, is a first positive step.

Tillbakadragandet av de syriska trupperna är, som överenskommet, ett första positivt steg.

It is true that the Syrian part of Hamas has a great responsibility here.

Det är sant att den syriska delen av Hamas har ett stort ansvar här.

There are 14 000 Syrian soldiers stationed there, which is 14 000 too many.

Vi får inte spela de som försöker destabilisera Libanon i händerna.

The EU has already expressed its concerns to the Syrian authorities.

EU har redan framfört sina farhågor till de syriska myndigheterna.

The Syrian security services in Lebanon should also be withdrawn.

De syriska säkerhetstjänsterna i Libanon bör också dras tillbaka.

Should we or should we not ask the Syrians to refrain from all interference in Lebanese affairs?

Bör de i grunden demokratisera sitt samhälle och släppa ut aktivister ur fängelserna?

We all know what the answer to that is, so the Syrian troops must be swiftly withdrawn.

Vi vet alla vad svaret på det är, och således måste de syriska trupperna snabbt dra sig tillbaka.

We must insist that the Syrian authorities release those who are being illegally held.

De omständigheter under vilka fångarna hålls måste förändras.

Public opinion is increasingly calling for the total withdrawal of Syrian troops from Lebanon.

Opinionen reser allt högre krav på ett totalt tillbakadragande av de syriska trupperna från landet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.