Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "silver lining"

 

"silver lining" svensk översättning

Resultat: 1-21 av 21

silver lining {substantiv}

silver lining {substantiv} [bild.]

ljusglimt {utr.}
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "silver lining":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "silver lining" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "silver lining" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

This is why I believe that every cloud has a silver lining.

Därför anser jag att det inte finns något ont som inte för något gott med sig.

Madam President, there is a silver lining to every cloud.

Fru ordförande, det onda för alltid med sig något gott.

In any case, though, every cloud has a silver lining.

Men det är ju trots allt så, att allt ont också har något gott med sig.

As the saying goes, every cloud has a silver lining.

Inget ont som inte har något gott med sig, som talesättet säger.

On the other hand, we have seen recently that there is a silver lining.

Å andra sidan har vi på senare tid sett en ljusning.

If there is a bright spot here it is only insofar as every cloud has a silver lining.

Om det finns någon ljuspunkt här är det bara i så måtto att det finns inget ont som inte har något gott med sig.

But as that great Englishman, Ken Dodd, once remarked, every cloud has a silver lining, plus VAT.

Men som den gode engelsmannen Ken Dodd en gång påpekade finns det inget ont som inte för något gott med sig, plus moms.

There is a Polish saying along the lines of 'every cloud has a silver lining' but this cloud is actually very black indeed.

Det finns ett polskt ordspråk i samma anda som ”vart moln har en silverkant”, men det här molnet är verkligen mycket mörkt.

That is the silver lining.

Detta är den positiva delen.

Madam President, an old proverb tells us that every cloud has a silver lining, and today's silver lining comes in the shape of these three reports.

Fru ordförande, ett gammalt ordspråk lyder: " Ingenting ont som inte har något gott med sig ", och det goda har vi i dag i dessa tre betänkanden.

Madam President, an old proverb tells us that every cloud has a silver lining, and today's silver lining comes in the shape of these three reports.

Fru ordförande, ett gammalt ordspråk lyder: " Ingenting ont som inte har något gott med sig" , och det goda har vi i dag i dessa tre betänkanden.

The only problem is that every silver lining has a cloud, in this case the fact that this is your last day in the chair presiding over this Assembly.

Det enda problemet är att medaljens baksida i det här fallet är att det här är er sista dag som ordförande för den här församlingen.

But if some see that as a cloud, then the annex appended to the final text by the Commission must be seen as a very significant silver lining to that cloud.

Men om många ser detta som en stort mörker, så är bilagan som lagts till den slutgiltiga texten en ljuspunkt.

One of the few silver linings of this illegitimate war is that even in the UK more people realise how crucial it is to have a single European voice.

En av de få ljuspunkterna i detta obefogade krig är att till och med i Förenade kungariket inser allt fler hur viktigt det är att tala med en europeisk röst.

That shows both how complex and controversial reform of the sector is, but it also demonstrates that clouds do sometimes have a silver lining.

Detta visar å ena sidan hur sammansatt och kontroversiell frågan om den aktuella reformen är, men, å andra sidan, att det aldrig finns något ont som inte har något gott med sig.

We cannot always criticise the Commission for acting too slowly, for lagging behind, for saying that there is still a silver lining that is not there in reality.

Vi kan inte alltid kritisera kommissionen för att den handlar alltför långsamt, för att den ligger efter, för att den säger att det fortfarande finns ett hopp som inte existerar i verkligheten.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

silkworm · silky · sill · sillimanite · silly · silo · silt · silting · siltstone · silver · silver-lining · silversmith · silverware · silvery · silviculture · sima · simian · similar · similarities · similarity · similarly

Fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.