"regards" - Svensk översättning

EN

"regards" på svenska

volume_up
regards {enb. plur.}
SV

EN regards
volume_up
{enbart pluralis}

regards
volume_up
hälsningar {enb. plur.}
I will, of course, give your regards to Commissioner Liikanen.
Jag kommer naturligtvis att framföra era hälsningar till kommissionär Liikanen.
Mr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
Genom de arabiska revolutionerna har man nätt och jämnt lyckats skaka av sig de egna despoternas ok - och nu kommer redan hälsningar från utländska tyranner.

Användningsexempel för "regards" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI would like to make some final remarks as regards the conduct of my presidency.
Jag vill göra några slutliga kommentarer om genomförandet av mitt ordförandeskap.
EnglishThe Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
Rådet förkastar vidare varje tidsgräns när det gäller repatriering av flyktingar.
EnglishWe are satisfied with the present text as regards the specific transport aspects.
Vi är nöjda med den nuvarande texten vad gäller de särskilda transportaspekterna.
EnglishWe must therefore be consistent as regards both our policies and our resources.
Därför måste vi vara konsekventa, både när det gäller politiken och resurserna.
EnglishAs regards the question about universities, I shall accept that as a suggestion.
Vad gäller frågan om universiteten skall jag ta med mig den som ett initiativ.
EnglishAs regards information, we are supplying continuous information as we receive it.
När det gäller information ger vi fortlöpande information allteftersom vi får den.
EnglishAs regards the central Mediterranean, Libya had a visit from us a few days ago.
När det gäller centrala Medelhavet fick Libyen besök av oss för några dagar sedan.
EnglishLet me just make a few concrete comments as regards the specific recommendations.
Låt mig bara göra ett par konkreta kommentarer om de specifika rekommendationerna.
EnglishWe wanted to create a level playing field in Europe as regards company takeovers.
Vi ville åstadkomma ett level playing field - jämlikhet vid uppköp av företag.
EnglishAs regards the sustainability of public finances, good progress has been made.
Man har gjort stora framsteg när det gäller de offentliga finansernas hållbarhet.
EnglishAs regards the Armenian genocide, it absolutely must be recognised by Turkey.
I fråga om folkmordet på armenierna måste det ovillkorligen erkännas av Turkiet.
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
När det gäller innehållet, gillade och ogillade vi alla vissa aspekter i det.
EnglishAs regards financial regulation, I have one piece of bad news and two of good news.
När det gäller den finansiella regleringen har jag en dålig nyhet och två goda.
EnglishProgress has been made as regards transparency and we are delighted about that.
Det har gjorts framsteg i fråga om öppenhet och insyn, vi glädjer oss åt det.
EnglishThe problem of scope as regards the various types of health problem still remains.
Återstår så problemet med tillämpningsområdet för olika typer av hälsoproblem.
EnglishAs regards the preparation for the Council, I have just three points to make.
När det gäller förberedelserna för rådet har jag bara tre punkter jag vill ta upp.
EnglishWe will have to find a solution to this, and as regards rectification and access.
Vi behöver hitta en lösning på detta, och i frågan om rättelse och tillgång.
EnglishAs regards railways, however, ladies and gentlemen, we have come a long way.
När det gäller järnvägarna har vi emellertid kommit långt, mina damer och herrar.
EnglishSuch is the agreement before us, and it regards the economic future of our region.
Sådant är avtalet framför oss och det gäller den ekonomiska framtiden i vår region.
EnglishAs regards the second point, the new strategy lays down ambitious objectives.
När det gäller den andra punkten fastställs det ambitiösa mål i den nya strategin.