Så här skriver du ett CV på svenska

Engelsk-svensk översättning av "pretender"

 

"pretender" svensk översättning

Resultat: 1-11 av 11

pretender {substantiv}

pretender {substantiv}

pretendent {utr.}

pretend {adjektiv}

pretend {adj.} (även: phantom, imaginary, chimerical)

inbillad {adj.}

pretend {adj.}

låtsas- {adj.}

We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.

Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.

Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.

På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.

You simply do not want it, so do not pretend you have the same ultimate objective.

Ni vill helt enkelt inte ha det, så försök inte låtsas att ni har samma slutliga mål.

If we want to be serious about this, we cannot pretend that this has not happened.

Om vi menar allvar med det här kan vi inte låtsas att detta inte har hänt.

However, let us not pretend that the case does not also have a broader political context.

Men vi får inte låtsas som om fallet inte ingår i ett större politiskt sammanhang.

to pretend {verb}

to pretend [pretended|pretended] {vb} (även: to let on, to affect, to fake)

låtsas {vb}

We cannot pretend that sympathy, without any political decisions, will be enough.

Vi kan inte låtsas att sympati utan politiska beslut kommer att vara tillräckligt.

Equally, it is dishonest to pretend that Russia's conduct is beyond reproach.

På samma sätt är det oärligt att låtsas att Rysslands har agerat oklanderligt.

You simply do not want it, so do not pretend you have the same ultimate objective.

Ni vill helt enkelt inte ha det, så försök inte låtsas att ni har samma slutliga mål.

If we want to be serious about this, we cannot pretend that this has not happened.

Om vi menar allvar med det här kan vi inte låtsas att detta inte har hänt.

However, let us not pretend that the case does not also have a broader political context.

Men vi får inte låtsas som om fallet inte ingår i ett större politiskt sammanhang.

to pretend [pretended|pretended] {vb} (även: to aver, to predicate, to make out, to maintain)

Therefore, I do not try to pretend that we have done more than we have.

Därför försöker jag inte påstå att vi har gjort mer än vi har gjort.

I cannot pretend that the Hong Kong conference was a staggering success: it was not.

Jag kan inte påstå att konferensen i Hongkong var någon häpnadsväckande succé: det var den inte.

And who can pretend that the implosion of the Russian banking system will not have a serious effect on ours?

Och vem kan påstå att det ryska banksystemets implosion inte kommer att få allvarliga konsekvenser för vårt system?

Let us not pretend we will keep showing the same movie and keep the same script, but simply change one of the characters.

Låt oss inte påstå att vi ska fortsätta att visa samma film och behålla samma manus och bara ändra en av rollfigurerna.

However, we should not pretend that this intense competitive pressure on European footwear producers is related solely to dumped goods.

Vi kan dock inte påstå att detta intensiva konkurrenstryck på europeiska skotillverkare enbart hör samman med dumpade varor.

to pretend [pretended|pretended] {vb} (även: to make out, to exert, to claim, to argue)

I appreciate that if we want to have an open ballot we can do so, but then we should not pretend that we have been voting secretly.

Jag anser att om vi vill hålla en öppen omröstning, kan vi göra det, men vi bör då inte göra gällande att vi har genomfört en sluten omröstning.

Does this whole episode not go to show the attempts to pretend that organic and conventional food can be protected from GM contamination to be utterly unconvincing?

Visar inte hela detta händelseförlopp att försöken att göra gällande att ekologiska och konventionella livsmedel kan skyddas mot GMO-kontamination är föga övertygande?

To pretend, as the Labour Government in Britain is already doing, that this Convention is simply an opportunity to limit the power of the Union at the expense of the states is ridiculous.

Att göra gällande, som Labourregeringen i Förenade kungariket redan gör, att detta konvent bara är ett sätt att begränsa unionens makt på bekostnad av medlemsstaterna är löjligt.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "pretender":

Synonymer (engelska) till "pretend":

 

Liknande översättningar

Liknande översättningar för "pretender" på svenska

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "pretender" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

For alexander there could be no pretender to the thrown of asia,

För Alexander kunde det inte vara någon drömmare på Asiens tron.

I'll see you aren't -- - If we offend the pretender...

Jag ser till att -- - Vi ska inte förödmjuka...
 

Träffar i forumet

Forumträffar för "pretender" på svenska

 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

Fler översättningar i bab.las engelsk-svenska lexikon.