Engelsk-svensk översättning av "mobile"

EN mobile Svensk översättning

SVmobil Engelsk översättning

EN

EN mobile
volume_up
{adjektiv}

mobile
volume_up
mobil {adj.}
Information technology and mobile communication are developing rapidly.
Informationsteknologi och mobil kommunikation är under snabb utveckling.
Connected telecommunications - Mobile and wireless communications
Ansluten teleutrustning - Mobil och trådlös kommunikation
We have to safeguard Europe' s lead in mobile communications.
Vi måste trygga Europas ledande ställning inom mobil kommunikation.
mobile (även: moving, nimble, volatile, able to move)
Making our workforce mobile: that is what the Leonardo programme could do.
Att göra arbetskraften rörlig: det är vad Leonardoprogrammet skulle kunna göra.
They have striven to provide a coherent legal framework in an increasingly mobile world.
De har strävat efter att skapa en sammanhängande rättslig ram i en alltmer rörlig värld.
He is a mobile source of, and a target for, information.
Han är en rörlig informationskälla och ett mål för information.
mobile (även: animated, bouncy, brisk, bubbly)
volume_up
livlig {adj.}
mobile (även: agile)
mobile (även: capricious, changeable, erratic, mutable)
mobile

Synonymer (engelska) till "mobile":

mobile

Synonymer (svenska) till "mobil":

mobil

Användningsexempel för "mobile" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English10 million people live in Hungary and 9.5 million of them use mobile telephones.
Det bor 10 miljoner människor i Ungern och 9,5 miljoner använder mobiltelefoner.
EnglishToday is a good day for 140 million mobile-telephone users in the European Union.
I dag är en bra dag för 140 miljoner mobiltelefonanvändare i Europeiska unionen.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.
Kollegor! Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishCongratulations to Mr Rübig and to the mobile phone users of Europe!
Talmannen. - Gratulationer till Paul Rübig och Europas mobiltelefonanvändare!
EnglishThe Internet, e-mail and mobile telephones will apparently do away with unemployment.
Med hjälp av Internet, e-post och mobiltelefoni skall arbetslösheten avskaffas.
EnglishNo unilateral measures by Member States to lighten the load of the mobile operators.
Inga ensidiga åtgärder av medlemsstater för att lätta bördan för mobiloperatörerna.
EnglishIt is the case today for the regulation on mobile telephone roaming charges.
Så är fallet i dag när det gäller regleringen av roamingavgifter för mobiltelefoni.
EnglishCould you remind the House of the rule regarding mobile phones within this Chamber?
Skulle ni kunna påminna kammaren om regeln för mobiltelefoner i kammaren?
EnglishGreece has been rocked by a scandal involving mobile telephone tapping.
Grekland skakas just nu av en skandal som rör avlyssning av mobiltelefonsamtal.
EnglishMost Union countries have extensive competition in the field of mobile-phone markets.
De flesta länder i unionen har en omfattande konkurrens på området för mobiltelefoner.
EnglishSmart cards, encryption, mobile phones and " e-Europe " constitute our strength.
Smartcards, kryptering, mobiltelefoner och e-Europe utgör vår styrka!
EnglishIt is not at all easy to be mobile in a cross-border way in the European labour market.
Det är inte alls lätt att röra sig över gränserna på den europeiska arbetsmarknaden.
EnglishMobile phones could overheat or even explode during the charging process.
Mobiltelefoner kunde överhettas och till och med explodera under laddningen.
EnglishMobile phones should be included, unlike what the previous speaker said.
Mobiltelefoner bör inkluderas till skillnad från vad föregående talare sade.
EnglishTo quote just one example: GSM, the second generation of mobile phones.
Jag tänker bara nämna ett exempel till, GSM, den andra generationens mobiltelefoner.
EnglishThe auctions will increase the number of mobile telephone operators in the Union.
Auktionerna kommer att öka antalet mobiltelefonoperatörer i unionen.
EnglishWe have already seen the huge explosion in the use of mobile technology.
Vi har redan sett den kraftiga explosionen i användningen av mobiltekniken.
EnglishNTT DoCoMo earmarks USD 8.2 million to control unsolicited e-mails on mobile phones.
NTT DoCoMo avsätter 8,2 miljoner dollar till att bekämpa oönskad e-post på mobiltelefoner.
EnglishYou carry in your mobile phone more computing power than a large computer of ten years ago.
I era mobiltelefoner ryms mer datorkraft än i en stordator för tio år sedan.
EnglishWhat is mobile in entrepreneurship?".
Alexandersson, J., Wikman, A., Nilsson, B., Wallo, A., Kock, H. & Höglund, C. (2011).