Search for the most beautiful word
temporariness
sable

VOTE NOW

Engelsk-svensk översättning av "revelation"

 

"revelation" svensk översättning

Resultat: 1-28 av 51

revelation {substantiv}

revelation {substantiv}

uppenbarelse ((religiös) vision) {utr.}

It teaches them to accept authority, revelation and faith instead of always insisting on evidence.

Det lär dem att acceptera auktoritet, uppenbarelse och tro istället för att alltid kräva bevis.

This was an enormous revelation.

Det här var en jättelik uppenbarelse.

What a revelation!

Vilken uppenbarelse!

revelation {substantiv} (även: exposé, disclosure, betrayal, disclosing)

avslöjande {neut.}

I am happy to note that the Lithuanian Government has acted robustly in response to this revelation.

Jag kan med glädje meddela att den litauiska regeringen har agerat kraftigt som svar på detta avslöjande.

revelation {substantiv} [reli.]

vision {utr.} [reli.]

to revel {verb}

 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "revelation":

Synonymer (engelska) till "revel":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "revelation" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "revelation" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

Thus, there is all the more reason for us to regard these revelations as a challenge.

Vi har alltså desto större anledning att se dessa avslöjanden som en utmaning.

Taking into account these new revelations, what measures does the Commission intend to take?

Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta efter de här nya avslöjandena?

When confirming the revelation in the Bible of the unity of mankind (cf.

Tvåtusen år har gått som bekräftar den bibliska uppenbarelsen om människors enhetlighet (jmf.

Mr President, ladies and gentlemen, in the Book of Revelation the number of the beast is 666.

Herr talman, mina damer och herrar! I Uppenbarelseboken är vilddjurets tecken 666.

When confirming the revelation in the Bible of the unity of mankind ( cf.

Tvåtusen år har gått som bekräftar den bibliska uppenbarelsen om människors enhetlighet ( jmf.

This was a harsh and disturbing, but extremely significant revelation.

Det var en svår och omtumlande, men också oerhört viktig kunskap.

Taking into account these new revelations, what measures does the Council intend to take?

Vilka åtgärder ämnar rådet vidta efter de här nya avslöjandena?

Luckily, the newspaper has produced a series of revelations.

Som tur var har dagstidningen publicerat en serie avslöjanden.

Such revelations obviously affect the credibility and therefore the effectiveness of the Commission.

Dessa avslöjanden skadar påtagligt kommissionens trovärdighet och därmed dess effektivitet.

The man behind this revelation is Skuratov, the Public Prosecutor, whom Yeltsin relieved of his office.

Den person som gjort dessa avslöjanden är den av Jeltsin avskedade allmänna åklagaren Skoeratov.

Hardly any country remains untouched by the wave of revelations of sexual abuse in the Catholic Church.

Knappast ett land är förskonat från de många fallen av sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan.

Two new revelations show how serious the situation is.

Två nya avslöjanden visar på situationens allvar.

We need these revelations to be placed under an intense spotlight.

Dessa avslöjanden måste verkligen uppmärksammas.

Revelations followed daily and the local authority had a heated and intense discussion on this question yesterday.

Avslöjanden gjordes dagligen och den lokala myndigheten förde en livlig och intensiv diskussion om denna fråga i går.

This principle has been emphasised all the more by the revelation of inefficiencies within the Community institutions.

Denna sanning accentuerades ytterligare när bristerna vid gemenskapens institutioner bringades i dagen.

The most important revelation to emerge from the financial and economic crisis was that we have an extremely greedy system.

Det som framför allt avslöjats genom finanskrisen och den ekonomiska krisen är att vi har ett otroligt girigt system.

What's the big revelation?

Vad är den stora uppenbarelsen?

As a Member of the European Parliament, representing Leinster, which is along the Irish Sea, I am deeply concerned at these revelations.

Som ledamot av Europaparlamentet och företrädande Leinster som ligger längs Irländska sjön är jag djupt oroad av dessa avslöjanden.

If only the general reporting press knew about comitology and the accumulating habits of Member States, it might bring them a revelation.

Om pressen kände till kommittésystemet och medlemsstaternas ackumulerande vanor, skulle de häpna.

In 1985, with the revelation that there was a hole in the stratospheric ozone layer, the media began to take a real interest in the problem.

Först 1985, när vi fick höra talas om ett ozonhål i stratosfären, började vi ta tag i problemet.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

reusable · reuse · reutilization · Rev · revalidation · revaluation · revealed · revealing · reveals · reveille · revelation · revelatory · reveled · reveller · revelries · revelry · revenant · revenge · revenue · revenues · reverberating

Bab.la erbjuder även det tysk-svenska lexikonet för fler översättningar.