Engelsk-svensk översättning av "proverb"

EN proverb Svensk översättning

proverb {substantiv}

EN proverb
volume_up
{substantiv}

proverb
volume_up
ordspråk {neut.} (gammalt talesätt; tänkespråk)
Nowhere is this proverb better illustrated than in the case of driftnets.
Aldrig har detta ordspråk illustrerats bättre än vad gäller drivgarn.
None of this will be easy but there is a very relevant proverb in China: .
Ingetdera kommer att bli lätt, men det finns ett bra ordspråk i Kina: .
This is a proverb that applies very well to the Commission and to Commissioner Mandelson.
Detta ordspråk stämmer väldigt bra in på kommissionen och kommissionsledamot Peter Mandelson.

Synonymer (engelska) till "proverb":

proverb

Användningsexempel för "proverb" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIn this context, I should like to quote the French proverb ‘grasp all, lose all’.
Här skulle jag vilja säga något i stil med att det är bättre med en fågel i handen.
EnglishMr President, there is a German proverb that says good things are worth waiting for.
Herr talman! Ett tyskt ordstäv lyder: Det som tar tid på sig, blir bra i slutändan.
EnglishAnd there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle
Dessutom lyder ett franskt talesätt: " Plaie d ' argent n ' est jamais mortelle. "
EnglishAnd there is a wise French proverb that goes: ' Plaie d'argent n'est jamais mortelle.'
Dessutom lyder ett franskt talesätt: "Plaie d'argent n'est jamais mortelle. "
EnglishWhere I come from there is a proverb which says that the best is the enemy of the good.
I mina hemtrakter finns det ett talesätt som lyder ?det bästa är det godas fiende?.
EnglishMrs Estrela, we have an ancient proverb, δεί δή χρημάτων – money is needed.
Fru Estrela! Vi har ett gammalt talesätt: δεί δή χρημάτων – pengar behövs.
EnglishHowever, there is a good Russian proverb saying that God saves those who save themselves.
Och det skulle vara bra om EU höll vissa officiella uttalanden från Moskva i åtanke.
EnglishAccording to the Latin proverb, 'If you want peace, prepare for war.'
Det finns ett latinskt talesätt som lyder: ”Om du vill ha fred, förbered dig för krig.”
EnglishIt brings to mind the old proverb, ‘prevention is better than cure’.
Det får mig att tänka på det gamla talesättet ”bättre förebygga än bota”.
EnglishAn old Romanian proverb says "you can run but you cannot hide”.
Ett gammalt rumänskt talesätt lyder ”du kan fly, men du kan inte komma undan”.
EnglishA popular Italian proverb says: ‘ Every law has its loophole.’
Enligt fördragen är kommissionsledamoten uttryckligen skyldig att svara på frågor.
EnglishA popular Italian proverb says: ‘Every law has its loophole.’
Det finns ett populärt italienskt talesätt som lyder: ”Varje lag har sitt kryphål.”
EnglishThere is a French proverb that says 'Superflue, chose très nécessaire '.
Ett franskt ordstäv lyder: Superflue, chose très nécessaire ( ung.
EnglishThere is a proverb in my country: one who gives fast gives twice.
Det finns ett talesätt i mitt land: Den som ger snabbt ger två gånger.
EnglishRarely could the proverb about the bitter herbs have applied quite so aptly as in this case.
Detta talesätt har sällan varit så passande som i det här fallet.
EnglishLet me remind you of the popular proverb, ‘you cannot make an omelette without breaking eggs’.
Låt mig påminna om det populära talesättet ”det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg”.
EnglishIn Germany we have a proverb which says that you live and learn.
Det finns ett tyskt talesätt som lyder: man blir aldrig färdiglärd.
EnglishLet me remind you of the popular proverb, ‘ you cannot make an omelette without breaking eggs’.
Låt mig påminna om det populära talesättet ” det går inte att laga omelett utan att knäcka ägg ”.
EnglishThere is a Polish proverb: he who gives quickly, gives twice.
Det finns ett polskt talesätt: Den som ger snabbt, ger tvåfalt.
EnglishThere is a French proverb that says 'Superflue, chose très nécessaire' .
Ett franskt ordstäv lyder: Superflue, chose très nécessaire (ung. "Det överflödiga är något mycket nödvändigt").