Engelsk-svensk översättning av "resemblance"

EN resemblance Svensk översättning

resemblance {substantiv}

EN resemblance
play_circle_outline
{substantiv}

resemblance (även: affinity, alikeness, assimilation, kinship)
It bears a dangerous resemblance to the information campaign on the harmful effects of smoking.
Det har en farlig likhet med informationskampanjen om de skadliga effekterna av rökning.
I want to ask a follow-up question which bears some resemblance to the one Mr Sjöstedt asked.
Jag vill ställa en följdfråga som har en viss likhet med den Sjöstedt ställde.
The developments in Kyrgyzstan are, in themselves, memorable; there is a striking resemblance to what we saw in Ukraine.
Utvecklingen i Kirgizistan är minnesvärd i sig och det finns en slående likhet med vad som hände i Ukraina.
resemblance (även: accord, agreement, coincidence, community)

Användningsexempel för "resemblance" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAny resemblance to persons here present is, of course, entirely accidental.
Varje jämförelse med här närvarande personer är naturligtvis tagen ur luften.
EnglishIndustrial policy in the 21st century no longer bears any resemblance to what used to be called industrial policy.
2000-talets industripolitik liknar inte alls det som brukade kallas industripolitik.
EnglishStephano bears absolutely no resemblance to Count Olaf.
Herr Stephano ser inte alls ut som Greve Olaf.
EnglishIt bears little resemblance to democracy, and still less to a social Europe that is equipped to face the future.
Det liknar knappast demokrati, och än mindre ett socialt Europa som är utrustat för att möta framtiden.
EnglishThe polluter has paid a small fine which never bears any resemblance to the actual clear-up costs of a site.
Förorenaren har betalat ett mindre bötesbelopp som inte på något sätt motsvarar de verkliga kostnaderna för sanering.
EnglishToday's CAP no longer bears any resemblance to the policy of forty years ago; it has been fundamentally reformed.
Dagens gemensamma jordbrukspolitik har ingenting att göra med den som fanns för 40 år sedan, den är radikalt förändrad.
EnglishToday' s CAP no longer bears any resemblance to the policy of forty years ago; it has been fundamentally reformed.
Dagens gemensamma jordbrukspolitik har ingenting att göra med den som fanns för 40 år sedan, den är radikalt förändrad.
EnglishI guess there is a certain family resemblance.
EnglishThe developments in Kyrgyzstan are, in themselves, memorable; there is a striking resemblance to what we saw in Ukraine.
Vilka initiativ som delvis syftar till att stödja utvecklingen i Kirgizistan kan vi se fram emot under de kommande åren?
EnglishIt bears quite a lot of resemblance to the Committee on Budgets' proposal, and it is an amount I would assess as defensible from a budgeting point of view.
Detta påminner ganska mycket om budgetutskottets förslag och är ett belopp jag skulle bedöma som försvarbart från en budgetsynpunkt.
EnglishIt bears quite a lot of resemblance to the Committee on Budgets ' proposal, and it is an amount I would assess as defensible from a budgeting point of view.
Detta påminner ganska mycket om budgetutskottets förslag och är ett belopp jag skulle bedöma som försvarbart från en budgetsynpunkt.
EnglishIn many cases, people end up paying a lot more than they originally expected, as the advertised fare bears little resemblance to the final cost.
Ofta får människor till slut betala mycket mer än vad de hade räknat med eftersom det angivna priset inte ens är i närheten av den slutliga kostnaden.
EnglishThe Estonian language is closely related to Finnish, but bears no resemblance to the languages of the other Baltic republics, Latvia and Lithuania, or to Russian.
Estniska är nära släkt med finska, men det liknar inte alls språken i de andra baltiska länderna Lettland och Litauen, och inte heller ryska.
EnglishMr Lange was, however, luckier than Mr Schulz, because the film was a remake of ‘Gone with the Wind’, because of the resemblance between Mr Lange and Clark Gable.
Lange hade dock större tur än Schulz, för det rörde sig nu om en nyinspelning av ”Borta med vinden”, på grund av likheten mellan Bernd Lange och Clark Gable.