Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-svensk översättning av "outrageous"

 

"outrageous" svensk översättning

Resultat: 1-26 av 170

outrageous {adjektiv}

outrageous {adj.} (även: shocking, iniquitous, agitative, agitating)

upprörande {adj.}

It was outrageous that we did not allow the Court to have a press conference.

Det var upprörande att vi inte lät revisionsrätten hålla en presskonferens.

I think the accusations that you have made against him here are outrageous.

Jag anser att de beskyllningar som du har riktat mot honom här är upprörande.

I think it is absolutely outrageous and I will be writing to the President to complain.

Jag tycker att det är upprörande och jag kommer att skriva till talmannen och klaga.

It is therefore outrageous that European taxpayers' money is to be spent on this project.

Därför är det upprörande att skattebetalarnas pengar skall användas till detta projekt.

It is therefore outrageous that European taxpayers ' money is to be spent on this project.

Därför är det upprörande att skattebetalarnas pengar skall användas till detta projekt.

outrageous {adj.} (även: magnificent, killing, fantastic, eccentric)

fantastisk {adj.}

outrageous {adj.} (även: offensive, insulting)

kränkande {adj.}

Together, we can put an end to the outrageous scandal that is long-term poverty.

Tillsammans kan vi sätta stopp för den kränkande skandal som långvarig fattigdom innebär.

This is outrageous!

Det är kränkande!

It is essential that the European Union makes clear at the highest level - that of the assembled Prime Ministers - its opposition to this outrageous exercise in mischief and hate.

Det är nödvändigt att Europeiska unionen på högsta nivå, de församlade statscheferna, tydligt uttrycker sitt avståndstagande från denna kränkande uppvisning i osämja och hat.

outrageous {adj.} (även: overwrought, extravagant, excessive, ultra)

överdriven {adj.}

outrageous {adj.} (även: inglorious, foul, disgraceful, nefarious)

skamlig {adj.}

outrageous {adj.} (även: offensive, disgraceful, shocking)

skandalös {adj.}

In the face of the dismantling of the Serbian State, the reaction of the European Union and certain Member States is outrageous.

EU:s och vissa medlemsstaters reaktioner på raserandet av den serbiska staten är skandalös.

That's an outrageous accusation.

Det är en skandalös anklagelse.

And his view that this is primarily a legal and economic question rather than one of public health is quite outrageous and irresponsible.

Och er åsikt att det här primärt handlar om en rättslig och ekonomisk fråga och inte om en allmän hälsofråga, är närmast skandalös och ansvarslös.

Right after his death, on 28 January, another paper, Red Pepper, published an outrageous article with very insulting statements about homosexuals.

Strax efter hans död publicerade en annan tidning, Red Pepper, den 28 januari en skandalös artikel med mycket förolämpande uttalanden om de homosexuella.

Secondly, as far as the financial markets and the economic situation are concerned, the bonuses which are currently being paid are both outrageous and provocative.

För det andra, vad gäller finansmarknaderna och den ekonomiska situationen, är den bonus som betalas ut i nuläget både skandalös och provocerande.
 

Synonymer

Synonymer (engelska) till "outrageous":

 

Användningsexempel

Användningsexempel för "outrageous" i Svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kanske ej är korrekta. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

It goes without saying that child pornography and racist material are outrageous.

Det säger sig själv att barnpornografi och racistiska uttalanden är klandervärda.

Mr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.

Bruno Gollnisch har offentligt gett sitt stöd åt ett skandalöst pressmeddelande.

It is outrageous that attempts are being made to hush things up, here of all places.

Det är skandalöst att det görs försök att tysta ned saker här, av alla platser.

These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.

. (NL) Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.

This comparison with the Nationalist Socialist death camps is absolutely outrageous.

En sådan jämförelse med nationalsocialisternas dödsläger är helt pervers!

These days, outrageous packaging is a form of advertising in order to entice buyers.

Översvallande förpackningar är nu en form av reklam för att locka köpare.

(DE) Mr President, Mr Martin has just addressed me in a most outrageous way.

(DE) Herr talman! Hans-Peter Martin har just tilltalat mig på ett högst oförskämt sätt.

These problems are outrageous in the context of global wealth in the 21st century.

Dessa problem är skandalösa mot bakgrund av 2000-talets globala välfärd.

I therefore believe that this Parliament needed to respond to this outrageous situation.

Jag anser därför att parlamentet var tvunget att reagera på denna skandalösa situation.

From this point of view, the road map that he is proposing today is outrageous.

Ur denna synvinkel är den färdplan han lägger fram i dag en ren skandal.

It would be outrageous to do that in secret and without accountability.

Det vore skandalöst att göra det i hemlighet och utan ansvarsskyldighet.

It is outrageous that European legislation is being corrupted in this way.

Det är oerhört illa att europeisk lagstiftning förvrängs på detta sätt.

The statement of Prime Minister de Villepin is outrageous and unacceptable.

Premiärminister de Villepins uttalande är skandalöst och oacceptabelt.

It is simply outrageous that people cannot get to know their own past.

Det är helt enkelt skandalöst att människor inte kan få lära känna sitt eget förflutna.

Many women and girls have died as a result of this outrageous policy.

Många kvinnor och flickor har dött på grund av denna extrema politik.

I find the expression ‘the same job, the same pay’ completely outrageous.

Jag anser att uttrycket ”samma arbete, samma lön” är helt skandalöst.

What I find outrageous is for the Commission to propose privatisation through the back door.

Vad jag finner skandalöst är att kommissionen föreslår en privatisering genom bakdörren.

(Laughter) See, it's outrageous as a conception, but it [unclear].

(Skratt) Ni ser, det är ett värdelöst begrepp, men det attraherar folk.

What you have just offered us, namely to reject all the proposals we submitted, is outrageous!

Det som ni nu har bjudit oss på, nämligen att avslå alla förslag som vi lagt fram, är oerhört!

I do not therefore feel that Mr Happart's proposal is so outrageous or so blasphemous.

Jag tycker alltså inte att José Happarts förslag är varken särskilt förolämpande eller hädande.
 

Ny översättning: engelska-svenska

Finns det engelsk-svenska översättningar som du inte hittar i vårt lexikon? Du kanske har koll på trendiga engelska modeuttryck eller har bra koll på engelskt fackspråk inom ett visst ämne. Genom att använda fälten här nedan har du möjlighet att lägga till nya engelska ord och svenska översättningar till det engelsk-svenska lexikonet.

EngelskaEngelska

Senast föreslagna ord från användare: välgång, välfärd, hälsa, välstånd, välbefinnande

Snarlika ord

outlook · outmoded · outmost · outpatient · outpost · outpouring · outpourings · output · outrage · outraged · outrageous · outrageously · outrigger · outright · outset · outside · outsider · outsize · outskirts · outsourcing · outspoken

Sök efter fler ord i det svensk-tyska lexikonet.