Engelsk-svensk översättning av "outrageous"

EN outrageous Svensk översättning

EN outrageous
volume_up
{adjektiv}

outrageous (även: iniquitous, shocking, upsetting, agitating)
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
It is therefore outrageous that European taxpayers' money is to be spent on this project.
Därför är det upprörande att skattebetalarnas pengar skall användas till detta projekt.
It is therefore outrageous that European taxpayers ' money is to be spent on this project.
Därför är det upprörande att skattebetalarnas pengar skall användas till detta projekt.
outrageous (även: insulting, offensive)
Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.
Tillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.
It is essential that the European Union makes clear at the highest level - that of the assembled Prime Ministers - its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate.
Det är nödvändigt att Europeiska unionen på högsta nivå, de församlade statscheferna, tydligt uttrycker sitt avståndstagande från denna kränkande uppvisning i osämja och hat.
outrageous (även: disgraceful, offensive, shocking)
That's an outrageous accusation.
In the face of the dismantling of the Serbian State, the reaction of the European Union and certain Member States is outrageous.
EU:s och vissa medlemsstaters reaktioner på raserandet av den serbiska staten är skandalös.
And his view that this is primarily a legal and economic question rather than one of public health is quite outrageous and irresponsible.
Och er åsikt att det här primärt handlar om en rättslig och ekonomisk fråga och inte om en allmän hälsofråga, är närmast skandalös och ansvarslös.
outrageous (även: amazing, blinding, breathtaking, dazzling)
outrageous (även: excessive, extravagant, overblown, overwrought)
outrageous (även: disgraceful, foul, ignoble, inglorious)
It is an outrage the way Members of this House are being treated, it is absolutely outrageous.
Det är skamligt och rent upprörande att behandla kammarens ledamöter på detta sätt.
This is outrageous, scandalous and shameful.
Det är skändligt, skandalöst och skamligt.
It is shameful and outrageous, what we get up to!
Det är skamligt och vanärande, det som vi gör!

Synonymer (engelska) till "outrageous":

outrageous

Användningsexempel för "outrageous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishIt goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.
Det säger sig själv att barnpornografi och racistiska uttalanden är klandervärda.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishThese days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
. (NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
EnglishIt is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.
Det är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser.
EnglishFrom this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.
Ur denna synvinkel är den färdplan han lägger fram i dag en ren skandal.
EnglishThese problems are outrageous in the context of global wealth in the 21st century.
Dessa problem är skandalösa mot bakgrund av 2000-talets globala välfärd.
EnglishThis comparison with the Nationalist Socialist death camps is absolutely outrageous.
En sådan jämförelse med nationalsocialisternas dödsläger är helt pervers!
EnglishThese days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.
Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.
English(DE) Mr President, Mr Martin has just addressed me in a most outrageous way.
(DE) Herr talman! Hans-Peter Martin har just tilltalat mig på ett högst oförskämt sätt.
EnglishThe statement of Prime Minister de Villepin is outrageous and unacceptable.
Premiärminister de Villepins uttalande är skandalöst och oacceptabelt.
EnglishIt is outrageous that European legislation is being corrupted in this way.
Det är oerhört illa att europeisk lagstiftning förvrängs på detta sätt.
EnglishI therefore believe that this Parliament needed to respond to this outrageous situation.
Jag anser därför att parlamentet var tvunget att reagera på denna skandalösa situation.
EnglishIt would be outrageous to do that in secret and without accountability.
Det vore skandalöst att göra det i hemlighet och utan ansvarsskyldighet.
EnglishIt is simply outrageous that people cannot get to know their own past.
Det är helt enkelt skandalöst att människor inte kan få lära känna sitt eget förflutna.
EnglishI find the expression ‘the same job, the same pay’ completely outrageous.
Jag anser att uttrycket ”samma arbete, samma lön” är helt skandalöst.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Bruno Gollnisch stödde offentligt ett skandalöst pressmeddelande.
EnglishThis intention is so outrageous that it has met with the Council's resistance.
Denna avsikt är så oförskämd att den har mött motstånd i rådet.
EnglishIt is clearly outrageous that the state should condemn the victims, rather than their aggressors.
Det är klart skandalöst att staten skulle döma offren, snarare än deras angripare.
EnglishI have to tell the House that I find that absolutely outrageous.
Jag måste säga till parlamentet att jag anser detta vara absolut skandalöst.
EnglishWhat I find outrageous is for the Commission to propose privatisation through the back door.
Vad jag finner skandalöst är att kommissionen föreslår en privatisering genom bakdörren.