Träffa bab.las maskot Joppe på Facebook

Engelsk-svensk översättning av "proverb"

 

"proverb" svensk översättning

Resultat: 1-22 av 75

proverb {substantiv}

proverb {substantiv}

ordspråk (gammalt talesätt; tänkespråk) {neut.}

A Swedish proverb says that 'if you are too greedy, you easily lose the lot'.

Ett svenskt ordspråk säger att ?den som gapar över mycket, mister lätt hela stycket?.

(ET) Madam President, Estonians have a proverb: 'Practice makes perfect'.

(ET) Fru talman! Esterna har ett ordspråk som lyder: ”Övning ger färdighet”.

A friend in need is a friend indeed, says an old proverb to be found in many languages.

Det är i nöden man känner sina vänner; så lyder ett gammalt ordspråk på många språk.

However, according to an excellent proverb, prevention is better than cure.

Men enligt ett utmärkt ordspråk är det bättre att förebygga än att bota.

None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .

Ingetdera kommer att bli lätt, men det finns ett bra ordspråk i Kina: .
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "proverb":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "proverb" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

In this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.

Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.

Mr President, there is a German proverb that says good things are worth waiting for.

Herr talman! Ett tyskt ordstäv lyder: Det som tar tid på sig, blir bra i slutändan.

Mrs Estrela, we have an ancient proverb, δεί δή χρημάτων – money is needed.

Fru Estrela! Vi har ett gammalt talesätt: δεί δή χρημάτων – pengar behövs.

And there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle.'

Dessutom lyder ett franskt talesätt: "Plaie d'argent n'est jamais mortelle. "

And there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle. '

Dessutom lyder ett franskt talesätt: " Plaie d ' argent n ' est jamais mortelle. "

Where I come from there is a proverb which says that the best is the enemy of the good.

I mina hemtrakter finns det ett talesätt som lyder ?det bästa är det godas fiende?.

However, there is a good Russian proverb saying that God saves those who save themselves.

Och det skulle vara bra om EU höll vissa officiella uttalanden från Moskva i åtanke.

The German proverb states: 'Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurück '.

Det tyska ordspråket lyder: " Den som inte går framåt, går tillbaka" .

According to the Latin proverb, 'If you want peace, prepare for war.'

Det finns ett latinskt talesätt som lyder: ”Om du vill ha fred, förbered dig för krig.”

Practice makes perfect or, as the French proverb says, forging makes a blacksmith.

Övning ger färdighet, eller som det franska ordspråket säger, smed blir man genom att smida.

It brings to mind the old proverb, ‘prevention is better than cure’.

Det får mig att tänka på det gamla talesättet ”bättre förebygga än bota”.

There is a French proverb that says 'Superflue, chose très nécessaire '.

Ett franskt ordstäv lyder: Superflue, chose très nécessaire ( ung.

There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice.

Det finns ett talesätt i mitt land: Den som ger snabbt ger två gånger.

Let me remind you of the popular proverb, ‘you cannot make an omelette without breaking eggs’.

Låt mig påminna om det populära talesättet ”det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg”.

Rarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.

Detta talesätt har sällan varit så passande som i det här fallet.

In Germany we have a proverb which says that you live and learn.

Det finns ett tyskt talesätt som lyder: man blir aldrig färdiglärd.

Let me remind you of the popular proverb, ‘ you cannot make an omelette without breaking eggs’.

Låt mig påminna om det populära talesättet ” det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg ”.

As the Polish proverb says: 'He who gives quickly gives twice.'

Som det polska ordspråket säger: ”den som ger snabbt ger dubbelt så mycket”.

An old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.

Ett gammalt rumänskt talesätt lyder ”du kan fly, men du kan inte komma undan”.

A popular Italian proverb says: ‘ Every law has its loophole.’

Enligt fördragen är kommissionsledamoten uttryckligen skyldig att svara på frågor.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Ännu fler översättningar i bab.las tysk-svenska lexikon.